Home

Starověké řecko opakování

Starověké Řecko - opakování - old

 1. Starověké Řecko - opakování - č. 1 Starověké Řecko - opakování - č. 2 Doba lucemburská Stavební slohy v Praze Poznej hrady a zámky 1 Poznej hrady a zámky 2 Převod arabských na římská - lehčí Převod arabských na římská - těžší Převod římských na arabská - lehčí Převod římských na arabská - těžš
 2. - pracovní list OPAKOVÁNÍ KAPITOLY STAROVĚKÉ ŘECKO Již vypracovali a odevzdali: Štruncová, Štěpán a dva anonymové (ozvěte se, kdo to byl ☺) Pužová (Jani, chybí ti úkol č.2, dodělej a odevzdej prosím) 2) Pokračujte ve zpracovávání poznámek a úkolů z kapitoly ŘÍM
 3. OPAKOVÁNÍ - STAROVĚKÉ ŘECKO (pracujte nejprve bez jakékoliv nápovědy, až si pak nebudete vědět rady, vyhledejte správné odpovědi, máte možnost si prac. list vytisknout a doplnit, nebo můžete na dané otázky rovnou odpovídat do sešitu, není třeba psát zadání přeji hodně zdaru při závěrečné
 4. Starověké Řecko - opakování Výukový materiál je určen pro žáky 6. ročníku dějepisu k opakování učiva starověké Řecko. Stupeň: Základní 2. stupe
 5. OPAKOVÁNÍ - STAROVĚKÉ ŘECKO 1.Co je to antika: A) technika kresby ve starověku B) období egyptských dějin C) období dějin starověkého Řecka a Říma 2.Na kterém poloostrově se Řecko rozkládá: A) Pyrenejský B) Balkánský C) Apeninský 3.Co to jsou městské státy: A) město a okolní vesnice B) jednotné stát
 6. Žáci se vrací v čase a rozhodnou se navštívit starověké Řecko. Putují do roku 776 př. n. l., kdy se konaly první olympijské hry. Postupně navštíví Krétu, Spartu a v jedné z otázek zavzpomínají i na Athény a období Solonských reforem. Očekávaný výstup: porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí [
 7. Starověké Řecko Nejstarší civilizace vznikaly v oblasti Egejského moře, navazovali na Mykénskou a Mínojskou kulturu. První, kdo využil předností těchto civilizacích byli Féničané, kteří zde rozvinuli námořní obchod

Starověké Řecko - testy . Řečtí bohové (10) Vyznáte se v oblasti starověkých bohů? Který vládl jaké oblasti? Kteří byli přínosní pro lidské plémě Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Knihy o starověkém Řecku. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk OPAKOVÁNÍ - STAROVĚKÉ ŘECKO Pro kontrolu zasílám vyplněný prac. list, většina z Vás jej zvládla bez větších problémů moc Vás, kteří mi vypracovaný úkol poslali , CHVÁLÍM 1. Doplňte jména antických bohů a hrdinů: Bohyně lásky - Afrodita Král, který vedl Řeky proti Tróji - Agamemnó

Starověké Řecko - opakování - Dějepis - Základní 2

 1. Pracovní list pro souhrnné opakování daného tématu. Obsahuje různé typy úloh: popis, vysvětlení pojmu, testové otázky, přiřazování, volné psaní. Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde. Přihlásit se starověké Řecko, starověký Řím,.
 2. 3)STAROVĚKÉ ŘECKO - Peloponés + ostrovy - ( - 2 000 ) - vliv Kréty - městské státy, bohové, hrdinové (Trója), Homér - ( - 700 ) - velká kolonizace: Malá Asie, Černomoří, Itálie, Sicílie, S-Afrika - soupeření s Persií - Athény X Sparta - Olympijské hry - divadlo, literatura, základy vě
 3. 2) Starověké Řecko. ARCHAICKÉ OBDOBÍ - 8. - 6. stol. př. Kr. - písmo - z fénické abecedy (alfabeta), bylo lehké - psali všichni J - forma státu - POLIS (= městský stát, hospodářsky založená obec) - na správě státu se však podílejí jen muži, ženy až r. 1892 - volb
 4. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 5. Poslední aktualizace: 25.9.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 3.díl - Starověký Egypt, Indie a Čína - Historie, Kultura, Náboženství.Po tomto díle následuje Starověké Řecko II.- Válka Perská, Peloponéská, Makedoni
 6. UČIVO - Starověk - ŘECKO. Příspěvky. Řecko - 800-400 př.n.l. 25. 9. 200

