Home

Židovské obce

Židovské obce. Židovská obec Brno. Tř. kpt. Jaroše 3. 602 00 Brno. tel: 544 509 622. fax: 544 509 623. e-mail: zob@zob.cz. http://www.zob.cz/. Židovská obec Karlovy Vary Židovská obec v Praze (ŽOP) sdružuje osoby židovského vyznání, národnosti nebo původu, které mají trvalý pobyt v oblasti její územní působnosti nebo mají k Praze jiný vztah a nejsou příslušníky jiných církví nebo nežidovských náboženských společností Židovské obce v pasti. Omezování lidských práv židovského obyvatelstva. Zákazy; Mezi okupací a deportací; Články z dobového tisku-hk-: Židé v Prostějově nesmějí na výstavy; V Čáslavi nebudou holit Židy; Na budějovické pouliční dráze smějí židé jen na plošinu; 2300 vývěsků 'Židovský obchod

Prohlášení Federace židovských obcí v České republice, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze k článku Památník vs. památky v Terezíně 2.7.202 Židovské město v Kolíně. Židovská obec ( Kehillah) v Kolíně (německy dříve Kolin, také Köln an der Elbe ), město v okrese Kolín, existovala již od 14. století. Dlouho patřila k největším a nejvýznamnějším židovským obcím v Čechách a od roku 1918 v Československu Obvod působnosti brněnské obce byl v roce 1946 rozšířen i na zaniklé okolní židovské obce (Hustopeče, Ivančice, Klobouky, Slavkov, Tišnov a další). Po novém správním uspořádání Československa připadlo pod správu Židovské náboženské obce v Brně území celého tehdejšího Jihomoravského kraje, tedy např

Klausová synagoga je kromě Vysoké synagogy a radnice další z veřejných staveb, které nechal Mordechai Maisl, primas židovské obce, postavit na své náklady. Tato barokní synagoga dostala jméno podle tří menších budov - klausů, jimiž byla tvořena Letní období (duben až říjen) NE - ČT: 9 - 17 hod PÁ: 9 - 16 hod. Zimní období (listopad až březen) NE - ČT: 9 - 16 hod PÁ: 9 - 15 ho Židovské sídliště tvořil soubor domů židovské obce (2 synagogy, obecní dům, rabinát, škola, chudobinec a rituální porážka) a více než stovka domů soukromých. Počet židovských obyvatel žijících v ghettu zřejmě nikdy výrazně nepřekročil hranici 1500 osob Židovské obce musely vést evidenci všech svých členů. Ta původně sloužila především pro zajištění sociální pomoci a emigrace, později však musela být využívána jako podklad pro deportace. Bezprostředně po okupaci musely židovské náboženské obce vypracovat jmenné seznamy svých členů Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze

Židovské obce Federace židovských obcí v Č

 1. Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 12. do 20. října budou letos konat již po třinácté. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program s hlavním tématem OD ZAČÁTKUČESKO-SLOVENSKO A IZRAEL.Záštitu nad festivalem přijali H. E. DANIEL MERON velvyslanec státu Izrael v ČR
 2. představený židovské obce. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz představený židovské obce. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi
 3. Aktuality Židovské obce Teplice. Osudy židovských rodin na Lounsku který postupně obnovuje Židovský hřbitov u Hřivčic a další židovské památky v regionu. Více o činnosti spolku si můžete přečíst na webových stránkách www.spolek-zidovske-pamatky.hys.cz
 4. Připomínkou dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči zůstala ojedinělá čtvrť, která se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Židovské město získávalo svou tvář po dobu několika staletí. Úzké uličky, průchody, prampouchy, verandy a balkony vytvářejí jedinečný ráz území..
 5. Navštivte Židovské muzeum v Praze, a objevte tak historii, tradice a zvyky českých a moravských Židů
 6. Oficiální stránky Židovské obce Liberec. Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir.Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých.
 7. Zemřela poslední přeživší obyvatelka předválečné třebíčské židovské obce Susana Urbanová. Její život se završil 7. listopadu ve věku 87 let. Téměř celý život bydlela v Třebíči v domě na ulici L. Pokorného, v posledním roce pak žila v pronájmu v bytě v takzvaném Krankenhausu, někdejším židovském špitálu

