Home

Záraza nachová

záraza nachová pravá Orobanche purpurea subsp. purpurea Jacq. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny » řád Lamiales - hluchavkotvaré » čeleď Orobanchaceae - zárazovité » rod Orobanche - záraza » druh Orobanche purpurea - záraza nachová mordovka (záraza) nachová česká. Phelipanche purpurea subsp. bohemica. zárazovec purpurový český zárazovité / Orobanchaceae. Botanická charakteristika: Parazitická, nezelená, 25-70 cm vysoká bylina s tlustou často až k bázi nafialovělou lodyhou. Listy úzce kopinaté. Květenství je dlouze válcovité, husté

Záraza nachová - Orobanche purpurea. 20.08. 2019 17:33 #40158. Záraza nachová - Orobanche purpurea Synonyma: Phelipanche purpurea subsp. purpurea, Orobanche purpurea, Orobanche purpurea subsp. purpurea, Další názvy: mordovka nachová pravá, záraza nachová záraza nachová pravá Čeleď: Orobanchaceae - zárazovit mordovka (záraza) nachová pravá. Phelipanche purpurea purpurea. zárazovec purpurový pravý zárazovité / Orobanchaceae. Botanická charakteristika: Parazitická, nezelená, 15-40 cm vysoká bylina s žlutavou až do nafialověle zbarvenou lodyhou. Listy úzce kopinaté. Květenství je krátce válcovité, řídké s květy oddálenými. Česká jména: mordovka nachová, záraza nachová (Danihelka 2012) Slovenská jména: zárazovec purpurový (Marhold et Hindák 1998) Čeleď: Orobanchaceae Vent. - zárazovit Druhý poddruh, mordovka nachová česká, se liší větší výškou a hustším květenstvím vzhůru směřujících květů s kalichy 5cípými; parazituje na pelyňku ladním a je ještě vzácnější než nominátní poddruh. Pozn. 1: Rod mordovka byl vyčleněn z rodu záraza kvůli trubkovitým, 4-5cípým kalichům, ke kterým.

Kriticky ohrožená záraza nachová, otakárci fenyklový a ovocný s bělozářkou liliovitou tvoří vzácné osazenstvo vrchu Rohatec u Libochovic Orobanche: záraza - původně rostlina cizopasící na čočce - z řec. orobos = čočka, anchó = rdousím, škrtím (Šmíd 2002) Zajímavost Parazituje na kořenech pelyňků... = záraza nachová. Více >> Obrázky. Phelipanche purpurea subsp. purpurea - mordovka nachová prav Phelipanche purpurea subsp. purpurea - mordovka nachová prav. Phelipanche purpurea subsp. bohemica: mordovka nachová česká, záraza nachová česká: Phelipanche purpurea subsp. purpurea: mordovka nachová pravá, záraza nachová prav

Orobanche purpurea subsp

záraza orobanche; Mordovka nachová - Phelipanche purpurea; Záraza bílá šalvějová - Orobanche alba subsp major; Záraza devětsilová - Orobanch Parazitické rostliny - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c

Video: mordovka (záraza) nachová česká - Phelipanche purpurea

Česká jména: mordovka nachová česká, záraza nachová česká (Danihelka 2012) Čeleď: Orobanchaceae Vent. - zárazovité Rozšíření: Vzhledem k taxonomické nejasnosti obtížně vymezitelné, roste pravděpodobně pouze v západní části střední Evropy, v některých částech Německa, Švýcarska, Rakouska a severní Itálie. záraza větevnatá (O. ramosa) záraza hřebíčková (O. caryophyllacea) záraza obecná (O. vulgaris) záraza písečná (O. arenaria) záraza štíhlá (O. gracilis) záraza síťnatá (O. reticulata) záraza větší (O. major) záraza nachová (O. purpurea) záraza bílá (O. alba) záraza žlutá (O. lutea) záraza břečťanová (O. Syn.: Záraza nachová Ochrana a ohrožení. C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017) C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013) Výskyt a rozšířen Orobanche: záraza - původně rostlina cizopasící na čočce - z řec. orobos = čočka, anchó = rdousím, škrtím (Šmíd 2002) Ellenbergovy indikační hodnoty (?) světl