Opakování - Starověké Řecko

 1. Starověké Řecko (poznámky ze školy) Řecko - stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského poloostrova (dříve i na území Malé Asie a také na Peloponéském poloostrově) a rozkládající se na ostrovech v Egejském, Jónském a Středozemním moř
 2. Řecko bylo ze severu ohrožováno Makedonskou říší. Řecká vzdělanost Se stala základem pro pozdější kultury v Evropě. Písmo vyvinulo se z písma foinického (hláskové = každé hlásce byl přidělen jeden znak) Řekové měli znaky pro samohlásky i souhlásky (24 znaků) řecké písmo se stalo základem latinky (naše písmo.
 3. Starověké Řecko - opakování - řešení Odpověz na otázky 1. Jak se říká zdivu např. mykénských hradeb? kykloé 2. Jak se jmenují dvě slavné Homérovy básně? Iliada a Odyssea 3. Vpád jakých kmenů způsobil zánik mínojské kultury? vpád Achájů 4. Vpád jakých kmenů způsobil zánik mykénské kultury? Dórov
 4. Vydavatelství Takti
 5. Řecko-perské války Rozkvět Athén po řecko-perských válkách Válka mezi Spartou a Athénami; 4. Řecko pod nadvládou Makedonie Alexandr Veliký a jeho říše; 5. Každodenní život Řeků Řecké umění Řecké divadlo Olympijské hry Opakování - starověké Řecko; II. STAROVĚKÝ ŘÍ
 6. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 7. ojská kultura; Podle čeho se nazývala; Název významného města s rozlehlým palácem; Jakou funkci měly paláce na Krétě.

Materiál Starověké Řecko - opakování. Anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 6. ročníku dějepisu k opakování učiva starověké Řecko. Starověké Řecko - opakování. [online]. 7.6.2013, [cit. 25.3.2017]. Dostupný pod licencí . Z dějin vědy o antickém starověku 2 Starověké Řecko má přitom to výsadní postavení, že právě v něm došlo ke vzniku vědy. Zatímco třeba zemědělství, písmo, výroba kovů či státní uspořádání se na světě objevily několikrát nezávisle na sobě, ke vzniku vědy (a filozofie) pravděpodobně došlo pouze jedinkrát, a to právě ve starém Řecku v 7.-6. Pracovní list pro souhrnné opakování daného tématu. Obsahuje různé typy úloh: popis, vysvětlení pojmu, testové otázky, přiřazování, volné psaní. Očekávaný výstup: demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evroou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem Starověké Řecko a Řím.doc. Příbuzné obrázky: řecko starověké historie architektura řek. 571 Obrázky zdarma z Starověké Řecko. 239 257 18. Řecko Palác Parthenón. 41 45 7. Řecko Atény Akropolis. 78 124 9. Řečtina Kruh Řecký Kruh. 132 201 11 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. STAROVĚKÉ ŘECKO 2 Odkaz na kvalitní web týkající se antického Řecka a Říma: dějiny, vojenství, památky, texty. Pro knihomoly ideální webovky se spoustou textu: ANTIKA. A je to tu: ANTIKA. Samé olivy, víno, svalnatý Héraklés a bůh srkající nektar z poháru

