Home

Určování slovních druhů procvičování

Určování slovních druhů - Procvičování online - Umíme česk

Určování slovních druhů I (5 vět) Určování slovních druhů II (7 cvičení) Určování slovních druhů III (7 cvičení) Určování slovních druhů IV - vyber z možností správný slovní druh; Procvičujeme slovní druhy s písničkou; Poznáváme slovní druhy (3 cvičení Rozlišujeme 10 slovních druhů, které je dobré se naučit i jejich pořadovým číslem, protože to ulehčí značně práci při jejich procvičování.Často se setkáte s typem cvičení, kde do textu nad slova píšete pouze čísla (symbolizují konkrétní slovní druhy). Přehled slovních druhů Určování slovních druhů Čeština ø 77.9% / 62594 × vyzkoušeno; Čeština - doplňte písmena Čeština ø 95.8% / 55663 × vyzkoušeno; Slovní druhy 2 Čeština ø 50.7% / 22651 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134054 × vyzkoušeno; Větné členy Čeština ø 67.3% / 90967 × vyzkoušen Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

Určování slovních druhů je velice častý úkol, který plní žáci základních i středních škol. Přestože se tato dovednost mnohokrát procvičuje, vždy se objeví nějaké slovo, u kterého si nejsme jistí, do jakého slovního druhu jej máme zařadit Urči správně druh každého slova ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Lidé: celého: světa: si: přejí: trvalý: mír: nejen: pro: sebe

Určování slovních druhů 3 - Pravopisně

Cvičení na určování slovních druhů

 1. Aplikace Slovní druhy a jejich určování je zaměřena na určování slovních druhů v rámci více než 50 předdefinových vět (celkem 500 slov pro určování slovních druhů). Lze ji využívat jak pro samostatnou práci v rámci hodin českého jazyka, tak i pro domácí přípravu a procvičování
 2. Slovní druhy - procvičování Procvičování slovních druhů - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, seřazení slovních druhů a jejich určování v textu, pravopisné cvičení s kontrolou
 3. Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení Určování větných vzorců. Určování druhů vět. Párové souhlásky. Párové souhlásky uvnitř slov. Podstatná jména. Mluvnické kategorie sloves. Slovní druhy. Určování slovních druhů. Stavba slova. Stavba slova. Vyjmenovaná slova po B. Vyjmenovaná slova po L.
 4. Vysvětlení všech deseti slovních druhů. Celkem 12 videí Videa s pracovními listy k procvičování rozeznávání slovních druhů a určování mluvnických kategorií podst. jmen a sloves. Celkem 27 videí + 27 pracovních listů + 27 kontrolních klíčů pro rodiče v elektronické podobě ke stažení

Určování slovních druhů; Test: Slovní druhy (Velikonoce) Vydáno dne 16.04.2017 od Jana Skřivánková. Nabízíme test s deseti velikonočně laděnými otázkami určenými k procvičování slovních druhů. Víte, z čeho se původně pekl mazanec. Nejen to se dozvíte v našem testu Procvičování Hravé určování času u sloves. Možnost využití i na interaktivní tabuli. Prezentace Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních si prakticky procvičí určování slovesné osoby, čísla a času Neohebné slovní druhy jsou slova, která nelze skloňovat a časovat, nemění svůj tvar a jsou tedy zpravidla lehčí na určování, jelikož u nich nemáme mluvnické kategorie (jako je tomu u podstatných a přídavných jmen). Jedná se o: Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce PŘÍSLOVCE Vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností Příslovečné určení místa.