Úvod > čeleď ZÁRAZOVITÉ - Orobanchaceae, řád hluchavkotvaré, rostliny vyšší dvouděložné > Záraza nachová pravá - Klapý 2013-07 6.JP mordovka nachová česká záraza nachová česká záraza žlutá Orobanche lutea B AUMG. kvete: (květen-) červen výška: (20-)30-65 cm. výslunné travnaté a křovinaté strán.

Z rostlin zařazených na červený seznam IUCN se na lokalitě vyskytují kriticky ohrožená záraza nachová pravá (Orobanche purpurea subsp. purpurea), silně ohrožení křivatec rolní (Gagea villosa), světlík tatarský (Euphrasia tatarice) a divizna knotkovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp. meonchii) a ohrožená záraza. Rostliny - Čeleď Zárazovité (Orobanchaceae) - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Důvodem ochrany lokality je původní zalesněný porost, který je tvořen zejména buky, ale i lípami, javory a habry. Vyskytují se zde také vzácné rostliny podhorských a horských poloh (záraza nachová, náprstník velkokvětý, vřes obecný) Záraza nachová pravá Záraza nachová pravá - Orobanche purpurea Záraza břečťanová - Orobanche hederae Záznamy: 1 - 8 ze 8. naleziště zárazy. naleziště zárazy HÁZMBURK Kontakt. fotorostlinky.cz 605969568 fotorostlinky@.

- nahoře, parazitická záraza nachová (Orobanche purpurea) - vlevo a len rakouský (Linum austriacum) - vpravo. 6 . Kriticky ohrožené druhy 4 Naposledy vykvetly rostliny hadince červeného (Echium maculatum) v roce 2016 (vlevo). Dole je kozinec dánský (Astragalus danicus Na vypásaných plochách se objevily i nové ohrožené druhy rostlin - např. záraza nachová či ve velkém množství hrachor chlupatý. K Lamacentru nevede veřejně sjízdná komunikace, a tak většina návštěvníků přichází pěšky právě přes hádecké lomy

Záraza nachová

Diskusní fórum: záraza nachová 1 Garten

záraza horčíková (Orobanche picridis) - kališní cípy jsou méně vykrojené, vykvétá později, má ekologickou vazbu na jiného hostitele a jiná stanoviště. záraza sieťnatá (Orobanche reticulata) - kališní cípy jsou zpravidla nedělené, obsazuje o něco vlhčí stanoviště This page was last edited on 5 February 2018, at 18:18. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Brambořík nachový. Brambořík nachový. Brambořík nachový . Cyclamen purpurascens . syn. C. europaeum . Řád: prvosenkokvěté (Primulales) Čeleď. Houbaření - Herbář online - Česky. přihlásit . přihlási Mordovka nachová - Phelipanche purpurea Synonyma: Phelipanche purpurea subsp. purpurea, Orobanche purpurea, Orobanche purpurea subsp. purpurea, Další názvy: mordovka nachová pravá, záraza nachová záraza nachová pravá Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité Barva květů: světle fialová, modrá, Doba kvetení: červenec, Typ květů Určování přírodnin pro Biologickou olympiádu, kategorie A, B Skupina zelených řas a vyšších rostlin (13)