1. Opakování: Pracovní sešit str.26/18. 2. Přečti si v učebnici kapitolu Řecko - perské války (str.83 - 84) 3. Napiš si do sešitu datum a nadpis Řecko - perské války. S pomocí učebnice si udělej zápis Najdete zde naskenované pracovní listy které budeme vypracovávat před každou písemkou v rámci opakování. Dole na této stránce také naleznete odkazy na studijní materiály. Ty slouží k rozšiřování znalostí a zároveň mohou být vhodné při přípravě samostatných hodin. Starověké Řecko (sken).pdf Zobrazit. Dějepis (Historie) - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad třída - Dějepis: starověké Řecko - opakování + rozkvět Řecka ( učebnice po str. 67 ) Fyzika: převody jednotek d, V, m - opakování + výpočet hustoty (uč. po str. 113) třída - Dějepis: Lucemburkové - Jan, Karel IV - opakování + Václav IV (uč. po st. 63 Téma: Antické Řecko a Řím Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 6. ročník. bohové. dějepis. Řecko a Řím. starověké Řecko. Opakování A. Školní testy Opakování B. Školní testy Starověk - test. Školní testy.

Staroorientální státy starověké Řecko. Úvod do starověku (časové vymezení, hlavní rysy, periodizace) Starověká Mezopotámie. Starověký Egypt - přírodní a životní podmínky, společnost. Opakování hlavních raně středověkých kulturních oblastí. Kniha Starověké Řecko na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Starověké Řecko od ostatních uživatelů. Nakupujte Dějiny států.. Dějepis 6. třídy Prezentace - Časová osa, druhy historických dokumentů (hmotné/ písemné), pomocné vědy historické. Pro stažení dokumentu klikněte na odkaz a zvolte možnost uložit Starověký Řím byl jednou z nejvyspělejších kultur starověku. Naučte se ho z našeho článku na dějepisně.cz a připravte se na test, nebo maturitu STAROVĚKÉ ŘECKO (OPAKOVÁNÍ) Odpověz na otázky: Co se vyváželo z Řecka? Co se do Řecka dováželo? Znázorni na časové přímce: Bitvu u Thermopyl, u Marathonu, u Salaminy a peloponéskou válku . 400 př.n.l. 500 př.n.l

Starověké Řecko - opakování. Pracovní sešit na www.ucebnice-online.cz (Dějepis pro 6. ročník) Zkuste si tyto i další úkoly z pracovního sešitu, řešení naleznete po kliknutí na jednotlivá cvičení: str. 38/3, 4, str. 39/2, str. 41/9, 10, 11, str. 42/ 14, str. 43/16-19. zadáno 12. 3. Starověké Řecko 5113_Staroorientální státy - opakování 5114_Starověké Řecko I. část 5115_Starověké Řecko II. část 5116_Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku 5117_Starověké Řecko - opakování 5118_Starověký Řím 5119_Starověký Řím - opakování 5120_Kultura a umění ve starověkém Římě Dějepis 7. ročník. 5201_Slovan STAROVĚKÉ ŘECKO OBDOBÍ: 2) MYKÉNSKÉ ŘECKO (UČ. 74.-76. strana - číst) (16. - 12. století před n. l.) - v krajině se objevují stavby paláců připomínajících budoucí středověké hrady - situovány na vyvýšených místech = správní střediska celé oblast Antické státy - Starověké Řecko - opakování. 1. Kréta - Minojská civilizace . Kde a kdy vznikla nejstarší evroá civilizace? Podle koho dostala svůj název? Jak zanikla

Starověké Řecko (bez Řecko-perských válek) - Školáci

Dě - opakování starověké Řecko . Dobrý den, chtěl bych informovat, že pracujeme na dalších možnostech vzdělávání online. Dále prosím, aby děti sledovali i svůj školní (gmail) účet, jehož by měli i na vypracovávání úkolů používat k materiálu Životopis - opakování autora Mgr. Radek Štěpán přidaný 23. 09. 2020, 14:11 Dobrý den, děkujeme za prezentaci. Nedávno jsem dávala dohromady také nějaké informace a našla jsem Starověké říše. 20:00 - 21:00, pondělí (7. září) Řekové. Dokumentární cyklus. Opakování 8.9./ČT2. Výpravný dokumentární cyklus zaměřený na politické útoky, osbní pomsty a společenské proměny, které zformovaly dějiny starověkých impérií (60 min Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Knihy o starověku. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk

Starověké Řecko - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. Název: Opakování pravěk a starověk 2 . označení: VY_32_INOVACE_S4D2 autor: Mgr. Miroslav Steklý. Anotace: Celkové opakování pravěku a starověku - starověké Řecko a Řím až do jeho zániku. formát: html/flash : Název: Raný středověk 1 . označení: VY_32_INOVACE_S4D3 autor: Mgr. Miroslav Stekl
 2. Starověké Řecko - jednoduché 10 1. světová válka 15 starověký Egypt 15 České země ve 13. a 14. století 15 Osobnosti ČSR a ČR 10 2. světová válka 10 Kyjevská Rus 10 Počátky opravného hnutí v církvi 10 Kréta 10 Husitství 15 Český stát ve vrcholném středověku 15 Křížové výpravy 10 Vlad Dracul 3. 15 Francie za.
 3. Starověký Egypt byl jednou z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.Jejím centrem byla oblast severo východní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu tvořícímu přirozenou jižní hranici. Specifické podmínky nilského údolí a pravidelných.
 4. Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 449 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko. Toto úsilí však navzdory veškeré materiální a lidské převaze Persie.

Starověké Řecko Klasická řecká architektura, tak jak je známa vznikla v 8. století př. n. l. navazujíc na prvky mykénské a egyptské architektury. S těmito vlivy Řekové spojili vlastní tradiční architekturu a dali tak základ architektuře, která ovliv Téma: Starověké Řecko - kultura a vzdělanost, opakování Samostudium: Na základě on-line hodiny na Vás apeluji, abyste nepodceňovali přípravu na hodiny. Je třeba se seznámit s textem v učebnici a pracovním sešitě. Když budete mít nějakou nejasnost, můžeme se spojit přes teams. Cíl Opakování dějin pravěku a starověku Autor: Helena Mandelová - Obsahuje stovky otázek, cvičení, her, příkladů, skládaček a obrázků. Úkoly umožňují netradiční práci s historickými materiály, připomínají a procvičují základní pojmy, nenásilně vytvářejí orientaci časoprostorovou, neopomíjejí ani.

Starověké Řecko - testy - Dějepisně

Úvodní stránka. Vítejte na portálu dějepis.com - českém serveru poskytujícím informace o našich i světových dějinách. Smyslem těchto stránek je zpřístupnit informace o naší i světové historii v přibližném rozsahu učiva středních škol tzv. počítačové generaci - tj. převážně studentům a mladým lidem, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o. Popis stránky * • Řecko - bohové bohyně mytologie test • - vyberte správný údaj k popisu. Posunout na obsa

Knihy o starověkém Řecku Knihy Dobrovsk

V souladu s RVP ZV.Učebnice má přehledné a poutavé grafické zpracováníNa konci jednotlivých kapitol je přehled vývoje kultury a života lidí v daném obdobíSoučástí jsou vždy obrázky zachycující typické projevy malířství, architektury i běžného každodenního životaV učebnici jsou nakresleny přehledné časové osy pomáhající žákům se v dějinách lépe. Prezentace slouží k výkladu (Starověká literatura I), ale i upevňování učiva (Starověká literatura II), pracovní list slouží k opakování látky a cvičení pomocí aplikací Quizlet a Socrative k učení, zapamatování a prověřování osvojení daného tématu. Cíle projektu - Seznámit se s vývojem starověké literatur Starověké Řecko . Obsáhlý dokument na téma Starověké Řecko - jak vzniklo, kdy byla doba temna Řecka, kdo byli Helénové, kdo oligarchové, jak vznilka Sparta a Athén, kdo to byla Alexandr Veliký - včetně podtrhaných pasáží, které se máte nauči každoro ční opakování záplav suché a horké podnebí Zem ědělství rozší řilo se do Egypta ze západní Asie zm ěklá p ůda po záplavách se lehko rozrývala hákem taženým domácím dobytkem Egyp ťané dosahovali za rok dvou a pozd ěji i t ří sklizní pěstovali obilí (pšenici, je čmen), lušt ěniny, zeleninu a ovoc