Určování slovních druhů - zsbcupice.cz Určování slovních druhů - chmelkova.cz, chmelkova.cz Určování slovních druhů ve větách - slovnidruhy.net Cvičení + přehled slovních druhů - kaminet.cz PROCVIČOVÁNÍ PÁDŮ U PODST. JMEN Učíme se pády-seřazování pádových otázek - skolakov.eu Určování pádů podstatných. Látka je řazena do kapitol podle jednotlivých slovních druhů. Děti mohou pracovat samostatně podle svého tempa a potřeb. Nechybí shrnující opakování a klíč správných řešení. Kniha je určena pro domácí procvičování, využít ji však mohou i učitelé jako doplňkový a rozšiřující materiál k výuce českého jazyka 580 kartiček k procvičování slovních druhů. Na kontrolní straně je určen slovní druh všech slov ve větě. Součástí je i podložka (1 kus) - Slovní druhy - podložka

Slovní druhy určování

Cvičení na určování slovních druhů vhodné k vytisknutí. Řešení je přiloženo rovnou, jakmile odrolujete dolů. 1. cvičení na určování slovních druhů . Určete slovní druh u níže uvedených výrazů, správnost si zkontrolujte v řešení, které najdete na konci tohoto příspěvku:. Určování slovních druhů Od Helena Malášková 28.11.2014 Určování slovních druhů je velice častý úkol, který plní žáci základních i středních škol. Přestože se tato dovednost mnohokrát procvičuje, vždy se objeví nějaké slovo, u kterého si nejsme jistí, do jakého slovního druhu jej máme zařadit Jste zde: Test park > Testy > Český jazyk > Určování slovních druhů Určování slovních druhů. Cvičení na následujících stránkách slouží k procvičování určování slovních druhů. 446 stažení Základní 1. stupeň SMART Notebook/SMART Notebook 1 Určování slovních druhů 1.6 download - Procvičování slovních druhů v testovací hře na body. Ve hře o 6 úrovních určujeme 10 druhů slov v zobrazené vět

Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, hledání vhodných vyjmenovaných slov, doplnění vět, určení podmětu a přísudku. Klíčová slova: slovní druhy, vyjmenovaná slova, věty, podmět, přísudek Určování slovních druhů Čeština ø 77.9% / 62589 × vyzkoušeno; Čeština do 4. třídy Čeština ø 91.4% / 61723 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačk

ZŠ Meteorologická - 3

určování slovních druhů Online procvičování určování slovních druhů (zde podstatná jména, předložky, slovesa). Třídění podstatných jmen Online procvičování (zde třídění podstatných jmen). Odkaz na televizní vysílání 2. roční Určování slovních druhů I (5 vět) Určování slovních druhů II (7 cvičení) Určování slovních druhů III (7 cvičení) Určování slovních druhů IV - vyber z možností správný slovní druh. Procvičujeme slovní druhy s písničkou. Poznáváme slovní druhy (3 cvičení

Publikace Slovní druhy expres má pomoci žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol orientovat se v základní problematice určování slovních druhů. Některé části publikace mohou využít i žáci prvního stupně základních škol, neboť už i zde se s touto tematikou setkávají Prezentace je určena pro žáky 4. a 5. ročníku. Žákům jsou vyvozeny slovní druhy. Na pracovních listech si prakticky procvičí určování slovních druhů. Učební materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli Tato sada obsahuje cvičení na určování slovních druhů. Na každé kartičcce jsou 2-3 věty, v nich je vyznačeno 10 slov a úkolem je určit slovní druhy. Tato odpověď se označí kolíčkem a po otočení kartičky si děti zkontrolují správnou odpově Pracovní list slouží k procvičování určování slovních druhů. Vhodný je jako motivace či fixace pro žáky 6. ročníku před probíráním jednotlivých slovních druhů. Autor: Mgr. L. Gregoríková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu

Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách. ----- 1.) Slovo ke je slovního druhu: 7. Předložky / Prepozice 6. Příslovce / Adverbia 9. Částice / Partikule 2.. na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.. Naleznete zde tyto slovní druhy:. Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují. 1. Podstatná jména ( Substantiva ). 2

Pipi : prostřela: na: schodech, kam: krásně: svítilo: odpolední: sluníčko. řešení. Určování slovních druhů -procvičování. Procvičování - určování slovních druhů. Celý článek > Určování vět hlavních, vedlejších, interpunkce . Ke stažení, k procvičení učiva . Celý článek > Rozlišování vět hlavních a vedlejších Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves. Cena 150,00 Kč. Přidat do košíku. Balíček učiva slouží k procvičování určování slovních druhů ve větách. Děti pracují s pracovními listy, které jsou jim ve videu představeny, učivo vysvětleno a zároveň po vypracování vše.

