Home

Poranění hrudníku a břicha první pomoc

První pomoc při poranění hrudníku. První pomoc provádíme v poloze v polosedě s opřeným hrudníkem nebo v uložení na bok na poraněnou stranu, snížíme hybnost poraněné strany obinadlem nebo přiloženou horní končetinou a fixujeme šátkovým obvazem Poranění břicha. Nejčastěji se jedná o poranění břišní stěny a nitrobřišních orgánů. Poranění nitrobřišních orgánů může být spojeno s velmi silným vnitřním krvácením. Poranění břicha nesmíme podceňovat. Příčiny: nárazy na břicho (např. úder do břicha, kopnutí, stlačení břicha) bodná či. Poranění hrudníku. Úrazy hrudníku zahrnují poranění od zlomenin žeber, hrudní kosti, poranění nitrohrudních orgánů, pneumotoraxu až po krvácení do dutiny hrudní. Jsou to mnohdy poranění velmi závažná, která mohou ohrožovat poraněného na životě. Vždy vyžadují ošetření lékařem Poranění břicha může komplikovat i bodnou ránu hrudníku, zad nebo stehna. Poranění, která se mohou zdát na první pohled povrchová, mohou pronikat hluboko do tkání a tělesných dutin. Nelze proto podceňovat jakékoliv poranění, zvláště jestliže jsme nebyli svědky jeho vzniku. První pomocí v těchto případech je PORANĚNÍ HRUDNÍKU K poraněním hrudníku dochází často při autonehodách, pádech, přejetích či násilí na hrudní stěnu. Je potřeba si uvědomit, že přímo v hrudníku jsou plíce, srdce a velké cévy, které mohou být poraněny také a tím ohrozit základní životní funkce a život pacienta

První pomoc při poranění hrudníku - WikiSkript

 1. Vnitřní poranění jsou většinou následkem pádu či prudkého nárazu, např. pád z výšky, náraz autem a pod. Poranění různých částí těla mají různé projevy. Proto si pro přehlednost rozčleníme úrazy na úraz hlavy, vnitřní poranění břicha, vnitřní poranění hrudníku, poranění páteře. Úraz hlav
 2. První pomoc: - šetrné otočení na záda, uložení do polohy při poranění břicha ( na zádech, s měkce vypodloženými dolními končetinami pod koleny tak, aby se paty nedotýkaly podložky, lehce vypodkládáme hrudník a hlavu postiženého- dochází tak k úplnému uvolnění břišní stěny a zmírnění bolesti.
 3. první pomoc sami potřebovat, protože nečekaná zdravotní komplikace nebo úraz Poranění hlavy /26 Poranění hrudníku /27 Poranění břicha /28 Rozhodni se! /29 poranění či nemoci, ale veškeré péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postižených osob nebo svědků události
 4. První pomoc je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v § 150 a § 151 sankce za neposkytnutí pomoci. Poskytnout první pomoc je dle zákona povinné zejména v těchto případech

První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální resuscitace 19 3. První pomoc při úrazech 31 Poranění hlavy 31 Poranění páteře a míchy 34 Poranění hrudníku 35 Poranění břicha 37 Poranění pohybového systému 39 Rány 44 Tepelná poranění 50 Úraz elektrickým proudem 57 Tonutí 58 4. První. PORANĚNÍ HRUDNÍKU A PORANĚNÍ BŘICHA, NÁHLÉ STAVY V GYNEKOLOGII A PŘEKOTNÝ POROD. KARIM, FN Motol. PORANĚNÍ HRUDNÍKU. Anatomie hrudníku • Obsah dutiny hrudní: - Plíce a dýchací cesty - Srdce a velké cévy - Jícen První pomoc • Vždy zavolej RZ PRVNÍ POMOC Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdykoliv a kdekoliv jako bezprostřední pomoc při náhlém postižení zdraví. DĚLENÍ PRVNÍ POMOCI: 1. Zdravotnická laická první pomoc = základní první pomoc _____ _____ _____ 2. Zdravotnická odborná první pomoc = rozšířená první pomoc. Dále jsou zde poranění jako roztržená pusa, cizí těleso v oku či uchu a různé zlomeniny jak v oblasti mozkové tak v obličejové části. První pomoc při úrazu páteře. Velice nepříjemné poranění s vysokou pravděpodobností trvalých následků. Poranění může být spojeno s poškozením míchy v tom horším případě