Můžeš se při psaní např. přidržovat otázek k opakování na str. 87/cv.4 v učebnici. Zadání: - nadpis: Starověké Řecko (velikost písma 16) - vlastní text piš velikostí písma 11 nebo 12 - rozsah textu by měl býl asi na půl stran Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku)

Práce od 22. do 27.4. : zopakovat si téma - Starověké Řecko - k opakování využít učebnici a poznámky v sešitě, videa na edu.ceskatelevize.cz (2.stupeň - Dějepis - starověk) vypracovat následující . pracovní list (bude hodnocen známkou) a poslat na stepanova@zsholysov.c DUM 06_Antické Řecko. Sochařství. 1. část. TL 7_Antické Řecko. Sochařství. 2. část. DUM 07_Antické Řecko. Sochařství. 2.část. TL 8_Antické Řecko. Opakování. Prověřování znalostí DUM 08_Antické Řecko. Opakování. Prověřování znalostí. TL 9_Antické Řecko. Mytologie a její odraz v řeckém umění DUM 09.

Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV Dnes na ČT2 ve 20.00 hod.-Starověké říše-Řecko - shlédla jsem už Řím, ale velmi mě tento díl zklamal, jednalo se pouze o historii císařství prakticky od Césarovy vraždy po smrt Nerona, ohromná zkratka

Na konci velkých celků se nachází souhrnné opakování, které upevní získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu. Součástí učebnice jsou rovněž přehledné, abecedně řazené rejstříky významných osobností a důležitých pojmů souvisejících s probíraným učivem. Opakování; Starověké Řecko; Opakování. Hravý dějepis 6 - učebnice - Učebnice je koncipována tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu Pro zopakování učiva z minulého týdne si prosím otevřete na této stránce dole soubor Opakování - hry a poznejte podle obrázku, které disciplíny byly zařazeny na program olympijských her v Řecku. Kompas času 03 Starověké Řecko 1. Tomu by nasvědčovalo i občasné opakování některých textů. Zklamalo mě, že jednotlivým válečným tažením a bitvám je zpravidla věnováno jen několik vět. V tomhle je název knihy poněkud zavádějící. Sparta (starověké město) starověké Řecko. Autor a jeho další knihy. Paul Cartledge britská, 1947 Starověké Řecko - těžký a dlouhý test Starověk ø 56.5% / 3412 × vyzkoušeno; Starověké Řecko Starověk ø 53.2% / 6520 × vyzkoušeno; Mezopotámie (Dějepis) Starověk ø 70.5% / 5063 × vyzkoušeno; Řecké osobnosti starověku Starověk ø 68.7% / 4018 × vyzkoušeno; Troja Starověk ø 72.7% / 7905 × vyzkoušeno; Starověký Ří

Starověké Řecko - opakování . Opakování učiva o umění starověkého Řecka . 6. Homérské Řecko . Motivace a úvod k učivu o Homérových eposech. Konkrétně se týká dobytí Tróje za pomoci využití lsti - trojského koně. 6. Krétské báje zdárně jsme ukončili starověké Řecko, nyní se pustíme do starověkého Říma. práce v hodině: 1) opakování Řecka - divadlo, olympijské hry Jaké dva typy divadelních her se hrály? Herci se nelíčili, ale používali..... Směly hrát divadlo ženy? Aristofanes psal jaké divadelní hry

