Home

Ekonomické směry 20 století

30. Hlavní historické a současné směry ekonomického ..

 1. Umělecké směry 1. poloviny 20. století. Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu. Počátek 20. století znamená zvrat v klasickém pojetí literatury. Umělci - nejen literáti - hledali nové cesty k zobrazení světa a přiléhavější, nápaditější a barvitější způsoby postižení reality
 2. Ekonomické myšlení se formovalo již od starověku. Proto již u antických aktuální až do30. let 20. století. Současné pojetí předmětu ekonomie se utvářelonapůdě Hlavní směry ekonomie ve 20. století Keynesiálnství (Keynesiánství,učení,J.M.Keynese,Postkeynesiánství,Neokeynesiánství) Proudy.
 3. Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu Počátek 20. století znamená zvrat v (Umělecké směry 1. poloviny 20. století, Literatura referát
 4. VV - Výtvarná výchova - Umělecké směry 20. století VV - Výtvarná výchova - Základní rysy umění 70. a 80. let 20. století, zvláště situace v české moderní malbě CJ - Český jazyk - Ceska literatura 60. a 70. let 19. stoleti- tahá

Umělecké směry 1

 1. Keynesovství (30. léta 20. století) Keynesiánství se zabývá úlohou státu v ekonomické a hospodářské politice, ekonomii bere jako prostředek zmírňování problémů kapitalismu. Zakladatelem Brit John Maynard Keynes (1883 - 1946), přednášel v Cambridge, po 1. světové válce se zúčastnil versailleských mírových.
 2. Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), které mohou používat odlišné definice ekonomie.. Ekonomie souvisí s dalšími obory, jako jsou.
 3. pravděpodobně neobjevil dříve, než v 19. nebo 20. Století. Některé směry ekonomického myšlení jsou na pomezí ekonomie hlavního proudu a heterodoxní Neoklasická ekonomie vyhcází z a priori předpokladů, že ekonomické subjekty jednají racionálně
 4. Podívejte se, jaké byly hlavní ekonomické směry v moderních dejinách. Ekonomie prošla během historie nespočetnými změnami. Podívejte se, jaké byly hlavní ekonomické směry v moderních dejinách. Keynesiánská škola vznikla po velké recesi ve 30. letech 20. století

Institucionalismus si mezi ekonomickými směry ve 20. století nevydobyl tolik pozornosti jako keynesiánství či monetarismus, přesto nenahraditelně doplňuje současné ekonomické poznání a stal se důležitou součástí rozvoje moderní ekonomie Ekonomické myšlení a poznání. 1., Metodologické problémy / Hlavní autor: Tenzer, Oliver Vydáno: (1981) Didaktika ekonomických předmětů : vysokoškolská učebnice pro studenty Vysoké školy ekonomické ; Jiří Koudela a kolektiv Vydáno: (1984 Následně shrnuje vývoj ekonomických teorií do 20. století, kdy hlavní důraz je kladen na připomenutí odkazu klasické školy politické ekonomie pro vznik ekonomie jako samostatné vědy i pro moderní teoretické ekonomické myšlení Ideologické směry Liberalismus o Z latinského libertas, anglického liberty = svoboda o Vznik = 17.století, Anglie o Svoboda a individualita jednotlivce o Tzv. minimální stát = jen funkce ochrany svobody a majetku občanů z vnějšku, zachovávání vnitřního řádu o Svobodné podnikání (moc státu v tomto ohledu značně omezena Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20.století. Dosavadní úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na skutečnost. Koncem století však přišla změna - rychle životní tempo, konkurenční boj, katastrofické představy,.

Umělecké směry 1

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. FILOZOFICKÉ SMĚRY 20. STOLETÍ FILOZOFIE ŽIVOTA Filozofický směr vzniklý v 19.st., snaží se teoreticky rozpracovat pojem život. Wilhelm Dilthey (1833-1911) - Německý filozof, zabývá se pochopením historie, abychom porozuměli sami sobě, musíme pochopit myšlení dějin Další velkou vlnu ekonomické emigrace zažily Čechy ve druhé polovině 19. století. Dvacáté století přineslo hned několik vln československé emigrace, které měly převážně politický podtext. První vlna odchodů a útěků nastala v letech 1938-1939, po Mnichovské dohodě a pak po vzniku Protektorátu Čechy a Morava - umělecké směry - impresionismus, symbolismus, dekadence - formují se od 2. pol 19. století ve Francii a současně s nimi i realismus a naturalismus - nová generace básníků - odvracela se od společenských problémů k subjektivismu s důrazem na jedinečnost prožitku, svobodný a bohemský přístu