Základní kurz první pomoci pro maminky „první pomoc u dětí

První pomoc při poraněí břicha

 1. Studijní materiál První pomoc při poranění hrudníku a břicha z předmětu První pomoc, střední škol
 2. 5. Jaké jsou stupně omrzlin a v čem spočívá první pomoc? Poranění hrudníku a břicha, náhlé příhody břišní . Literární zdroje: KAUFMAN, J. Záchranář-první pomoc. (str.39-41) BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. (str. 25-26, 35, 38) Klíčová slova: pneumothorax, poranění břicha, náhlé příhody břišn
 3. Poranění hrudníku, břicha a končetin MUDr. Milan Jelínek ARK FN u svaté Anny v Brně 2004 Poranění hrudníku Zavřená (nepenetrující, tupá) x otevřená (penetrující) poranění hrudní stěny x poranění parench. orgánů Zlomeniny žeber jednoduché fr.(1-2) sériové fr.(3 a více) dvířkové vylomení hrudní stěny, nestabilní vlající hrudník Vlající.

První pomoc při poranění hrudníku

Poranění páteře Poranění hrudníku, břicha a pánve Poranění hrudníku Poranění břicha Poranění pánve Zlomeniny, poranění kloubů a svalů Zlomeniny Poranění kloubů Poranění svalů Náhlé selhání organismu Infarkt myokardu Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) Omdlení Záchvaty Cukrovk Poranění hlavy, páteře a míchy. Úrazy hlavy a páteře tvoří nejobávanější možnost poranění. Jejich následky mohou být doživotní. Zde je rychlá a správná první pomoc zcela zásadní. Otřes mozku je doprovázen krátkodobou poruchou vědomí. První pomocí je v zachování klidu, komunikace s postiženým a rychlé. Při poranění hlavy totiž hrozí riziko poranění páteře, a proto při snímání přilby musíme být vždy maximálně obezřetní. Snímání přilby, stejně jako ostatní úkony záchrany života, je vždy nejlepší nacvičit v kurzech první pomoci První pomoc Pří_206_Člověk_První pomoc Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s poskytováním první pomoci. Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků PORANĚNÍ BŘICHA - Poraněné místo zakryj sterilním obvazem. Neodstraňuj tělesa z rány. - Sterilní překrytí poranění hrudníku KDY NEVYPROŠŤOVAT: pokud nehrozí další nebezpečí a pokud zraněný dýchá a není třeba poskytnout okamžitou první pomoc. - Vyčkej na místě na záchranné složky

Poranění páteře Poranění DK Popáleniny přední části břicha a hrudníku Poranění břicha Protišoková poloha Krvácení a šokové stavy Stabilizováná poloha bezvědomí Polosed Poranění hrudníku, krku, tváře, onemocnění srdce Sed Poranění tváře, očí, HK, dých. cest. Vodorovná na břichu Poranění a popálení za První pomoc: postiženého uklidníme, udržujeme v polosedě. Je-li rána na hrudníku, která bublá, přikrýt ránu rukou, případně přiložit folii a přelepit ji ze tří stran. Nevytahovat případné cizí těleso. Poranění břicha. K poranění břicha dochází po přímém násilí, bodných poranění, pádech z výšky

Poranění břicha Úrazy penetrující. Definice: Poranění pronikající do dutiny břišní. Příznaky: rána na břiše; krvácení; výhřez orgánů dutiny břišní; rozvoj šokového stavu; První pomoc: zhodnotit celkový stav nemocného; změřit fyziologické funkce - dýchání, pulz; nepodávat jídlo ani tekutiny; nepodávat. Výskyt otevřených poranění břicha na základě násilné příčiny má v České republice vzrůstající tendenci. Pozor! Poranění, jevící se na první pohled povrchová, mohou pronikat hluboko do tkání a tělesných dutin. Nelze proto podceňovat jakékoliv poranění, zvláště jestliže jsme nebyli svědky jeho vzniku. První.