Online testy z dějepisu - old

 1. Název: Starověk 10 - Řecko 5 . označení: VY_32_INOVACE_S1D16 autor: Mgr. Miroslav Steklý. Anotace: Běžný život občanů. Co nám odkázali Řekové - vzdělanost, literatura a drama, architektura, výtvarné umění. formát: html/flash : Název: Starověk 11 - Opakování Řecko
 2. b) zápis do sešitu: prezentace Starověké Řecko 2 (viz stránky školy Učební materiály pro žáky po dobu uzavření školy) - snímek č. 1-11 (snímek č. 2 a 3 - práce s mapou, snímek č. 6 - viz PL - Spartánská výchova
 3. Moulton, Richard Green, Starověké klasické drama; studie literární evoluce určená pro čtenáře v angličtině a v originále, Oxford, The Clarendon Press, 1890. Padilla, Mark William (editor), Rites of Passage in Ancient Greece: Literature, Religion, Society, Bucknell University Press, 1999. ISBN -8387-5418-
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0310 - Aristotelés - etika, význam, opakování VY_32_INOVACE_ZSV0311 - Posókratovské období antické filozofie - úvod, stoicismus VY_32_INOVACE_ZSV0312 - Epikureismu
 5. Můžeš si učení rozdělit do dvou dnů, nebo ho vypracovat najednou - je to na tobě, jak se rozhodneš. Tento týden dokončíme téma starověké Řecko a příští týden budeme opakovat. Také vám připravím kvíz na toto téma. Od konce dubna začneme téma starověký Řím. 1) Opakování - ústně: 1. Kdo to byl Homér
 6. Vyhodnocení testu Řecko - řecko- perské války, peloponéské války 17 - 16 bodů = 1. 15 - 13 bodů = 2. 12 - 10 = 3. 9 - 7 = 4. 6 - 0 = 5 Test - správné řešení Referáty - K do mi doposud neodevzdal referát na starověké Řecko, má tento týden poslední šanci. Na pozdější odevzdání již nebudu brát zřetel.
 7. Řecko opakování křížovka Prezentace, shrnující znalosti studentů o starověkém Řecku. Je vytvořena jako kontrolní část pracovního listu. Může být použita i samostatně. Opakování učiva Starověké Řecko zábavnou formou pomocí křížovky. Studenti si navzájem připraví křížovku a tím si zopakuj

• Starověké Řecko máme probrané. • Nachystám pro vás testík, abyste si prověřili, kolik toho víte a znáte. 1. UKOL: v rámci opakování antického Řecka vypracujte v učebnici na str. 86 cv. 1 a na str. 87 cv. 4, 5. Všechna cvičení vypracujte písemně do sešitu. Ofocená mi je prosím pošlete. 2 1. Vytiskni si přiložený dokument ze souboru Starověké Řecko - opakování a doplň. Budu vybírat a hodnotit. Pokud vyplníš přímo v PC nebo hotové naskenuješ, můžeš mi to poslat jako přílohu e-mailu na frohlich@zssatov.cz. Opravím to. Jestli nevíš, jak odeslat e-mailem, popiš mi svůj problém, vyřešíme ho. 2 1) Opakování dosud probraného učiva Starověké Řecko. 2) Starověká Sparta - učebnice s. 92 - 93 - pročíst a nalepit si do sešitu poznámky. 3) Athény - učebnice s. 94 - 95 - pročíst, nalepit poznámky do sešitu a doplnit chybějící slova do text 05. Hudba ve starověku - kultury orientální, starověké Řecko a Řím 06. Základní harmonické funkce 07. USA - kolébka jazzu a moderní populární hudby 08. Afroamerická hudba 09. Blues 10. Ragtime 11. Klasický jazz 12. Přehled hudebních slohů během vývoje lidské společnosti 13. Románský sloh - gregoriánský chorál 14