V období druhé světové války byla knihovna zabavena nacisty a odvezena z Prahy. Po válce, v roce 1946, se knihovna Židovské obce stala součástí obnoveného Židovského muzea, od roku 1950 Státního židovského muzea. Do knihovny byla zařazena i část válečných svozů z Terezína a další sbírky knih V neděli 9. listopadu 2008 proběhly v společenské místnosti ŽO Olomouc volby do čtyř orgánů. Bylo zvoleno 5 členů Představenstva Židovské obce (v pořadí podle počtu hlasů: Petr Papoušek, Tomáš Hrbek, Boris Pauček, Jana Štěpánová a Pavel Deutsch), 3 členové Revizní komise (Helena Vostrá, Vasil Sadocha - oba se stejným počtem hlasů - a Hedvika Štěpánová)

Vývoj židovské obce v Holešově. Jedna z největších a nejvýznamnějších židovských obcí na Moravě se v minulosti nalézala v Holešově (německy Holleschau), v městě na samém okraji roviny Hané, v podhůří Hostýnských vrchů, při břehu říčky Rusavy Židovská obec v Praze, JEWISH E-SHOP. Sociální oddělení při ŽOP. JEWISH E-SHOP a sociální oddělení při Židovské obci v Praze pro Vás připravilo lukrativní nabídku. Zboží, které skoro nikde nenajdete, a pokud najdete - není to vyloučeno - tak pouze u nás si k němu zakoupíte i košer víno spolu s exklusivním tričkem, které se přesně hodí ke sklence na. trest vyhnání z židovské obce. Na této stránce jsou výsledky na dotaz trest vyhnání z židovské obce v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Hlava židovské obce v Marseille doporučila svým souvěrcům v tomto přístavním městě na jihu Francie, aby na ulicích nenosili typickou čepičku. Stalo Sidon funkci pražského vrchního rabína zastával od roku 1992 a k 1. červenci na ni rezignoval. Zemským rabínem ale zůstává. Z prostředků židovské obce byl v roce 2010 domek stavebně upraven na Turistické informační centrum. Chloubou je přednáškový sál, v němž je stálá výstavka předmětů judaismu, starých synagogálních opon a starobylých náhrobků ze zrušeného hřbitova, zapůjčených z lapidária MuMB

Brno židovské Jihomoravská metropole Brno a celý okolní region jižní Moravy představoval a představuje významné centrum židovského osídlení od historických dob Českého království. Na stránkách Turistického informačního centra Židovské obce Brno (TIC ŽOB) naleznete informace o všech významných židovských. Význam židovské obce v Boskovicích vyvrcholil roku 1851, kdy se zdejší rabín A. Plaček stal zemským rabínem na Moravě a byl jím až do smrti 1884. Boskovičtí Židé se živili zejména obchodem, ale v 19. století se stali zakladateli moderní průmyslové výroby

Židovská obec v Praz

Židovské památky ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Péče o židovské památky s výjimkou hřbitovů je poměrně nedávného data. K ojedinělým pokusům o dokumentaci a památkovou ochranu některých staveb docházelo již před první světovou válkou, ale až ve 30. letech 20. století byly provedeny první podrobnější soupisy synagog a židovských hřbitovů Znak Pražské židovské obce na Maiselově radnici Cílem ŽOP je sdružování osob židovského vyznání, národnosti či původu a zprostředkování kulturní a společenské komunikace mezi nimi, či zajišťování náboženských, sociálních, či existenčních potřeb

V polovině osmdesátých let minulého století, se členové židovské náboženské obce rozhodli zřídit si v Liberci svůj vlastní chrám. Nová synagoga byla postavena v ulici Na Skřivanech (dnešní Rumjancevova ulice) podle návrhu vysokoškolského profesora a dvorního rady Karla Königa z Vídně v letech 1887 - 89 Poslední představený pacovské židovské obce Emil Lederer (vpravo) s bratrem Viktorem. Židovské obci patřil i dům čp. 315, v němž bývala škola, do které chodilo na konci 19. století 34 dětí. Brzy poté zanikla a rabíni vyučovali školní děti náboženství v rámci výuky na obecné a měšťanské škole. V tomto domě. Židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v ČR MATANA a.s. Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1 e-mail: sbh@matana.cz www.pamatky.kehilaprag.cz Mgr. tel.: 226 235 213 Blanka Rozkošná JUDr. 226 235 212 Leoš Heřmánek 604 234 136 Ing. Mojmír Malý 608 627 247 Ing.arch. Jaroslav Klenovsk