Seznam cvičen

ID: 628094 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 1.stupeň Age: 9-12 Main content: Slovní druhy Other contents: Určování slovních druhů Add to my workbooks (7) Download file pdf Add to Google Classroom Add to Microsoft Team ‎Aplikace Slovní druhy a jejich určování je zaměřena na určování slovních druhů v rámci 10 předdefinových vět (celkem 100 slov pro určování slovních druhů). Lze ji využívat jak pro samostatnou práci v rámci hodin českého jazyka, tak i pro domácí přípravu a procvičování. Aplikace bude dále rozšiřován ‎Aplikace Slovní druhy a jejich určování je zaměřena na určování slovních druhů v rámci více než 50 předdefinových vět (celkem 500 slov pro určování slovních druhů). Lze ji využívat jak pro samostatnou práci v rámci hodin českého jazyka, tak i pro domácí přípravu a procvičování. Aplikace bude dále r Před: malým: roste: vysoký: topol. kontrola.

Naše: maminka: peče: tvarohové: buchty: v : novém: pekáči. řešení. Pracovní list k hravému procvičování slovních druhů pomocí oblíbené hry sudoku. Vhodné i pro skupinovou práci. Obsahuje tři hry i správná řešení. Mgr. Mirka Gardoňová, publikováno 23.3.2010 10:40, zhlédnuto 9752×, 3 komentáře, hodnocení: , licence Creative Common

Slovní druhy :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

Trénování a procvičování úloh z českého jazyka pro děti na základních školách. Úlohy z češtiny. pro děti na základních školách. Ahoj! Já jsem Grétka. Najdi doplněk Urči mužský vzor Urči ženský vzor Urči střední vzor Urči vzor podstatného jména Kořen slova Určování pádu podstatná jména Všechny. Určování slovních druhů - Procvičování online - Umíme česk Méně častější je konverze přídavného jména na sloveso. Jistě ale znáte sloveso slow (zpomalit) vytvořené z přídavného jména pomalý či open (otevřít) z přídavného jména otevřený 580 kartiček k procvičování slovních druhů. Na kontrolní straně je určen slovní druh všech slov ve větě. Součástí je i podložka (1 kus) - Slovní druhy - podložka Slovní druhy expres - Určování slovních druhů a jejich pravopis po krůčcích - Vlasta Gazdíková . Slovní druhy v kostce - nejen pro přijímací zkoušky Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče

Slovní druhy V oblacích. procvičování určování slovních druhů. Učivo a dílčí výstupy 2. ročník. Jazyková výchova. Slovní druhy Druhy slov - ohebné slovní druhy, které skloňujeme. 1. podstatná jména. jedná se o názvy osob, zvířat, věcí a názvy pro vlastnosti, děje a vztahy (můžeme si na ně ukázat: ten, ta, to Poté opět potrénujte určování slovních druhů v on-line cvičeních (např. v těch včerejších, je jich tam spousta). procvičování bez-, roz-, vz- M - I v matematice opakujeme probrané učivo Slovní druhy expres: Určování slovních druhů a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1533-0) Kniha - autor Vlasta Gazdíková, 144 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a. Č: opak. - vyjm. slova po p, procvičování slovních druhů, určování rodu, čísla, pádu - věta do Č - Š; procvičování všech vyjm. slov - hra s kartičkami M: interaktivní program (příběh o mimozemšťanovi - opakování násobilky, závorek, sčít. a odč. do 100), nová látka - násobení velkých čísel - zápis.