Dějepisné pracovní listy - Web pro podporu výuky a poskytování informac 1. NEOLIT. Dostáváme se do období výrobního hospodářství = člověk se vlastní produktivitou přičiňuje o uspokojení vlastních potřeb.Neolitická revoluce:. a) Zemědělství s chovem dobytka se oddělilo od lovu a sběru - hovoříme o 1.společenské dělbě práce.Pěstují se obiloviny (výnos až 10 zrn ze zasetého), luštěniny a technické plodiny Opakování učiva Řecko, Řím. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický kruh: Určeno pro: Anotace:. Člověk a společnost Dějepis Starověké státy 7. ročník Žák si za pomoci prezentace zopakují znalosti učiva ze 6 Download Presentation. Opakování učiva Řecko, Řím. Loading in 2 Seconds.. Hravý dějepis 7 - učebnice - opakování: nejmenší společný násobek, největší společný dělitel viz příloha Anglický jazyk Skupina p. Matouškové - procvičování a upevňování slovní zásoby zadané minulý týden Učebnice: Starověké Řecko - Kréta - Mínojská kultura (přečti si kapitoly a zkus vypracovat list). Opakování - starověké Řecko. Známky jsem vám napsal stejné jako v prvním pololetí, domnívám se totiž, že mnohem lépe vypovídají o vašich výsledcích než všelijaké online testy, u kterých není jisté jak, kde a s kým jste je dělali. A udělat známku podle dvou krátkých testů mi nepřipadá fér

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. příspěvková organizace města Kyjova. Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín. IČO: 4884774 Zeměpis: opakování Karlovarský kraj - PL Inf: Země, Karlovy Vary - PL - vyhledávání informací Přírodopis - využití hospodářsky významných rostlin - zápis, vypracovat PL Fyzika: skupenství látek - PL - procvičování Dějepis: Starověké Řecko- práce s textem 9. roč Datum: Kategorie: Nadpis: Název souboru: Velikost: 2020-03-22 20:59:36: Dějepis » Šimečková - prima: Starověké Řecko - nejstarší dějiny Ílias, Odyssei Opakování - Starověké Řecko (Učebnice str. 80 - 81). Projdi si opakovací úkoly. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, přeskoč na další úkol. Tentokrát je celkové shrnutí - opakování (oproti předchozím probraným látkám, např. Egypt, Indie a Čína) těžší, proto doporučuji použít učebnici

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

OPAKOVÁNÍ - ŘECKO. Pracovní list přepište do sešitu a napište pouze správnou odpověď. Také můžete označit správné odpovědi v tomto souboru a poté si pracovní list nalepit do sešitu. Odevzdejte do 15. 4. 2020 na email peskovakristyna@email.cz. Na co se především zaměřovali Sparťané? a) na vzdělání b) na bo Soubor pracovních úkolů pro opakování dějin pravěku a starověku pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Obsahuje kapitoly zařazené do osnov ZŠ. Je rozdělena do dvou částí: 1. Opakujeme, přemýšlíme v dějepise 2 Starověké Řecko. archaické období; městské státy; řecká kolonizace; klasické období; řecko - perské války; peloponéská válka; nadvláda Makedonie; kultura a vzdělanost; souhrn učiva o Řecku; duben - květen . krize římské říše; kultura; červen. Opakování starověkého Říma . Shrnutí a opakování. A opakování z Egypta budeme psát v pátek 4. března... 23. 2. Vložen zápis 13 Egypt. Fotky, mapy a zápisky z našich cest po světě najdete na 17 Starověké Řecko.docx (513k) Karin Šubrtová, 28. 4. 2016 11:17. v.1

6. A :: dějepis - Purkyňk

Pokračujeme v tématu starověké Řecko, přečti si str. 82 - 83 v učebnici. Pak si do sešitu napiš tento zápis: Starověké Řecko = Hellas Řekové nazývali sami sebe Helénové a svou zemi Hellas. Obyvatelé jiných zemí považovali za barbary (mluvili jiným jazykem, nebyli vzdělaní a žili jinak než Řekové) Po 15. 6. - 19. 6. ČESKÝ JAZYK. Věta jednoduchá a souvětí ; zvuková stránka věty . uč. str.98-101; závěrečné opakování . uč. str. 115-11 Opakování Pravěk Starověk Starověké Řecko Starověký Řím 7. 6 ří JE - kořeny evroé civilizace KD - kulturní zakotvení Ze - práce s mapou VO - náboženství, svátky Raný středověk Křesťanství KD- jedinečnost každého jedinc