Pokud chtěli ostatní založit rodiny, museli odejít do Polska či Uher, kde zákon neplatil, nebo svůj svazek držet před úřady v tajnosti a doufat, že jej zbytek židovské obce neprozradí. Například jen z Moravy do Uher uteklo v 18. století zhruba jednou tolik Židů, kolik jich bylo v celém markrabství povoleno Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Židovské obce v Ostravě v neděli dne 6. září 2020 od 13.00 hod. do 17. hod. Pokračovat ve čtení 7. červenec 202 Snaha židovské obce o záchranu této památky vyvrcholila v letech 1994 - 1998, kdy došlo k částečné rekonstrukci. Slavnostního znovuotevření synagogy na židovský svátek Tu biŠvat (11.2.1998) se zúčastnili přední představitelé města a státu Život žádné židovské obce není myslitelný bez udržování náboženských tradic, judaizmus, v případě Děčína, reformního směru, představuje jeho nejvlastnější obsah. Proto se i děčínská obec pro své členy pořádá oslavy nejvýznamnějších židovských svátků, jimiž jsou například - Roš ha-šana (Nový rok. V čele Židovské obce v Praze stál Jan Munk od roku 2012. Odchází osobnost mimořádného významu, která byla velice respektovaná jak na domácím poli, tak v zahraničí. Jeho ztráta se bude velice těžce nahrazovat, řekl náměstek ředitele Památníku Terezín Vojtěch Blodig

Historie židovské obce. Home Cestovní ruch Zajímavosti a historie Židovská Břeclav Historie židovské obce. Osudy poměrně rozsáhlé komunity židovského obyvatelstva tvoří neodmyslitelnou součást historie Břeclavi. Počátky jeho osídlení v nejjižnější části Moravy, nacházející se v majetku významného rodu. Ve věku 88 let zemřel v neděli bývalý předseda Židovské obce Brno Pavel Fried. Jako dítě prošel ghettem v Terezíně, kde zemřely tisíce lidí. Část jeho rodiny zahynula v plynových komorách v Osvětimi 1951 restituční návrh Židovské náboženské obce. Naproti tomu byl zdejší židovské náboženské obci státem roku 1951 přidělen lázeňský dům a kavárenský podnik Ananas, dům č.p. 138 ve Vřídelní ulici ve středu lázeňského města, který byl na náklad státu v letech 1957 a 1958 adaptován jako modlitebna, rituální lázeň, košer jídelna a společenské místnosti

Renáta KRAČMAROVÁ Bakalářská práce Historie třebíčské židovské obce The history of Jewish congregation in Třebí Pondělní teroristický útok ve Vídni si vyžádal čtyři oběti. Dvacetiletý islamista útočil ve čtvrti, kde se nachází mimo jiné i židovská synagoga. Pocit, že útoky směřují pouze na Židy, je špatný a může vést k podcenění situace právě někde jinde, tvrdí předseda Židovské obce v Praze František Bányai

Po dlouhé nemoci zemřel v neděli ráno Jan Munk, předseda Pražské židovské obce a někdejší dlouholetý ředitel Památníku Terezín. Bylo mu 72 let. ČTK to sdělila Munkova rodina. Předseda pražské židovské obce Jan Munk.(na snímku z 4. května 2017) Foto: Libor Zavoral, ČTK. Židovské obce: Nová konspirace nás viní z islamizace Evropy. Aktualizováno 17. 5. 2016 Praha Počet projevů nenávisti vůči Židům loni zůstal na podobně vysoké úrovni jako v roce 2014, Federace židovských obcí jich zaznamenala 221, ve valné většině na internetu. Vyplývá to z její výroční zprávy Poničený památník i nadávky na webu. Židovské obce evidují 700 případů antisemitismu ČTK Aktualizováno 3. 6. 2020 12:27 Federace židovských obcí zaznamenala v loňském roce zhruba 700 případů antisemitismu, dvojnásobně víc než o rok dříve. Asi 95 procent tvořily protižidovské projevy na internetu - články. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > Ž > Židovské obce

Židovské obce v Čechách a na Moravě Holocaus

Členem židovské obce jste se stal teprve ve starším věku. Jaké jste měl dětství, jak se k vašemu náboženství stavěla rodina? Dodržovali jste židovské tradice a zvyky? Vůbec ne. Jenom na Jom kipur a na Chanuku mě v dětství maminka brávala do modlitebny na Dolním náměstí. Věděl jsem o našem původu, ale v dětství. Historie židovské obce v Holešově Zahrnuje také významné židovské památky a osobnosti židovské kultury. Abstract: The bachelor thesis deals with the history of the Jewish community in Holešov. It focuses especially on the historical development and current form. It includes also important Jewish monuments and personalities of. Ničení synagogy a sídla židovské obce v Grazu vyvrcholilo v sobotu fyzickým útokem na předsedu místní židovské obce Elieho Rosena. V úterý někdo nasprejoval na zeď synagogy nápisy podporující Palestince a v pátek zachytila bezpečnostní kamera muže, jak hází do oken sídla obce kusy betonu Prahou - Předsedou pražské židovské obce (ŽOP) zůstane další čtyři roky Jan Munk. Na čtvrtečním zasedání o tom rozhodla nově zvolená reprezentace obce, informovala v pátek Dita Šnajdrová z ŽOP. Munk stojí v čele pražské obce od roku 2012