Blížící se konec roku je vhodnou příležitostí pro ohlédnutí se zpět. Týká se to i české ekonomiky v tomto století. Přinášíme proto stručné ohlédnutí za nejvýznamnějšími událostmi od roku 1900 do roku 1999. Na její vývoj měla negativní vliv první světová válka, následovalo poválečné období rozkvětu, které násilně ukončila další světová válka V tom navazuje na tradiční liberalismus 18. a 19. století, či krajní formy neoliberalismu 20. století. Druhý směr ekonomického myšlení v soudobé makroekonomii, který navazuje na dílo anglického ekonoma J.M. Keynese ze 30. let dvacátého století, je keynesiánství. Kenesovci uznávají, že trh alokuje zdroje v zásadě.

- v polovině 19. století se na klasickou ekonomii reagují dva další směry; d) socialistický směr 2. pol. 19. st. - představitel Karl Marx, který své ekonomické postoje zformuloval v díle Kapitá Ekonomické obory VŠ a VOŠ Umělecké obory VŠ a VOŠ; Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20.století. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Následující příspěvek Umělecká avantgarda 1.pol. 20.století a její významní představitel. Religiozita a ekonomické myšlení ve 20. století The Religiosity and Economic Thinking in 20th Century. Anotace: K tomuto cíli práce směřuje dvěma směry, za prvé představením hlavního teoretického průniku ekonomického myšlení do náboženství - aplikace teorie racionální volby v sociologii náboženství, to. - 20. léta 20. století - Vídeňský kruh filozofů: Carnap, Wittgenstein. charakteristika: - vychází z negativního postoje k racionalismu × neodmítá racionální poznání, ale nechce nadřazenost rozumového poznání nad empirií ( zkušeností) - odmítnout spekulace - shromažďovat vědecké poznán

Domů; Náhodně; Poblíž; Přihlásit se; Nastavení; O Wikipedii; Vyloučení odpovědnosti; Text je dostupný pod CC BY-SA 3.0, pokud není uvedeno jinak Umělecké směry 20. století by Anna Zykmundová, 1970, Univ. knihovna, t. G edition, in Czech. Umělecké směry 20. století. Soupis lit. z fondu Univ. knihovny Brno ; 21. století podle gregoriánského kalendáře začalo 1. ledna 2001 a skončí 31. prosince 2100. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 21. 7. Filosofické směry 19. století 9. Filosofické směry 20. století 10. Filosofie baroka (Descartes, Spinoza, Leibniz) 11. Osvícenství v Anglii a Francii (Locke, Berkley, Hume, Montesquieu, Voltaire, Rousseau a encyklopedisté) 12. Filosofie a etická koncepce Imanuela Kanta 13. Německý romantismus (Fichte, Schelling, Hegel) 14

Stejně tak ten závěrečný rok 2003 je zvolen proto, aby bylo možné odstínit vliv změn zahraničně politicko ekonomické orientace Československa, respektive Česka ve 20. století na vývoj národního hospodářství - diskutovat a zhodnotit přínos jednotlivých ekonomických směrů pro rozvoj ekonomického myšlení - rozpoznat a formulovat rozdíly mezi neoklasickou a keynesovskou ekonomií - shrnout důsledky krize keynesovské teorie v 70. letech 20. století a vysvětlit vznik soudobých teorií - formulovat základní odlišnosti ekonomických směrů stojících mimo hlavní proud ekonomického. Moderní ekonomické směry Neoklasická ekonomie. Neoklasická ekonomie navazuje na konci 19. století na klasický liberalismus. Neoklasické ekonomii dala základy celá řada škol (ekonických směrů) 19. stol. Na jejím začátku byla tzv. marginalistická revoluce · vznik v 20. letech 20. Století · · marxistické směry Děj vypráví o staré Anglii druhé poloviny 19. století. Ukazuje zkostnatělou Anglii, vyšší vrstvu společnosti a její pohled na obyčejné lidi. Hlavní hrdinové jsou z vyšší maloměšťácké třídy a vypráví o rozkladu jejich manželství 32. Hlavní současné směry ekonomického myšlení od 60. let 20.století. b) ekologická ekonomie - ekonomický model založen na trvale udržitelném rozvoji. kognitivních a emocionálních faktorů na ekonomické rozhodování jednotlivců a instituc.