Webinář "První pomoc u malých dětí" | Mom4moms

Položte postiženého na pevnou a tvrdou podložku. Když máte podezření na poranění páteře a míchy, snažte se s ním hýbat minimálně nebo vůbec. Klekněte si ze strany, natažené horní končetiny propojené v prstech položte do středu hrudníku a stlačujte 30× do hloubky přibližně jedné třetiny hrudníku Jaký je postup při poranění hrudníku První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2007 kniha Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B.: První pomoc. Náhlé příhody břišní jsou onemocnění břicha, která mají náhlý začátek z plného zdraví, neb První pomoc při popáleninách: Zamezit dalšímu působení tepla . Při skutečně závažném poranění může být zraněný v bezvědomí a nedýchat, je proto třeba neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Jde-li o popálení/opaření hrudníku břicha či zad, provádíme jen jednorázové ochlazení. Poranění páteře - první pomoc. Máme-li podezření na poranění páteře, vždy voláme ZZS (tel. 155) a až do jejího příjezdu s postiženým pokud možno nijak nemanipulujeme. Jak k nim nejčastěji dochází: při dopravních nehodách, při pádech z výšky Nevíte-li si rady anebo vám vaše první pomoc připadá nedostatečná, volejte zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) na tel. 155 nebo linku 112 Povinnost poskytnout zdravotní pomoc osobě, která jeví známky poruchy zdraví, je dána zákonem a platí tedy pro každého, neposkytnutí první pomoci je sankcionováno dle zákon

Poranění břicha - Ordinace

první pomoc u traumat (závažná poranění hlavy a krku, závažná poranění hrudníku, závažná poranění břicha, závažná poranění končetin, kosti, kloubů a měkkých tkání), první pomoc u závažných neúrazových stavů (nestabilní angína pectoris, akutní infarkt myokardu, cévn Pohledem zjistíme, že nejsou přítomny dýchací pohyby (zvedání hrudníku), není cítit vydechovaný vzduch (přiložením ucha před ústa a nos postiženého). Později se může přidat promodrávání rtů a obličeje, do 2-3 min. ztráta vědomí a zástava oběhu. První pomoc Uvolnění dýchacích cest: uložení rovně na záda

Pro rychlé a správné poskytnutí první pomoci zraněnému je důležité pochopení a zapama-tování si pevně daného pořadí úkonů a opatření. Při dodržení tohoto algoritmu dokážeš ošetřit jakékoli poranění systematicky, rychle a bez zbytečného zmatkování tak, abys co nejvíc Laická první pomoc spočívá v uvolnění tísnícího oděvu, uložení do nejpohodlnější polohy, uklidnění, popřípadě odvedení na čerstvý vzduch a přivolání lékařské pomoci (většinou záchranné služby - 155). Stejný postup i s příznaky, ke kterým se navíc přidružuje bolest, vidíme u poranění hrudníku ZRANĚNÍ HRUDNÍKU - Poranění hrudníku jsou při dopravních nehodách častá, protože například řidič může být vržen proti volantu, přitom může dojít ke zlomenině žebra nebo hrudní kosti. pokud je to možné a přivolejte lékařskou pomoc; když je postižený v bezvědomí, zkontrolujte dýchání, jestliže.