Federace židovských obcí v ČR www

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > Ž > Židovské obce > Slovensko Bezpečnostní pracovníci židovské obce v Rakousku (IKG) vyzvali podle listu Kronen Zeitung všechny židovské spoluobčany, aby neopouštěli své domovy. APA s odvoláním na IKG uvedla, že v době útoku v synagoze ani v přilehlých prostorách patřících obci nikdo nebyl Je to rozsáhlejší dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou, členěnou fasádou a klenbami v přízemí, v níž bývaly umístěny kancelář židovské obce, školní učebna, studovna, byty rabína a správce špitálu a pekárna macesů se skladem

Židovská obec v Kolíně - Wikipedi

Po čátky židovské obce v Kolín ě 25 Kolínští Židé v 18. století 27 Požáry 28 Synagoga, škola a židovské domy 28 Přehled událostí v Libni 29 Stru čný vývoj libe ňské židovské obce 30 V - SOUPISY OBYVATEL 31 Katastry 32 1713-1748 - Tereziánský katastr 32 1789 - Josefský katastr 3 Tento počet se během dvou generací zredukoval na polovinu, v roce 1900 žilo v ghettu 695 obyvatel a po ukončení První světové války činil počet členů holešovské židovské obce pouhých 328 duší. Po ukončení Druhé světové války obec zcela zanikla. Poslední příslušník byl na hřbitově pochován v roce 1986 Doporučení Židovské obce v Praze. 17.03.2020. | Aktuality. Vážení členové, milí přátelé, je naší povinností Vás plně informovat o pragmatických důvodech, proč společnost v čele s naší politickou reprezentací, řeší infekci virem Covid -19 tak radikálním způsobem. Je epidemiologickým předpokladem, že se velká. Doporučená témata mezi výsledky: . židovské obce (249) Židé (176) židovské dějiny (64 Liturgický rok pražské židovské obce [rukopis] : bakalářská práce / Michaela Lingová; vedoucí práce: ThLic.David Bouma Th.D. -- Praha, 2014. -- 72 s. Anotace Bakalářská práce se bude zabývat židovskými svátky v životě pražské židovské obce. Nejprve obecně představí židovské svátky, jejich vývoj a historii

PRED 105 ROKMI SA NARODIL SPISOVATEĽ PAVOL STRAUSS | UZZNOSynagoga v Krnově vypadá jako v roce 1871 | Kraj mého srdce

Video: Historie Židů v Brně - Židovská obec Brn

Židovská radnice a Vysoká synagoga - kompletní informaceProstibořBoží muka, Dešov | Portál kulturního a přírodního dědictví
 • Stojan na malování pro děti.
 • Čelisti 3 trailer.
 • Severní uzel v beranu.
 • Můj penzijní účet.
 • Lidi co vysavaji energii.
 • Bolest močové trubice.
 • Rick riordan seznam knih.
 • Rodičovská dovolená 2019 §.
 • Beton akademie.
 • Konrad zuse.
 • L gpl.
 • Fenylketonurie diagnostika.
 • Kyseliny a zásady ph.
 • Rocket raccoon.
 • Holící strojek braun série 3.
 • Počasí dolní morava stezka v oblacích.
 • Proc nespat se psem.
 • Web coreldraw.
 • Jak zjistit konverzaci na messengeru.
 • Červený trpaslík 1.
 • Výtvarná výchova 1. třída.
 • Boeing 777 300er seating.
 • Homeopatika na hojení zlomenin.
 • Svatba v přírodě moravskoslezský kraj.
 • Polygonové pořady.
 • Taštička na tabák.
 • Xbox 360 pcsetup.
 • Otlačený nos od brýlí.
 • Porfyria.
 • Poliklinika zahradní město ortopedie.
 • Karafiáty nízké.
 • Důl dukla prohlídka.
 • Volně prodejné léky na žaludeční vředy.
 • Drobnosti z lasky.
 • Metrostav jidelna pocernice.
 • Nejlepší světové básně.
 • Vegetariánská restaurace liberec.
 • Citaty o spatnem dni.
 • Domy na prodej třebíč.
 • Hra na kočku a myš anglicky.
 • Nízké tatry jezera.