Slovní druhy (více než 85 testů a cvičení) - Pravopisně

 1. - sdílejme společně. - pomoc školám při Zapojení ICT technika do výuky Pomáháme ZŠ a ZUŠ při realizaci šablony formou personálního zajištění, při nastavení smluvních vztahů a při vykázání v rámci ZoR
 2. Určování slovních druhů - Procvičování online - Umíme česk . Určování slovních druhů. Slovní druhy jsou zásadní kapitolou v českém jazyce, setkáváme se s nimi od 4. ročníku základní školy a ve větných rozborech zaujímají značné místo
 3. Tabulka Slovních druhů je velmi dokonale zpracovaná jak graficky tak obsahově. Najdete v ní vše, co postačí dětem na prvním stupni základních škol. Jsou tam úžasné obrázky, které dětem pomohu lépe pochopit daný slovní druh v českém jazyce. Dále je každý slovník druhý srozumitelně popsán
 4. Určování slovních druhů -procvičování Procvičování - určování slovních druhů Určování slovních druhů u zvýrazněných slov.docx (13,84 kB
 5. Zábavná cvičebnice na domácí procvičování. Potřebují si vaše děti zopakovat nebo procvičit určování slovních druhů? Nabídněte jim zábavnou cvičebnici plnou aktivit, úkolů, křížovek a doplňovaček. Látka je řazena do kapitol podle jednotlivých slovních druhů. Děti mohou pracovat samostatně podle svého tempa a.
 6. V knize, která je určena žákům 1. stupně ZŠ, najdete spoustu různých cvičení sloužících k určování slovních druhů. V příloze pak jsou kouzelné karty. Z jedné strany je vždy zvýrazněné slovo pro určení slovního druhu a z druhé strany obrázek se správnou odpovědí
 7. V češtině se nevěnuje tolik času procvičování v určování slovních druhů, ale bude se o nich hovořit v souvislosti s tím, o čem vypovídají slova, o něž žák opírá své odpovědi při řízeném čtení

Slovní druhy - Čeština — testi

Pracovní list slouží k procvičování určování slovních druhů. Vhodný je jako motivace či fixace pro žáky 6. ročníku před probíráním jednotlivých slovních druhů. Mgr. L. Gregoríková, publikováno 24.3.2011 15:15, zhlédnuto 10141×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Common Slovní druh až. Slova, která můžeme zařadit k více slovním druhům Slovní druhy. Author: Pačesová, Jaroslava Aplikace Slovní druhy a jejich určování je zaměřena na určování slovních druhů v rámci 10 předdefinových vět (celkem 100 slov pro určování slovních druhů) Slovné druhy poznáme: Podstatné mená

On-line cvičen

 1. procvičování definic slovních druhů (1-10), určování sl. druhů ohebných i neohebných společná kontrola úkolu - uč. str.66/5a uč. str. 73/2 - napsat do sešitu ČJ - D , slovo-číslicí sl. dru
 2. Slovní druhy, určování, přídavná jména, plnovýznamové, ohebné Zjistíte-li při určování slovních druhů ve větě, že dané slovo lze ohýbat, tedy že je možné jej buď skloňovat, nebo časovat, pak jste učinili první krok k jeho určení - zařadili jste jej do skupiny ohebných slovních druhů. Mezi ohebné slovní druhy patří podstatná jména, přídavná jména.
 3. Téma - chytáky v určování slovních druhů 1. Teorie: Slovní druhy Psali jste mi, že občas máte problém s určováním slovních druhů. Upřímně řečeno, mnohdy se opravdu nejedná o jednoduchou látku. Jen taková malá zajímavost, prof. Marie Čechová vytvořila algoritmus, s jehož pomoc