První pomoc Zraněného s podezřením na závažné zavřené poranění břicha ukládáme na nosítka s podložením pokrčených dolních končetin ve vyšší poloze, event. se snížením horní poloviny těla (Trendelenburgova poloha), případně použijeme správně vytvarovanou vakuovou matraci volání o pomoc: shout for help: vstřebání kůží: skin absorbtion: vykloubení: luxation - dislocation: výron: sprain: vysoká amputace: high amputation: vysoké nebezpečí celkového poranění: high risk of general injury: vystřelující do břicha: spreading to abdomen: vyvolávající faktor: evocating factor 6. První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým; poranění hrudníku a břicha (otevřená, zavřená) zásady první pomoci, manipulace s raněným. 7. Zápočet. V rámci cvičení se bude provádět první pomoc: fixace, protišoková opatření, ZZS. Do úrazových stavů řadíme všechna další poranění, která nebyla zmiňována v první kapitole. Jedná se o poranění hlavy, hrudníku, dutiny břišní, rány, tepelná poranění a poranění pohybového aparátu. Rány. a) Obecný postu

PORANĚNÍ HRUDNÍKU - příčiny, rozdělení, postup

Jakou první pomoc mu můžete jako chovatel poskytnout a co by již měl raději řešit veterinární lékař? Poranění končetin, tlapek, hrudníku nebo břicha mohou být velmi rozmanitá: Od malých třísek nebo travních osin, které poraní pokožku, až po pokousání jiným zvířetem, napíchnutí se na cizí předmět nebo. První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život Sylabus předmětu První pomoc Úvod do problematiky první pomoci, rozdělení, základní pojmy, historie Teorie a praxe základní neodkladné resuscitace dle doporučení ERC 2015 Automatizované externí defibrilátory, nácvik použití První pomoci při šokových stavech První pomoc při poranění hrudníku, břicha a končeti

Vnitřní poranění - vnitřní krvácení a poskytnutí první

První pomoc: referát - iReferaty

První pomoc je soubor opatření, sloužících k omezení následků náhlého onemocnění nebo úrazu do doby poskytnutí odborné pomoci. Druhý díl zpracovává témata: první pomoc při poranění hlavy, oka, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, končetin, při polytraumatu, tlakovém poranění. 21. Webrangers.cz. 22. První pomoc - pracovní se it pro SZ a zdravotnická lycea2 Léčiva Ophtal Ophthalmo-Septonex gtt. Septonex, Jodisol Peroxid vodíku Borová voda Anopyrin tbl. Carbocit, Carbosorb, Carbotox tbl. Endiaron, Endiform tbl. Paralen tbl. Calcium panthotenicum ung. Dolgit krém, Fastum gel Panthenol spray či gel Fenistil gel Ataralgin tbl 5. Jaké jsou stupně omrzlin a v čem spočívá první pomoc? Poranění hrudníku a břicha, náhlé příhody břišní . Literární zdroje: KAUFMAN, J. Záchranář-první pomoc. (str.39-41) BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. (str. 25-26, 35, 38) Klíčová slova: pneumothorax, poranění břicha, náhlé příhody břišn

Polohování První pomoc

‎Nejlepší aplikace všech dob pro výuku první pomoci pro malé i velké. Desítky kapitol, díky kterým se naučíte poskytovat první pomoc doslova ve všech situacích. Resuscitace, polohování, tepelná poranění, zlomeniny, infarkt a mnoho dalšího. Vše zpracováno zábavnou, animovanou formou. Veškeré postupy První pomoc 2. / při otevřené zlomenině horní končetiny a bezvědomí - Duration: Ošetření otevřeného poranění hrudníku - Duration: 5:37. Elite Lhenice 423 views. 5:37 První pomoc a zajišťování zdravotní pée v mimořádných a krizových situacích 1. při kterých se může rozvinout šok - poranění břicha, otevřené poranění kostí a kloubů, úrazová amputace, rozsáhlá poranění měkkých tkání, poranění obličeje a očí, stlačuj střed hrudníku a dýchej z plic do plic v. Jedná se o jednodenní seminář, který začíná v 9 a končí kolem 17-18 hodiny. Den je rozdělen na dvě části - dopoledne se probírá teorie a odpoledne je praktická část semináře první pomoc pro psy. Teorií Vás provede MVDr. Martina Frühauf Kolářová , řeknete si, kdy a jak poskytovat první pomoc pro psy, jak rozpoznat prvotní příznaky [ Základní život zachraňující postupy - masivní krvácení, KPR (děti i dospělý), bezvědomí, šok, poranění hlavy, hrudníku, břicha JDU NA TO Objednávka kurzu Pohotová první pomoc