Hrad Rábí a okrotice červená . výhled do kraje vítod. rmen barvířský. okolní kopce. bývalý lom. také ne všude rostoucí jehlice plazivá. byli jsme velice překvapeni, tolik kytiček jsme nečekal Záraza nachová pravá (Orobanche purpurea subsp. purpurea) Záraza namodralá (Orobanche coerulescens) Záraza ožanková (Orobanche teucrii) Záraza písečná (Orobanche arenaria) Záraza síťnatá (Orobanche reticulata) Záraza štíhlá (Orobanche gracilis Vyhláška č. 395/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin

mordovka (záraza) nachová pravá - Phelipanche purpurea

PHELIPANCHE PURPUREA (Jacq

 1. Profesionální informace pro agronomy. Formulační úprava: Rozpustný koncentrát Popis: Čirá až opalescentní kapalina určená k aplikaci ve formě roztoku účinné látky po zředění vodou.Tato kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady
 2. Rod Záraza. Holoparazité z čeledi zárazovité. V ČR 17 druhů. Nejvíce v mírném pásu severní polokoule, Austrálii a Novém Zélandu. Teplomilné - sušší, dobře osluněná místa. Parazituje na kořenech lučních rostlin. 7 kriticky ohrožených druhů záraz
 3. or (záraza menší) 2) Jetel (Trifolium spp.) Fytoplasmosy. Zelenokvětost jetele. zlistnatění hlávek - místo kvítků se vyvíjejí drobné jednoduché nebo trojčetné lístky. Mykosy. Padlí rdesnové - Erysiphe polygoni (Ascomycetes, Erysiphales

záraza žlutá zaiazena mezi ohrožené taxony (C3). Parietaria officinalis L. — drnavec lékaFský Püvodní areál rozšiiení drnavce se nachází ve Stiedozemí, odkud druh proniká do západní, stiední a východní Evropy, dále na východ až po severní Irán. V Ceské republice není drnavec lékaiský püvodní (archeofyt) Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011-2012 Seznam organismů kategorie C a D 2 Seznam rostlin a hub doporučených pro praktickou část soutěže - určování přírodni Výraz v textu. Vybrat jen ty, jež jsou ve sbírkách botanické zahrady SZeŠ Dalovic povijnice; Povijnice nachová - Ipomoea purpurea; Povíjnice laločnatá - Ipomoea lobata; Povijnice břečťanovitá - Ipomoea hederacea; Povijnice trojbarevn Name Language; purple broomrape: English: yarrow broomrape: English: Purpursommerwurz: German: violetter Würger: German: violette Sommerwurz: German: orobanche pourpr

zárazovité – Orobanchaceae

Pavlovské vrchy (Pálava) jsou naše srdeční záležitost. To ale nemusíme zdůrazňovat, neboť pravidelní návštěvníci nemohli přehlédnout větší množství fotogalerií z této lokality. Mimochodem, od r. 2008 je na těchto stránkách již umístěno 27 pálavských fotogalerií! A protože textu jsme již napsali o Pálavě v předchozích letech dost, tak jen chceme. 328 c h r á n ě n é r o s t l i n y šater - latnatý, 157, 158 - slanomilný, 158 - svazčitý, 158 - - písečný, 157 - - pravý, 157 - východní, 158 šicha oboupohlavná, 20 Často se ale stává, že se záraza bílá najde shodou okolností vedle ožanky, mordovka nachová vykvete uprostřed jetele, vedle dobromysli atd. a skutečný hostitel (mateřídouška, šalvěj; řebříček) skoro není vidět, protože je díky parazitovi vysílený a nevykvétá Studijní materiál 8. Morfologie a výživa rostlin z předmětu Biologie, střední škol Název: Zařazení: Album: Babyka obecná: Javorovité: Krytosemenné - dvouděložné II. Bambusovník rákosovitý: Lipnicovité: Krytosemenné - jednoděložn

Vrba nachová Vrba obecná Vrbina obecná Vrbina penízková Záraza bílá Závitka mnohokořenná Zběhovec plazivý. Radobýl Předmět ochrany: suché trávníky, vegetace skal a sutí, přástevník kostivalový, endemický poddruh saranče skalní Charakteristický tvar vulkanického vrchu Radobýl byl zapříčiněn historickou těžbou čediče. Opuštěný lom se rozprostírá na západním svahu, kde je možno si prohlédnout i odkrytí sloupcovité odlučnosti horniny Seznam rostlin dle českých názvů Seznam rostlin dle latinských názvů A Árón plamatý (Arum maculatum - nachová - nachové - purpurový - nachová farba . purple angelica - angelika lesná . purple blewit - hliva červenožltá . purple boletus - tmavohríb obyčajný . purple boneset - konopáč purpurový . purple broomrape - záraza nabelastá . purple coloured - purpurový - purpurovo sfrabený - purpurovo sfrabená - purpurovo sfrabené. Záraza větevnatá (Orobanche ramosa) Příznaky: z kořenů napadených rostlin vyrůstají větvené lodyhy zárazy - napadené rostliny se zpožďují v růstu, příp. odumírají, protože záraza jim ubírá asimiláty a vodu . Výskyt: častá na konopí, bramborách, rajčatech, tabáku, vzácněji na slunečnici. Chmel (Humulus.