10 domečků s označením slovních druhů, vysvětlení k slovním druhům a ke každému domečku 12 slov. 10 domečků se slovy pro skládání a následné vlepení do sešitu. Pokyny pro práci dětí. Velké karty s texty pro určování slovních druhů. Ty stejné karty zmenšené pro procvičování teď doma.Řešení Úly jsou didaktická hra zaměřená na procvičování slovních druhů. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Úly - slovní druhy. SEZNAM DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ. 1. NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY, UČIVO PRO 7. - 9. ROČNÍK.Pracovní list je určen k opakování neohebných slovních druhů - jejich hledání v textu, určování předložkových pádů, třídění slov a zařazování do typu slovního druhu Přehled slovních druhů - poznej slovní druh. Určování slovních druhů . Anglický jazyk. Time -test 1 urči správný čas. EASTER. MUSIC TIME. 1.lekce SPORTS TIME. 2.lekce WHAT´S IN THE HOUSE? 3.lekce BE HEALTHY! 4.lekce MY TOWN. 5.lekce ON HOLIDAY. 6.lekce A SUNNY DAY. 7.lekce SPACE SCHOOL. 8.lekce WHAT´S ON TV? 8.lekce TIME. Slovní druhy: Stáří X staří. Při určování slovních druhů rozhoduje o zařazení u některých slov i délka samohlásky. Někdy se opravdu vyplatí číst pozorně celé slovo Slovní druhy - Slovní druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů. V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů

Určování slovních druhů - Rodicka

Procvičování. Základní škola MOCHOV. Menu a widgety. ÚVOD; Předměty. Matematika. 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. roční LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje tříd - nácvik přísloví, přirovnání, idiomů a ustálených slovních spojení, nebo určování slovních druhů - cvičení pexeso Analýza uměleckého textu: Součástí tohoto celku jsou mj. klíčové vizuály (KV), které mohou být studentům praktickou pomůckou pro analýzu uměleckého textu

Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití - procvičování hlasitého čtení s porozuměním - psaní správných tvarů písma, souhlásky měkké, tvrdé, obojetné - psaní i, í, y, ý - vyjmenovaná slova - určování slovních druhů - mluvnické kategorie - určování - slovesa, podstatná jména - základní skladební dvojic Slovní druhy - 8, 9, 10 Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů - spojek, částic, citoslovcí. Pracovní list je sestaven tak, aby si žák uvědomil rozdíl mezi těmito neohebnými slovními druhy Učivo od 5.třídy. Každé slovo můžeme zařadit do jedné z deseti skupin - slovních druhů.Při určování slovních druhů nejprve zjistíme, zda je slovo ohebné (mění při skloňování nebo časování svoje tvary) či neohebné (nedá se skloňovat ani časovat) najdete utříděné veškeré odkazy na procvičování, které jsem nashromáždila na obou svých webech (na těchto starších U Mufa a novějších U veverky), tzn. odkazy pro 1. - 4. třídu + AJ pro 3. -5. ročník (Chit Chat + Project 1)

DRUHY SLOV - Luštěnk

Test - slovní druhy (1) - Diktáty a příklad

 1. Zájména jsou jedním z plnovýznamových ohebných druhů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména. Určování zájmen a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách. Druhy zájmen - procvičování
 2. 10 vynikajících webových portálů na procvičování češtiny s dětmi školou povinné malé i velké.1. Vše od určování slovních druhů po vyjmenovaná slova http:
 3. Slovesa - určování mluvnických kategorií II; Slovesa - určování mluvnických kategorií III; Určování slovních druhů online; Věta jednoduchá, souvětí; Zájmena - procvičování Staré řecké báje a pověsti; 6. třída. Doplňování mě x mně; Pověsti o hradech a zámcích; Procvičování pravopisu; Procvičován
 4. Určování slovních druhů (5 vět) Procvičujeme slovní druhy s písničkou. Slovní druhy (2 cvičení po 8 větách, 2 cvičení po 24 slovech) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičen
 5. Procvičování slovních druhů. Obsah: - Podstatná jména - Přídavná jména - Zájmena - Číslovky - Slovesa - Příslovce - Předložky - Spojky - Částice - Citoslovce. Uložit ke srovnán

Tato sada obsahuje cvičení na určování slovních druhů. Na každé kartičce jsou 2-3 věty, v nich je vyznačeno 10 slov a úkolem je určit slovní druhy. Tato odpověď se označí kolíčkem příslušné barvy a po otočení kartičky si děti mohou zkontrolovat správnou odpověď Slovní úlohy pro 1. třídu. Krmítka pro ptáčky - slovní úloha pro 4.třídu Slovní úlohy - online procvičování s okamžitou kontrolou, včetně vysvětlení řešení. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení správného řešení Slovní úlohy pro 1.