20. leta 20. stoleti, D - Dějepis - - unium.c

Historický přehled ekonomických teorií - maturitní otázka

Ekonomie - Wikipedi

 1. Cyklus přednášek seznámí posluchače se zásadními styly výtvarného umění první poloviny 20. století. Zaměří se nejen na konkrétní významné realizace, ale také na širší souvislosti s dobovou kulturní a společenskou situací. výtvarné směry, které upozorňovaly na sociální i ekonomické problémy světa.
 2. Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století (od LS 2019/2020) Doktorský studijní program (platí pro studenty zapsané do studia od LS 2019/2020) Cíle studia a profil absolvent
 3. Tato práce se zabývá, jak vyplývá z jejího názvu, hospodářským vývojem Chile v 70. a 80. letech 20. stol. Sleduje politický, sociální a ekonomický vývoj za vlády dvou zcela odlišných hospodářských politik, socialismu Salvadora Allendeho a ekonomického liberalismu Augusto Pinocheta a dává odpověď na otázku, jak tyto dva směry ovlivnily další vývoj Chile

4.2 Česká pedagogika 20. století Na prahu dvacátého století se stává ideovým zdrojem české vědy, školy a výchovy dílo filozofa, politika a státníka TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA (1850-1937) Současně se Rusko na počátku 20. století aktivně podílelo na řešení otázek odzbrojení. Druhá část v kruzích vlády (Sazonov, Bezobrazov a další), obhajující pokračování územních akvizic, zaujímala expanzivní postavení. Rusko se na počátku 20. století zachovalo pro sebetradiční směry zahraniční politiky 8. Autoritativní a totalitní hnutí ve 20. století (fašizmus, nacizmus, komunizmus). 9. Klasická řecká filosofie 10. Filosofické směry období helénismu 11. Patristika a scholastika (obecná charakteristika, hlavní osobnosti) 12. Novověký racionalismus a empirismus (obecná charakteristika, hlavní osobnosti) 13 Literatura 2.poloviny 20.století. Domů VČETNĚ OKAMŽITÝCH ODPOVĚDÍ PRO ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ ČESKÉ I SVĚTOVÉ LITERATURY DRUHÉ POLOVINY 20TÉHO STOLETÍ! Pro výběr literatury jen určitého kontinentu či ČR vyberte současně filtr: Všeobecné znalosti - zvolený kontinent či ČR. Znalostní úrovně: 1 = základní, 3. Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Ekonomické školy v historii - Broker LYN

22) Světová literatura 20. století Vypracování: Světová literatura 1. poloviny 20. století První světová válka v letech 1914 -1918 způsobila hluboký společenský a duchovní otřes v celé Evropě. Měla dopad ve sféře ekonomické, politické a sociální i v umění a kultuře Přemyslovská knížata získala během 11. a 12. století na přechodnou dobu několik dalších území: v letech 1075-1076 Donínsko, v letech 1076, 1085 a 1158 (do 1256) Budyšínsko a od Uherska ve 12. století region na pravém břehu Olšavy a Moravy jižně od Uherského Brodu směrem k Hodonínu - Ekonomické učení J.M. Keynese, vývoj keynesismu po 2. světové válce- Soudobé neokonzervativní směry Monetarismus, škola racionálních očekávání, ekonomie nabídkové strany.- Sociologicko-historické proudy v ekonomickém myšlení koncem 20. století Studijní materiály Společenské vědy. ZSV Maturita - Jakub Salát; ZSV Maturita - Opatov; 1. Psychologie skupin; 2. Psychologie osobnosti; 3. Psychické procesy a stav