BOTANY

tužebník jilmový, upolín evroý, věsenka nachová, violka sudetská, violka trojbarevná, vlaštovi čník v ětší, vraní oko čty řlisté, vodní mor kanadský, vrati č obecný, vrbka úzkolistá, všivec, zelí, záraza, zvonek, žito seté KRYTOSEMENNÉ - D ŘEVINY bez černý, bez hroznatý , b říza b ělokorá, buk lesní. záraza namodralá Pachira aquatica (Pachira aquatica Aubl., Bombax macroparpum) pachira vodní Pachistima canbyi Gray: pachistima Canbyova Pachistima myrsinites Raf. (Pachistima myrsinites (Pursh) Raf.) pachistima myrtovitá Pachyphytum 'Clavifolia' (Pachyveria) pachyfytum, pachyphytum Pachyphytum compactu An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Brambor, záraza červenavá, divizna malokvětá, konitrud lékařský, náprstník červený Barevná tabule - chromolitografie kolem roku 1910, celkový rozměr listu 29 x 21,5 cm, pěkný stav. (léčivé byliny, léčivé bylinky, léčivky, herbář) 250 K Rostliny na poznávačku 1. B 2018 Naučte se například podle knihy J. Toman + S. Hísek: Přírodou krok za krokem - Rostliny (rostliny jsou tam uvedeny v tomto pořadí) mechorosty: porostnice mnohotvará, rašeliník, bělomech sivý, měřík, travník Schreberův, ploník obecný, dvouhrotec chvostnat

Mordovka nachová pravá Naturfoto

Biologická olympiáda, 53. ročník, školní rok 2018-2019, kategorie C a D Seznam organismů 2 SEZNAM ORGANISM PRO PÍPRAVU NA TEORETICKOU ýÁST SOUTŽE !!!Tun jsou uvedeny organismy doporučené pro přípravu na teoretickou část školního kola!! Datum Druh Počítáno Lokalizace Autor Poznámka Foto << < 190 191 192 193 194 195 196 197 > >> 10.05.2020: Natrix natrix užovka obojková 421394: Štěměchy. rmen etneský (Anthemis aetnensis), kozinec sicilský (Astragalus siculus), bříza etneská (Betula aetnensis), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), rožec etneský (Cerastium aetneum), kručinka etneská (Genista aetnensis), záraza (Orobanche sp.), borovice černá korsická (Pinus nigra subsp. laricio), mydlice sicilská (Saponaria. ZÁRAZA NACHOVÁ PRAVÁ Vědecký název: Orobanche purpurea subsp. purpurea Jacq. Čeleď: zárazovité Orobanchaceae Status: kriticky ohrožený druh Rozšíření: Druh eurasijského rozšíření rostoucí od Atlatntiku až po Střední Asii a od Středomoří po jižní Švédsko. V České republice vzácně v teplejších oblastech. V Čechách je nejčastější v Českém.