Poranění břicha články a radyPrvní pomoc II - pro studenty zdrav

Poranění hlavy, páteře, hrudníku a břicha

První pomoc v hodinách TV | Na hřišti i na vodě být s

První pomoc při poranění hrudníku a břicha - První pomoc

TER_R1A_PRVNÍ POMOC č.1 Prosím, o zapsání všech zvýrazněných (červeně) poznámek do sešitu z TER. S pozdravem, Šmídová. Obecné zásady první pomoci Posloupnost výkonů při záchraně života: Bezpečnost naše a bezpečnost postiženého Při současném poranění hrudníku a dušnosti je možné současně vypodložit i hrudník (na obr. zelená podložka). Pouze pro pacienty při vědomí! - Postižený leží na zádech a dolní končetiny jsou podloženy pod koleny tak, aby se paty nedotýkaly země , resp. podložky První pomoc pro pracovníky v sociálních službách Poranění hlavy, poranění hrudníku, poranění břicha a specifika cílové skupiny osob. Úrazové stavy. Poranění páteře. Poranění končetin, Ošetření ran, úrazové amputace. Poranění očí

První pomoc při krvácení: Jaká je správná reakce vedoucí k

Vzniká typicky při tupých nárazech do břicha či hrudníku, některých závažných zlomeninách, úrazech hlavy apod. Diagnostika vnitřního krvácení není tak snadná jako při vnějším krvácení, v laické první pomoci je důležité uvažovat na možnost vnitřního krvácení podle typu a mechanismu poranění a v případě. První pomoc při vnitřním krvácení poranění hrudníku; prasknutí vaječníků, jater, sleziny. Pacienti si stěžují na silné dýky v oblasti břicha, které mohou vyzařovat do pánevní oblasti. Pro usnadnění jejich pohody zaujmou nucenou polohu: nohy se ohýbají na kolenou a přitahují k hrudníku..

Ošetření otevřeného poranění břicha - YouTub

Poranění kostních struktur a nervově cévních svazků vyžaduje výkon v celkové anestézii. Zasažení břicha a hrudníku vyžaduje operaci. Provádí se ošetření okolí rány, dále se provádí kontrola břicha a hrudníku a chirurgická léčba případně poškozených orgánů. Dutina břišní a hrudní se vyplachuje a čistí Řekneme Vám, jak správně a účelně poskytnout první pomoc a to nejen dětem! Osvěžíte si pamět a zároveň se možná dozvíte nové a moderní postupy v poskytování první pomoci. - poranění hlavy a mozku, hrudníku, břicha a pánve, páteře a míchy první pomoc. Je to přece jen naše morální i zákonná povinnost. Historie a význam předlékařské první pomoci je téma mé bakalářské práce. Vybrat téma pro mě bylo jednoduché, jelikoţ jsem se uţ od základní školy zajímala o první pomoc a také jsem uţ několikrát první pomoc poskytovala u dopravní nehody. Historie.

První pomoc - maturitní otázka Biologie-chemie

1) Nemáme-li zapnuté bezpečnostní pásy, hrozí těžká poranění břicha, která mohou způsobit následné krvácení do břicha. Dále se objevují poranění pánve a kyčle a zlomeniny v oblasti kolena. 2) V případě, že auto nemá opěrky hlavy, dochází k zlomeninám v oblasti. První pomoc - pokud je zachránce vyškolen a ochoten provádět umělé dýchání kombinovat nepřímou masáž srdce (stlačení hrudníku) a umělé dýchání v poměru 30 : 2 - 30x stlačit hrudník, uvolnit dýchací cesty (zaklonit hlavu a zvednout bradu), otevřít úst - nelze pro poranění horních končetin, hrudníku, břicha a pánve Praktické cvičení Zkuste si sehrát situaci, kdy jeden telefonuje pro první pomoc, protože kamarád je poraněný (např. havaroval na kole) Pokuste se společně vytvořit seznam pravidel, jak musíme postupovat při první pomoci b) po patnácti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy. c) po třiceti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy----- 9. Kterou z uvedených pomůcek vyberete k improvizovanému zaškrcení jako nejvhodnější: a) šle. b) provázek, struna, tkanička od bot, c) cokoli, pásek, šátek širší 5cm----- 10. Pneumotorax (poranění.