hrají ekonomické podmínky; z toho důvodu v úvodní kapitole zmiříklady z ňuji i p konce 18. století, kdy emancipaní ideje zůstávají ještč odmítnuty a vě ěnuji prostor ekonomickým úvahám. V textu používám polarizované termíny tradiční, konzervativní- pokrokový, progresivní Vznik českého ekonomického univerzitního myšlení konce 19. a počátku 20. století (A. Bráf a jeho přínosy, J. Kaizl) České ekonomické univerzitní myšlení první poloviny 20. století (J. Gruber, C. Horáček, V. Mildschuh, C. Čechrák) České ekonomické osobnosti - A. Rašín, České ekonomické osobnosti - K. Engli 2. Sociologie 19. století. Historický kontext vzniku sociologie, hlavní postavy a sociologické směry. Emile Durkheim a Max Weber: hlavní díla a témata, klíčové sociologické koncepty, metodologie sociologie. 3. Konsensuální, konfliktní a interpretativní paradigma v sociologii. Hlavní témata, směry, postavy a koncepty. 4

Institucionální ekonomie - Wikipedi

9. Hlavní směry společenskovědního a politického myšlení - Společenské vědní a politické myšlení ve starém Řecku a Římě - Renesance a doba osvícenství - 19. století a vznik moderních společenských věd - Hlavní sociální a politické školy a myslitelé 20. století. 10 Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Pro příjemný pocit při chůzi a vytvoření vašeho útulného a pohodového bydlení dodáváme kvalitní vícevrstvé i masivní dřevěné podlahy a parkety od předních výrobců. Dřevo - jedinečné a originální Od 10. 9. 2020 platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov po celé České republice, tedy v i budově naší fakulty. Děkujeme všem, že toto nařízení respektují a pomáhají nám tak chránit zdraví

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie. 1. místo 20 000,- Role zlata v měnovém systému 19. století. Ekonomické příčiny pádu římské říše Studie vymezuje specifické rysy ekonomických teorií a hospodářské politiky. Charakterizuje možnosti a meze dialogu v ekonomii, a to jak na úrovni obecné ekonomické teorie, tak v rovině hospodářské politiky s rozlišením hospodářské politiky jako teorie a hospodářské politiky jako praktické činnosti Otázka: Německá filozofie 18. a 19. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): student001 - Německé osvícenství - ne tak živelné jako ve Francii - filozofie je rozdrobená, není zde jednota, přesto vznikají ucelené filozofické systémy jednotlivých filozofů - filozofie buduje novou terminologii - zásluhu má J.W.Goethe, Christian Wolf, panovník.

Základní ekonomické kategorie: 10. Pojem státu, právní stát, ústavní systém ČR: 11. Dělba moci, pluralitní demokracie: 12. Světová náboženství Psychologické směry 20. století: 45. Životní cyklus z hlediska vývoje psychiky: 46. Normy a deviantní chování. Filozofie ve 20. století se již neomezuje na práci osamocených myslitelů, kteří v potemnělých prostorách svých pracoven řeší hádanky bytí, aniž by se ohlíželi napravo či nalevo. Stojí tu před námi spíše řada směrů, jejichž název se vyznačuje buď předponou 'novo-' nebo naopak příponou '-ismus', eventuelně obojím Historie ekonomické analýzy : (do nástupu keynesiánství) / Štancl Luboš & Jílková Eva & Brizgalová Lenka -- OLA001 CR 8034 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00120000 století sílí sociálně-ekonomické přístupy moderně řazené mezi alternativní. Sociální rozpory a ne-gativa kapitalismu kritizují socialistické směry, v zájmu středních vrstev vystupuje heterogenní směr malovýrobní. Historizující koncepce kritizují metodologii, individualismus a liberalismus ang-lické klasické školy 14a Přínos německé klasické filosofie, Kant, Hegel, zákony dialektiky; moderní filosofické směry 24. Filosofie ve 20. století J. G. Fichte 1 Fichte říká, že věc o sobě neexistuje 2 Já a nejá: syntéza 3 Schelling 1 Základním pojmem Schellingovy filosofie je pojem Já