V Moravskoslezských Beskydech je vedle devětsilu lékařského (Petasites hybridus) dominantou častěji také devětsil Kablíkové (P. kablikianus) a vyskytují se některé karpatské druhy, např. oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) a záraza devětsilová (Orobanche flava) Mgr. Ivana Paukertová Řezáčova 28 624 00 Brno IČO: 686 72 217 ivana@paukertova.cz tel.:603 39 62 90. Autorizace posouzení podle § 45i (Naturové posouzení

Orobanche purpurea záraza nachová a ostatní - YouTub

 1. Orobanche sp. - záraza . Bignoniaceae - trubačovité . Catalpa bignonioides - katalpa trubačovitá. Lamiaceae - hluchavkovité . Betonica officinalis - bukvice lékařská. Galeobdolon sp. - pitulník . Galeopsis sp. - konopice (Galeopsis tetrahit, Galeopsis speciosa) Glechoma hederacea - popenec břečťanovit
 2. záraza obecná (Orobanche vulgaris Poir) zběhovec plazivý (Ajuga reptans L.) zemědým lékařský (Fumaria officinalis L.) zlatobýl kanadský (Solidago canadensis L.) zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia L.) zvonek rozkladitý (Campanula patula L.) zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides L.
 3. Flóra Evropy - prodej semen a rostlin - KPR - Klub pěstitelů rostlin - Prodej více než 10 000 druhů semen a rostlin z celého světa - palmy, cykasy, exotické a mrazuvzdorné dřeviny, kaktusy a sukulenty, masožravé rostliny, jednoletky, trvalky, okrasné traviny, zelenina, sadba hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus)
 4. Čemeřice nachová - Helleborus purpurascens Čemeřice východní - Helleborus orientalis Hlaváček jarní - Adonis vernalis Hlaváček letní - Adonis aestivalis Jaterník podléška - Hepatica nobilis Koniklec luční český - Pulsatilla pratensis Bohemica Koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis Oměj šalamounek - Aconitum calliobotryo
 5. Vyhláška č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběh
 6. Poznávačka rostlin pro Biologickou olympiádu (2018/19). Obsahuje 383 taxonů české flóry. Autorem poznávačky je Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Byly použity fotografie z webu www.botanickafotogalerie.cz. vědecké jméno -> české jméno

Komentáře . Transkript . Biologie - Gymnázium a SOŠPg Čásla hluchavka nachová (Lamium purpureum) hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule) záraza obecná (Orobanche vulgaris) - parazit na svízeli a mařince. zběhovec plazivý (Ajuga reptans) zběhovec ženevský (Ajuga genevensis) - zběhovec lesní.

Orobanche arenaria záraza písečná (mordovka písečná

 1. Rastliny - Fotografie zvierat a prírody. V prípade záujmu o publikovanie fotografií môžete použiť formulár Objednávka alebo e-mail.; Fotografie z týchto stránok môžu poslúžiť k voľnému prezeranie, ako školské pomôcky na školských výletoch, k poznávaniu a určovanie krás našej prírody, alebo k preposlanie s vlastným odkazom v tvare elektronickej pohľadnice
 2. isterstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá utanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin
 3. ima - prvosenka nejmenš
Záraza síťnatá - Orobanche reticulata 2

Phelipanche purpurea (mordovka nachová) BioLib

Komentáře . Transkript . OZUOPK-PP_CHKO_Ceske_stredohori_Rozbor Květena přírodní rezervace Prokoé údolí Následující seznam uvádí soupis vyšších cévnatých rostlin zjištěných na území Prokoého údolí bér zelený, pěťour maloúborný, bažanka roční, merlík bílý, záraza, ambrózie vyvýšená, proso seté, pryšec kolovratec, pohanka svlačcovitá, lnice rolní, ibi-šek trojdílný Plevele citlivé v dávce 1,2 l/ha: hořčice rolní, hořčice bílá, kokoška pastuší tobolka, ředkev ohnice, penízek rolní 3. NÁSLEDNÉ PLODIN 191/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 25. června 1996, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3, § 22 odst. 8, § 23 odst. 2 a § 28 odst. 6 a 7 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (dále jen zákon): § 1 (1. hluchavka nachová  Lappula patula (Lehm.) Menyh. strošek rozkladitý  Lappula semicincta (Steven) Popov Syn.: Lappula heteracantha subsp. heterocarpa (Klokov et Artemczuk) Holub strošek polopásý  Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. strošek pomněnkový  Lapsana communis L. kapustka obecná 