Slovní druh

Procvičování - určování slovních druhů ve větách - ZDE; MATEMATIKA. UČ - s.21/5 - přepsat do sešitu; PL č.20 - sloupec 41/a, b; VLASTIVĚDA/ZEMĚPIS - Kraje ČR. UČ - s.9, Procvičování zde: MAPA KRAJŮ; KRAJSKÁ MĚSTA . Úkoly na týden 19. - 23.10. Pondělí 19.10. ČESKÝ JAZYK. Význam slov - Slova. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Procvičování pravopisu pro 5. ročník Úkoly a cvičení v tomto pracovním sešitu jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vychází z probírané látky češtiny v 5. ročníku a je připraven v souladu s RVP Procvičování a opakování učiva 4.třídy. vyhledávání a určování slovních druhů v textu; vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen (pravopisná cvičení, diktát) základní skladební dvojice (určování podmětu a přísudku ve větě - podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný podmět a přísudek

Slovní druhy - pracovní listy - Digitální učební materiály RV

URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ - PŘÍŠERKY A PLANETY. Úkolem dít... Uložil(a) UČ!TELNIC Určování slovních druhů I (5 vět) Určování slovních druhů II (7 cvičení) Určování slovních druhů III (7 cvičení) Určování slovních druhů IV - vyber z možností správný slovní druh. Procvičujeme slovní druhy s písničkou. Poznáváme slovní druhy (3 cvičení) PODSTATNÁ JMÉNA. Procvičujeme určování rodu. Cvičení k procvičování jsou v kolonce - procvičování učiva . Učivo 14. 9. - 18.9. 2020. Učebnice str. 6 - opakování vlastních a místních jmen, opakování slovních druhů - domino, koberečky. V pondělí dostanou žáci zadaný nový diktát, který budou psát opět v pátek Slovni druhy najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší

Slovní druhy :: Vítejte ve třídě U Mufa

Umíme česky – Online procvičování češtinyJak se s dětmi učit doma? Nejlepší weby, aplikace iVyjmenovaná slovaČeský jazyk 3
 • Stévie cena.
 • Investice do automyčky.
 • Házená oblečení.
 • Evanella diskuze.
 • Vin diesel deti.
 • Brazilská depilace pro muže praha.
 • Gedeon burkhard kommissar rex.
 • Nejdražší droga na světě.
 • Daktyl trochej jamb příklady.
 • Edinburgh castle tickets price.
 • Goat simulator mod apk unlocked all.
 • Adobe creative cloud cc.
 • Divadelni ustav.
 • Gothika konec.
 • Plynová flegmona.
 • § 317 zákoníku práce..
 • Www vysoketatry sk mapa.
 • Zrychlení dráha vzorec.
 • Školy podporující domácí vzdělávání.
 • Intimní tajemství online.
 • Zdena malá hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince.
 • Kráska mezi muži trailer.
 • Ruční pumpa standard montáž.
 • Vepřové medailonky na pepři.
 • Řecké číslovky.
 • Zš smetanova brno.
 • Bmx.
 • Nslookup cmd.
 • Porfyria.
 • Slabe pohyby v 32tt.
 • Hloh obecný strom prodej.
 • Dřevěná fasáda montáž.
 • Akné v dospělosti diskuze.
 • Jóga pro těhotné 2 trimestr.
 • Hroty na šipky 1000ks.
 • Výměna manželek jarmila.
 • Electrolux zb 6106 wdt.
 • Znojemské podzemí okruhy.
 • Tekken fighters names.
 • Chatky cerna v posumavi.
 • World trade center path station.