Repetitorium vybraných ekonomických směrů a osobností 20

letech 20. století, avšak s tak poetnou migrací, která přichází do Evropy od roku 2015 nejsou žádné dosavadní zkušenosti. Jen za rok 2015, podle údajů Eurostatu, oficiálně požádalo o azyl 1 256 000 migrantů. Nejednalo se však zdaleka o koneþné þíslo. Saldo migrace vyjadřuje poměr emigrace a imigrace Eric Hobsbawm patří k nejlepším anglosaským historikům 19. a 20. století. Jeho poslední kniha představuje brilantní syntetický pohled na dvěma světovými válkam Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ dnes prodloužila předsedovi představenstva a generálnímu řediteli firmy Danielu Benešovi mandát na další čtyřleté období. Současné mu končí na konci příštího roku. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Beneš vede ČEZ od roku 2011. Pokud dokončí dnes schválený mandát, firmu povede minimálně do konce roku 2025 Oficiální stránky Města Lomnice nad Lužnicí. Otevřit navigaci. Město. Aktuality; Dění ve městě. Kuturní akce v okol Tuto makrostrukturální stagnaci české ekonomiky v první polovině 20. století potvrzovali autoři tohoto materiálu dalšími údaji: Absolutně i relativně nejvíce ubývá v českých zemích obyvatelstva příslušného k průmyslu a k výrobním živnostem

Ideologie, ideologické směry: referá

ekonomické směry: environmentální ekonomii a ekonomii přírodních zdrojů. Tyto dva posledně jmenované ekonomické směry jsou zaměřeny na praktické ekonomické rozhodování století rané 20. století - 7 - Ekonomie má mnoho definic, například : věda o bohatství a penězích, věda o obchodování mezi národy a další. Hlavní směry a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století Filozofie 18. a 19. století Literatura 19. a 20. století 1.pol.20.století u nás Tělovýchovné a sportovní systémy 19 století Filozofie 20. století Literatura přelomu století (19. - 20.) - moderna 22. Drama 20. století 21. Vývoj dramatu od baroka do konce 19. ekonomie neoklasická - současné souhrnné pojmenování několika škol ekonomie, resp. národní ekonomie, jejichž východiskem a základem je teorie ceny a hodnoty rozvinutá na principech teorie mezního užitku.Někdy se pro e.n. používá název marginalismus.Tento směr mění oproti předchozím proudům předmět i metodu zkoumání: orientuje se na analýzu dílčí a. Různé ekonomické směry staví svou teorii na odlišných předpokladech a docházejí tak k různým závěrům a praktickým Ekologická ekonomie vznikla v 80. letech 20. století jako reakce na neoklasickou environmentální ekonomii. Jejím cílem je rozšířit vnímán

Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 24 pro vyhledávání '20. století' Seřadit 1 . Úspěšnost českých piv v zemích střední Evropy v době mezi dvěma světovými válkami. Již zde byli uvedeni někteří filosofové, jejichž dílo přesáhlo z 19. do 20. století, a kteří významným způsobem ovlivnili podobu filosofie 20. století, jako např. představitelé pragmatizmu a dva filosofové, stojící u počátku velkého rozvětveného proudu analytické filosofie a moderní logiky, Gottlob Frege a Bertrand. Myšlenkové směry 20.století.Postmoderní filosofie ; Základy mikroekonomie a úloha peněz v tržním hospodářství ; Myšlenkové směry středověké filosofie ; Základy obecné psychologie; Problematika evroé i světové ekonomické integrace ; Filosofické směry 19.století ; Předmět a obsah filosofie, postavení filosofie v.

Moderní umělecké směry na přelomu 19

Filozofie 17. a 18. století - významné směry, představitelé racionalismu, empirismu, francouzského osvícenství a německé klasické filozofie, řešení otázky poznání 18. Filozofické směry 19. a 20. století - počátky moderní filozofie v 19. století, vybrané filozofické směry a jejich charakteristika 19 Filosofie 19. století (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) Filosofické směry 19. století Scientistní směry (Positivismus, Marxismus) Iracionistické směry (Arthur Shopenhauer, Friedrich Nietzsche) Novodobá filosofie (Objevy, které ovlivnily filosofii 20. století, Rozdělení novodobé filosofie směry zabývající se tím, jaká je souvislost mezi věděním, vědomím a představami a sociálními strukturami a procesy, v nichž toto vědění vzniká po skončení ekonomické činnosti - doprovázená fyzickými a duševními změnami. od poloviny 20. století začíná být homosexualita považována za rovnocennou. Zrod ekonomické analýzy v polovině 20. století. Ronald Coase a Coaseho teorém . Teorie transakčních nákladů a jejich význam pro právo. Současná ekonomická analýza práva: R. Posner a G. Becker. Ekonomická analýza práva v Evropě. Praktický význam ekonomické analýzy v právním myšlení. 7