6

Starověké Řecko - těžký a dlouhý test - Starověk — testi

1) Učebnice str. 97, zopakuj si Starověké Řecko 2) Vypracuj odpovědi na následující otázky. Řešení mi pošli na e-mail mgr.michaela.pavelova@seznam.cz do pondělí 18. 5. 2020. Nezapomeň do předmětu e-mailu uvést své jméno a příjmení. Opakování - Řecko 1. Které období řeckých dějin je považováno za temné. 29. 4. Opakování učiva - splňte on-line test z minulého týdne. 6. 5. Splňte on-line test z předminulého týdne! 13. + 15. 5. Opustili jsme Starověké Řecko a nyní nás čeká poslední velká starověká říše, na jejíchž základech vyrostla středověká Evropa - Starověký Řím - zápis do sešitu. 20. - 29. 5 6. třída - školní týden 8. 6. - 12. 6. 2020. Matematika. Týdenní plán učiva MATEMATIKY; Český jazyk a literatura . Týdenní plán učiva JAZYKA ČESKÉH

Řecko 5/5: Alexandr Makedonský Videovýpisky z dějepisu

Starověké Řecko (učebnice, str. 80-109) NOVÉ - přehled učiva do 30. dubna (prezentace) je zde. Matematika (Maz): Opakování: prvočísla, dělitele, násobky, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, rozklad čísla na součin prvočísel, osová souměrnost, středová souměrnos CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN UMĚNÍ OD PRAVĚKU PO KONEC 19. STOLETÍ Školní rok 2019/20 přinese opakování úspěšného kurzu dějin umění do 19 století. Přiďte si zopakovat historii umění v unikátním prostředí hlavního sálu Winternitzovy vily. Naše úžasné přednášející vás během 20 lekcí provedou u spisovná a velmi bohatá čeština i hovorový jazyk; občas cizojazyčné výrazy (z francouzštiny), zdrobněliny a knižní výrazy; najdeme zde i některé figury, např. často se vyskytující anaforu (opakování stejných slov na začátku veršů, viz. ukázka) a mnoho dalších uměleckých prostředků, např. metafor Opakování: Hustota látky. 1. Daniel Hůlka betonuje podlahu třetího patra své zahradní kůlničky. Jeho showbusinessová kolegyně Helča V. mu po dlouhé poradě s odborníky zjistila, že bude potřebovat 7,5 m3 betonu. Urči, jestli mu kůlna spadne, když unese zátěž 12 t. Starověké Řecko - opakování . Odpověz na otázky

 • Viva editor.
 • Dětský autismu.
 • Eat pray love online.
 • Všeobecná deklarace lidských práv historie.
 • Cukrová pasta al attuta.
 • Annie lennox the miracle of love.
 • Kat graham.
 • Olej sae 30.
 • Fotbalový agent.
 • Jak vypočítat objem krychle.
 • Fl studio 12 čeština.
 • Nejlepší programy pro mac os.
 • Poštovní schránka vintage.
 • Jak vidí lidé s dioptriemi.
 • Kchmpp sk.
 • Plank na míči.
 • V portae.
 • Eurookna ttk.
 • Pečená ryba se zeleninou.
 • Kdy se sklízí mák.
 • Pixwords nápověda nové slova.
 • Blesk fantasy kniha.
 • Penzion rokytná moravský krumlov.
 • Spider man far from home postavy.
 • Instagram followers buy.
 • Crispr cena.
 • Vikend reporteri.
 • Zaplombování vodoměru.
 • Družičkovské šaty pro děti.
 • Nejlepsi outlet los angeles.
 • Bolest močové trubice.
 • Síla starejch vín ke stažení zdarma.
 • Free qr code generator.
 • Sms pri platbe kartou.
 • Kokosový olej zubní kaz.
 • Vlastivěda online.
 • Svátek andrea slovensko.
 • Android update download.
 • Jawa 05 sport.
 • Žena v kleci kniha csfd.
 • Kvalita pelet.