Phelipanche purpurea - mordovka nachová, záraza nachová

záraza písečná (O. arenaria) záraza štíhlá (O. gracilis)záraza síťnatá (O. reticulata)záraza větší (O. major)záraza nachová (O. purpurea) záraza bílá (O. alba) záraza žlutá (O. lutea)záraza břečťanová (O. hederae) A něco na závěr.. Hluchavka nachová Merlík bílý Vikev plotní Equisetum arvense Rmen rolní Penízek rolní Konopice polní Ptačinec prostřední Proso seté Poměnka rolní Heřmánkovec přímořský Opletka obecná ZÁRAZA MENŠÍ (Orobanche minor) Skupina plevelů: parazitick vrba kFehká, vrba nachová, sttemcha hroznatá, v bylinném pak na jaYe kvetoucí orsej jarní, blatouch bahenní aj. Z trávovitých bylin jsou nápadné porosty ostFice trsnaté a ostiice kalužní. V blízkosti nové vybudovaného rybnídka pro odchov obojživel- níkå müžeme najít rosni¿ku zelenou, ropuchu obecnou a skokana hnédého paličkovice nachová: paluška travní záraza: zasychání špiček listů póru: zavíječ kukuřičný.

Diskusní fórum: záraza orobanche 1 Profizahrada

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin Sundarbans - Indie, Bangladéš, Velké Sundy - Brunei, Indonésie, Malajsie, N. Guinea -Indonésie, Papua - N. Guinea)- tropické a subtropické pouště a polopouště (BWH, kolem obratníků, roční srážky do 250 mm,vysoký tlak vzduchu brání průniku vlhkého vzduchu, např. středoasijské, australské)- vysoké lesy dvojkřídáčových stromů (ve výškách nad 1000 m - přes 400. Abies alba;jedle bělokorá Abies concolor;jedle ojíněná Abies grandis;jedle obrovská Abies nordmanniana;jedle kavkazská Abutilon theophrasti;mračňák Theophrastův Acer campestre;javor babyka Acer ginnala;javor ginnala Acer japonicum;javor japonský Acer negundo;javorovec jasanolistý Acer palmatum;javor dlanitolistý Acer platanoides;javor mléč Acer pseudoplatanus;javor klen Acer. Záraza červenavá 267. Divizna malokvětá 268. Konitrud lékařský 269. Náprstník červený 300. Hluchavka nachová 301. Hluchavka bílá 302. Hluchavka plamatá 303. Hluchavník horský.

Parazitické rostliny Naturfoto

Hluchavka nachová. Hluchavka nachová (Lamium purpureum L.) je rostlina z čeledi hluchavkovitých. Nový!!: Plevel a Hluchavka nachová · Vidět víc » Hluchavka objímavá. Hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule) je nevysoká, jednoletá, nežahavá a v mírném a subtropickém pásmu hojně rozšířená plevelná bylina. Nový!! 5) Popularizační letáček: Cévnaté rostliny Vysočiny (Ester Ekrtová, PDF ke stažení) 1) Cíle. Hlavním cílem této studie bylo zpracování aktuálního a historického geografického výskytu a rozšíření vzácných, chráněných a regionálně významných druhů cévnatých rostlin v Kraji Vysočina včetně přilehlé centrální horské části Žďárských vrchů, která. Na březích beskydských řek a potoků roste nejčastěji vrba křehká a vrba nachová. 11. VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD (cizopasící) záraza si od svého hostitele (devětsilu) bere nejen.

PHELIPANCHE PURPUREA subsp

Asi nejzvláštnějším druhem, který jsme viděli, byla záraza vyšší (Orobanche elatior). Je na první pohled nápadná tím, že nevytváří chlorofyl - celá rostlina má narůžovělou barvu. To napovídá, že se jedná o cizopasníka. Vyhledává kořeny chrpy čekánku a z nich pro sebe čerpá živiny 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst Na vápencích se převážně exklávně vyskytují druhy se vztahem k teplejším částem Čech, např. vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), trýzel vonný (Erysimum odoratum), záraza vyšší (Orobanche elatior), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), prostřelenec křížatý (Tretorhiza cruciata) a hořeček nahořklý (Gentianella.