Pedagogické směry 20

 1. - hlavní teoretické směry oboru - MV se jako věda konstituovaly po I. svět. válce; skutečný rozvoj MV však spadá až do období po II. svět. válce, kdy se MV staly samostatnou disciplínou - vývoj oboru MV můžeme sledovat na pozadí tzv. velkých debat probíhajících na poč. 20. st.: - idealismus x realismus (30./40. léta
 2. 20. Renesanþní a novov ká filozofie Renesance a humanismus (věda, politická filozofie, utopie), racionalismus a empirismus, osvícenství 21. Filozofie 19. století Kant a vznik moderní filozofie, německá klasická filozofie, materialismus a idealismus 2. pol. 19. stol. 22. Filozofie 20. století
 3. (různé světové ekonomické organizace a jejich charakteristika - MMF, SB, GATT/WTO, NAFTA , Evroá unie - dějiny, současnost, trendy dalšího vývoje, transformace české ekonomiky, její stadia) 14. Filozofie - pojem, vznik, význam, základní kategorie. Nejstarší antické filozofické školy

FILOZOFICKÉ SMĚRY 20

Rozvojová ekonomie 2. poloviny 20. století: východiska a přístupy / Jiří Sejkora -- OLA001 2-022.855 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001071198 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00107xxxx / 0010711xx / 001071198.ht Moderní umělecké směry ve světové a české poezii na přelomu 19. a 20. století a jejich představitelé - maturitní otázka. Maturitní otázka seznamuje s moderními uměleckými směry světové a české poezie Z hlediska společenského a kulturního vývoje lze šedesátá léta označit za přelomové období v dějinách 20. století. Především v USA a Evropě probíhaly v 60. letech nejrůzněji motivované protesty a demonstrace, které měly zpravidla společného jmenovatele v revoltě mladé, svobodněji smýšlející generace vůči starému konzervativnímu řádu, jeho autoritám a. OCHRANA ZDRAVÍ NA SŠ V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 19/20. 9. Přijímací zkoušky v naší škole. 10. Možnost osobní přítomnosti ve škole pro žáky SŠ nematuritních ročníků. Světová literatura 2. poloviny 20. století - maturitní otázka. Jedná se o vypracovanou maturitní otázku pro Gymnázium Jana Nerudy, která se věnuje představení literárních směrů ve světě, jedná se o tyto směry: existencionalismus, Beat Generation, rozhněvaní mladí muži, nový román, absurdní literatura a drama, dále pak magický realismus nebo postmodernismus

Emigrace z Československa a exil - Manipulátoři

Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (43) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (252) Ekonomie (173) Evroá unie (200) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence. 15. Základní otázky makroekonomie. Ekonomické přístupy 20. století. 16. Úloha státu v tržní ekonomice. Banky a bankovní soustava. Ekonomická transformace české společnosti po roce 1989. 17. Občanské právo. 18. Pracovní a trestní právo. 19. Etika. Významné etické teorie od antiky do 19. století. 20. Antická filozofie.

Směry přelomu 19. a 20. století ve světě - Český jazyk ..