Masivní končetinové krvácení (tepenné či smíšené)Asociace Záchranný kruh představila aplikaci AnimovanáOdřeniny – proč je nutné mechanicky vyčistit oděrkuGuidelines 2015 - Vitae 2020

Poranění končetin, tlapek, hrudníku nebo břicha mohou být velmi rozmanitá: od malých třísek nebo travních osin, které poraní pokožku, až po pokousání jiným zvířetem, napíchnutí se na cizí předmět nebo střelnou ránu První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem Příznaky: tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) První pomoc: 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje el. proudu (pojistky, odstrčení postiženého pomocí nevodivého! předmětu okrajově: pomoc při úrazu elektrickým proudem, tonutí, bezvědomí, křečové stavy a intoxikace, poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha, poranění pohybového ústrojí, alergické reakce, rány, tepelná poranění, dále pak poskytování pomoci ve ztížených podmínkách, s. První pomoc v život ohrožujících stavech - bezvědomí, dušení, zástava základních životních funkcí, krvácení. První pomoc u dalších závažných stavů u dětí a dospělých - poškození teplem a chladem, poranění břicha, hrudníku, páteře, hlavy, pohybového aparátu, alergie, otravy, poranění zvířetem - Poranění obličeje, poranění hrudníku, báze lební. Záklon hlavy při této poloze je prevencí proti aspiraci. K šokovému stavu dochází , pokud někde v těle chybí cirkulující tekutina. Při otravě ( intoxikaci): nízký puls . Krvácení: vysoký puls a nízký TK. Rautekova poloha- Je obdobou stabilizované poloh Víte tedy, jak při kardiopulmonární resuscitaci postupovat, jak poskytnout první pomoc při poranění zad, hlavy, hrudníku či břicha? Cyklistika a in-line bruslení jsou sporty, které si v letním období vyžádají největší daň na našem zdraví, proto si pojďme prosvištět některé základních znalosti ze zdravovědy

 • Prodej bukové kulatiny.
 • Neutralizace testu na drogy.
 • Globsys.
 • Sekundární meristém.
 • Fuze tea složení.
 • Český výrobce posilovacích strojů.
 • Armenie.
 • Kvalita fotek z mobilu.
 • Stoly favi.
 • Ruská slovíčka pdf.
 • Hracky do vody dracik.
 • Akupunkturní body záda.
 • Akce 4.8 2019 zlin.
 • Kozi mleko na ekzem.
 • Sanitas sem 44.
 • Ohnisko zemetrasenia.
 • Rodičovská dovolená 2019 §.
 • Devon sawa.
 • Helena bavorská sourozenci.
 • Španělsko costa brava santa susanna.
 • Hutchhouse domky.
 • Vězeňská služba plzen.
 • Bcaa 2:1:1.
 • Cafe frappe.
 • Lcd panely pro tv.
 • Sprchova baterie cerna.
 • Dům voskových figurín online cz dabing.
 • Xbox 360 pcsetup.
 • Lodicky na sirsi nohu.
 • Custom mikina.
 • Pinstriping shop.
 • Fotolab brno bystrc.
 • Kryt na kabely od televize.
 • Chvalská tvrz svatba.
 • Létání s dronem v řecku.
 • Třída yamato.
 • Spz vyhledávání.
 • Prekladac dobrý.
 • Knihovna václava havla.
 • Komplikace porodu.
 • Inzulin glykolýza.