Orobanche gracilis

Třtina nachová - Calamagrostis purpurea Třtina tuhá - Calamagrostis stricta Tučnice česká - Pinguicula bohemica Záraza síťnatá - Orobanche reticulata Zběhovec jehlancovitý - Ajuga pyramidalis Zdrojovka pobřežní - Montia hallii Zevar nejmenší - Sparganium minimu Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3, § 22 odst. 8, § 23 odst. 2 a § 28 odst. 6 a 7 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (dále jen zákon) Katalog biotopů České republiky vznikl jako základní podklad pro vytvoření dvou evroých soustav chráněných území, zvaných Natura 2000 a Smaragd, v České republice

OROBANCHE CARYOPHYLLACEA SM

40399 obrázků v 5912 galeriích v 753 kategoriích s 9255 komentáři zobrazeno 61654708 krá Systém a využití rostlin. RNDr Iva Machová Ph.D. Úvod. Předložený text vznikl jako studijní materiál pro předměty botanického charakteru na UJEP v Ústí nad Labem This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigatio Orobanche coerulescens STEPHAN ex W ILLD. - záraza namodralá Orobanche picridis F. W . SCHULTZ - záraza ho íková Orobanche purpurea JACQ. subsp. purpurea - záraza nachová pravá [Phelipanche purpurea (JACQ.) SOJÁK - mordovka nachová] Orobanche purpurea subsp. bohemica (ELAK.) ined. - záraza nachová esk nothum novae-angliae novae-civitatis novakii novi-belgii nuda nudicaulis nummularia nummularium nutans nutantiflorum nuttalliana nuttallii nyctagineus oakesiana obliqua oblonga oblongatum oblongifolia oblongifolius oblongipetala oblongus obornyana obornyanum obornyi obovata obovatus obscura obscurum obtusa obtusifolia obtusifolius obtusifrons. Katalog biotopÛ âeské republiky vznikl jako základní. podklad pro vytvofiení dvou evro˘ch soustav chránûn˘ch. území, zvan˘ch Natura 2000 a Smaragd, v âeské republice. Jedním z hlavních kritérií pro zahrnut

 • Skystream android tv box.
 • Top 10 minecraft songs.
 • Posledni bily nosorozec zemrel.
 • Podpatěnka 0,5 cm.
 • Nawigacja columbus skoda.
 • Dylan o'brien 2019.
 • Koupaliště pod humprechtem.
 • Chemická kotva do zdiva.
 • Ocet na zahradě.
 • Typy zen podle mesice narozeni.
 • Odpařování vody výpočet.
 • Inteligentní kryt čelního skla.
 • Resident evil 7 čeština download.
 • Plavání kojenců praha 10.
 • Špinavý trik obsazení.
 • Ios 11 iphone.
 • Scénář tři prasátka.
 • Bazar 5d mark iv.
 • Objektiv na iphone.
 • Fergie glamorous.
 • Betonove schody do domu cena.
 • Vontae mack.
 • Americký vrtulník.
 • Teplota ze sluníčka u dětí.
 • Migrace vlaštovek.
 • Zoo praha webkamera žirafy.
 • Boží tělo 2019.
 • Hokkaido do mrazáku.
 • Škola hrou kniha.
 • Neustala bolest zaludku v tehotenstvi.
 • Výmalba dětského pokoje inspirace.
 • Základní výbava pro kotě.
 • Volkswagen golf 7.
 • Poranění hrudníku a břicha první pomoc.
 • Ukricene dite.
 • Návrh komínu.
 • Odpadkový koš na tříděný odpad ikea.
 • Křesťanský chrám.
 • Kreslené obrázky ovce.
 • Vajíčko lidské.
 • Náhodné číslo účtu.