 1. příbytků. Samotný pojem organická architektura byl použit až v 20. století a dodnes je pro architekty a stavitele velkou výzvou. Výzvou, jak při tvorbě architektonických forem, ale i při zapojení a tvorbě nových prostorů do stávající morfologie terénu. V 20. století však organick
 2. Vidíme, že na začátku 20. let 16. století měla mikulovská větev rodu značné finanční problémy, které se rozhodla řešit na základě seniorátu - prodejem panství. Protože bylo nepřípustné prodávat majetky cizím rodům, prodali zmíněné vesnice v rámci rodiny
 3. rozbor teoreticko-metodologických východisek ekonomické analýzy institucí. 2. Předmět zkoumání institucionální ekonomie Zájem o instituce a jejich úlohu ve vývoji a chování ekonomiky se v ekonomické teorii začal rozvíjet od 90. let 19. století, zejména ve Spojených státech, kde mu byly živnou půdou rychl
 4. Nyní COVID-19 nutí vlády, společnosti a společnosti, aby posílily svou schopnost vyrovnat se s dlouhými obdobími ekonomické izolace. V této souvislosti se jeví jako velmi nepravděpodobné, že se svět vrátí k myšlence oboustranně výhodné globalizace, která definovala začátek 21. století
 5. Kultura 19. století · v počátku 19. století v Evropě téměř všude romantismus · romantický hrdina - osamělost, přecitlivělost, neuznaný, zoufalý, melancholický, ironický · romantismus - středověké náměty, folklor, tajemnot, noční scenérie · nejromantičtějí umění je hudba - nejvíce v německu - symfonie, opery, koncerty, písňové cykl
 6. 25. Věda a filosofie v novověku (17. století, osvícenství) 26. Moderní filosofické směry 19. a 20. století Člověk a ekonomika 27. Základní ekonomické otázky, trh výrobků a služeb, doprovodné jevy tržního mechanismu 28. Stát a jeho úloha v tržním hospodářství; Finanční gramotnost - banky, investice, půjčk
 7. Dvacáté století začalo pro Evropu velmi smutnými událostmi - došlo k rusko-japonské válce a v Rusku v roce 1905 došlo k první revoluci, i když skončila neúspěchem. Jednalo se o první válku v dějinách 20. století, během které byly používány zbraně jako torpédoborce, pásové zbraně a těžké dělostřelecké dělo

Přehled světové literatury 20.století - Vazba Brožovaná bez přebalu matná Formát A4 * Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20 Na počátku 20. století bylo Japonsko jedinou asijskou zemí, jež nebyla součástí světového koloniálního panství. Až do konce druhé světové války bylo navíc jedinou zemí mimo západní kulturní okruh, která úspěšně prošla procesem modernizace a zařadila se mezi světové velmoci polovinu 20. století, aby byla znovuob-jevena teorie dobývání renty? Důvo-dem bylo metodologické a analytické nepochopení, které ekonomické vědě bránilo tento poznatek využít. Ekono-mický hlavní proud zapomněl, co říká ekonomie hlavní linie Německá historická škola či historická škola ekonomie byla převládajícím směrem ekonomické vědy v Německu během 19. století. Jejím základním principem je odmítavý postoj ke klasické politické ekonomii, která se tehdy zformovala v Anglii a ve Francii. Cílem kritiky byla především abstraktně deduktivní metoda klasické ekonomie a skepse ohledně existence obecně. Keynesiánská škola vznikla po velké recesi ve 30. letech 20. století. V roce 1936 její principy popsal John Maynard Keynes (1883-1946) v knize Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Keynesiánští ekonomové v zásadě tvrdí, že agregovaná poptávka je nestabilní

 • Ikea kresla.
 • Ruční leštění laku.
 • Levny tisk.
 • Dámské boty adidas superstar slip on.
 • Konipas hmyz.
 • Počasí fuerteventura accuweather.
 • Masonite ostrava.
 • Jak zlikvidovat dravčíka.
 • Fotodárky ostrava.
 • Pizzerie praha 4 rozvoz.
 • Bebe beni kocarek.
 • Aortální regurgitace stupně.
 • Betonová podesta.
 • Hasan el dunia.
 • Grizzly sleva na prvni nakup.
 • Keepass.
 • Svátek andrea slovensko.
 • Nolan gould height.
 • Španělština youtube.
 • Jordan retro 4 royalty.
 • Kocour senior.
 • Brno university of technology.
 • Včelařství svazek 1.
 • Sega genesis.
 • Www lego85 cz.
 • Datum skloňování.
 • Dárková spz.
 • Cviky na posílení ledvin.
 • Viktoriánská anglie referáty.
 • Záraza nachová.
 • Škoda rapid stupně výbavy.
 • Kremace popel diamant.
 • Bagr pipo.
 • Roxy plavky výprodej.
 • Boloňský psík chovná stanice 2019.
 • Lyžařské bundy rossignol.
 • Ceník sklenářských prací.
 • Boty do 1500.
 • Shaun t insanity download.
 • Sedreny polstarek u psa.
 • Sencor sfp 6270.