Home

Pády podstatných jmen tabulka

Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády a pádové otázky. Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády jak se píší Přehlasovaná písmena Jak napsat ó Televizní standardy Tabulka barev pro web Zkratky v IT Vnitřní a vnější IP adresa Národní domény stát. Barevné tabulky k doplňování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen rodu ženského a mužského. Lze využít jako pracovní listy, testy či pro samostatnou práci ve dvojicích, trojicích (výhodou je, že žáci si mohou zkontrolovat práci sami - učební materiál obsahuje vyřešené tabulky) Pády podstatných jmen. Přehled pádových otázek. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? Postup určení pádu. Určete pád slovního spojení Na stol Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.cz; Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičen U podstatných jmen se také určuje číslo. Podstatné jméno může být čísla jednotného (singulár), nebo množného (plurál). Pády u podstatných jmen jsou vypsány výše. Pro určení vzorů podstatných jmen je důležité si nejprve určit rod podstatného jména. Vzory se určují podle zakončení podstatného jména v prvním.

Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády a pádové

Podstatná jména: Určování vzoru. Vydáno dne 10.09.2018 od Jana Skřivánková. V tomto článku se podíváme na to, jaké vzory podstatných jmen v češtině máme a podle čeho takový vzor správně určit Vzory podstatných jmen jsou určité šablony, podle kterých se řídíme při skloňování. Díky nim si tak jsme jisti, zda napsat muži či mužovi nebo jaké y/i napsat např. ve spojení vidím psy. Znalost vzorů podstatných jmen je velice důležitá pro správný pravopis a tvorbu spisovných tvarů

Skloňování podstatných jmen v němčině Jednotné číslo. Skloňování podstatných jmen v němčině se nemusíte bát. Narozdíl od češtiny má němčina pouze čtyři pády, které není těžké se naučit. Ostatně, bez znalosti skloňování se v němčině stejně neobejdete Jedná se o velice přehlednou tabulku všech vzorů podstatných jmen a to všech vzorů. Rodu středního, ženského i mužského. Barevně jsou zde zvýrazněny všechny koncovky podstatných jmen. Každý vzor má také vyčleněnou barvu. U každého vzoru je i malý obrázek, který vystihuje název onoho vzoru. Tabulka je hezká Umíte správně určit pády podstatných jmen? Test: Určování pádů 6. Umíte správně určit pád podstatného jména? Vyzkoušejte se v našem testu! Test: Spojte pády se správnými otázkami 6. Přiřaďte k pádům správné otázky a vyluštěte tajenku Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, rozdělení podstatných jmen, tvoření přídavných jmen, psaní i-y po obojetných souhláskách, předpony s, z, zdvojené hlásky

Podstatná jména - tabulky - Digitální učební materiály RV

Vzory podstatných jmen. Děti rozdělíme do skupinek zhruba po 5 členech. Každé skupince přidělíme jednu tabulku (viz níže). Následně určíme jedno písmeno z abecedy (můžete ho vylosovat nebo jeden žák abecedu v duchu přeříkává a druhý ho zastavuje). Žáci co nejrychleji vyplňují jeden řádek tabulky Pády podstatných jmen. Podstatná jména vyjadřují svými tvary sedm různých pádů, které zjišťujeme pádovými otázkami. Tvary jsou různé pro jednotné a množné číslo. Tabulka s přehledem vzorů podstatných jmen. Nejdříve je uveden tvar v 1. pádů a za / je tvar ve druhém pádu (bez koho čeho) jednotného. Podle tohoto typu se skloňuje většina podstatných jmen rodu mužského a středního.Ve 2. pádě č. jednotného přibírá podstatné jméno koncovku -(e)s, ostatní pády jsou bez koncovky. Koncovku -es mají podstatná jména na -s, -sch, -st, -ß(ss), -x, -tsch, -z Koncovku -s přibírají např. několikaslabičná podst. jména s nepřízvučnou koncovou slabikou -al, -chen, -e, -el.

Skloňování podstatných jmen. Němčina používá na rozdíl od češtiny pouze čtyři pády. Pádové otázky v němčině: 1. pád - Wer oder was - Kdo? Co? 2. pád - Wessen - Čí? 3. pád - Wem oder was - Komu? Co? 4. pád - Wen oder was - Koho? Co? Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísl Barevné tabulky k doplňování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen rodu ženského a mužského. Lze využít jako pracovní listy, testy či pro samostatnou práci ve dvojicích, trojicích (výhodou je, že žáci si mohou zkontrolovat práci sami - učební materiál obsahuje vyřešené tabulky). Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a. SUDOKU - pády podstatných jmen IV. Zahraj si SUDOKU a procvičuj pády podstatných jmen. 1. Urči pád podstatných jmen v tabulce A a zapiš je číslicí na. stejné místo do tabulky B. Tabulka A. našel. štěstí Klárko! okolo. domu s máslem ze dřeva . zralé. hrušky o raketě po oslavě zdobený. chvojím postavit. střechu brášk Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla

Pády podstatných jmen skolaposkole

 1. Tabulka postupu, jak přiřadit jméno ke vzoru podle koncovek, usnadňuje zvládnutí látky. I když podstatnou část tabulky tvoří skloňování vzorů podstatných jmen, je tady zpracován i postup určování životnosti u jmen rodu mužského
 2. Kartičky s pády si vytvořte, nebo je máte ke stažení ZDE. Někde se děti učí pády s předložkami, někde bez. Ovšem pozor: Předložky před pádem pouze napomáhají k zapamatování tvaru pádu. Jakmile dítě perfektně řadu ovládá, můžeme přejít na poznávání pádu podstatných jmen ve větách. Postupujeme následovně
 3. Skloňování podstatných jmen. Přehled skloňování - podstatná jména. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzorů pro střední rod. Skloňování vzorů středního rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ Vzor moře nebo kuře? - malá nápověda, jak na to na www.mojecestina.c

České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů. Skloňování je vedle slovosledu a předložek základním prostředkem k vyjadřování syntaktických vztahů mezi větnými členy Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém Po neurčitém členu a také po přivlastňovacích zájmenech a po kein v jednotném čísle jsou koncovky přídavného jména v 1. pádě rodu mužského, ženského a středního -er , -e , -es , u ženského a středního rodu to platí i pro 4. pád Podstatná jména latinsky Substantiva jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů a určujeme u nich:. Rod: mužský ( ten dům ); ženský ( ta dívka ); střední ( to jablko); Číslo: jednotné ( chlapec ); množné ( chlapci ); Poznámka: Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo Nejtěžší je naučit děti se na jednotlivé pády ptát a vůbec pochopit princip skloňování. Jako podpůrný prostředek, můžete využít i video, ve kterém Hurvínek skloňuje slovo KOČKA, písničku, ve které zazní POSTEL ve všech pádech nebo písnička se slovem BABIČKA. Zkoušíme skloňovat různá slova

Podstatné jméno ke vzoru přiřazujeme tak, že si porovnáme 1. a 2. pády - skloňování se musí shodovat - pouze u mužského rodu rozlišujeme životnost. Vzory podstatných jmen dělíme na měkké a tvrdé Vzory podstatných jmen Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou Podstatná jména rodu ženského mají tyto vzory Popis stránky * • Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky • - český jazyk online, gramatika

Nástěnná verze vzorů podstatných jmen je praktická a elegantní školní pomůcka. (oboustranná tabulka, A5) 36 Kč skladem DO KOŠÍKU. Pády a pádové otázky (nástěnná tabule 100 x 70 cm) 439 Kč skladem DO KOŠÍKU. - větný člen - český jazyk Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit

Skloňování podstatných jmen rodu středního. Podstatná jména rodu středního řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. kolo - bez kola (město - bez města) - vzor město. Vzor MĚST Genitív sa používa aj na vyjadrenie vlastníctva: Lenka má knihu. To je kniha Lenky.; Môj otec má auto. To je auto môjho otca.; Lenka -> To je dom Lenky.; Peter -> To je auto Petra.; žiak -> To je zošit žiaka.; priatelia -> To sú knihy priateľov.; môj priateľ -> To je pes môjho priateľa.; Pozrite aj: Skloňovanie osobných zámen Datí PÁDY PODSTATNÝCH JMEN; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_046; PODSTATNÁ JMÉNA V PŘÍSLOVÍCH A RČENÍCH; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_047; PŘÍDAVNÁ JMÉNA; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_048; VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_049; PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ; Anotace. Podstatná jména všech rodů mají v množném čísle člen die.V 3. pádu dochází při skloňování ke změně tvaru, podstatné jméno získává koncovku -n.. Slabé skloňování podstatných jmen. Na rozdíl silného dochází u slabého skloňování ke změně tvaru podstatného jména.Kromě 1. pádu získávají slabá podstatná jména koncovku -(e)n

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

 1. Řada podstatných jmen rodu ženského (zakončených v 1. případně některé pády mají koncovky jen podle vzoru píseň, jiné pády jen podle vzoru kost. Tento současný pohyb podstatných jmen rodu ženského ukazuje následující tabulka:.
 2. VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný vzor. Pak stiskni KONTROLA. Vzory rodu středního. vzor MĚSTO. 1.p.č.j. - koncovka -o
 3. Při skloňování podstatných jmen se pomocí koncovek zpravidla rozlišuje jednotné a množné číslo. Pády se u podstatných jmen nerozlišují, podstatné jméno tedy má obvykle dva tvary. Slova končící v jednotném čísle -o, např. mondo (svět), jsou mužského rodu a v množném čísle mají koncovku -i, např. mondi (světy)
 4. pád: číslo: rod: vzor: kontrola : u školy.

2. Určete čísla u podstatných jmen; 3. Určete rod u podstatných jmen; 4. Určete vzor u podstatných jmen; 5. Určete pád u podstatných jmen; 6. Uveďte podstatná jména ve správném tvaru; 7. Určete rod u podstatných jmen; 8. Určete vzor u podstatných jmen; 9. Určete pád u podstatných jmen (napsat jen číslo!) 10. Určete. Životnost podstatných jmen rodu mužského zjistíme, řekneme-li si jméno v 1. a 4. pádě: Pokud se tvar změní, je životný ( ten sněhulák, vidím sněhuláka - životné). Pokud se tvar nezmění, je neživotný ( ten hrad, vidím hrad - neživotné) Výše zmíněná tabulka je základ. Nyní pár dodatečných informací ohledně skloňování podstatných jmen mužského rodu. Podle vzoru chlap skloňujte zvláště v těchto případech: pokud je nominativ v jednotném čísle zakončen souhláskou; pokud je nominativ v jednotném čísle zakončen na samohlásku Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové koncovky Zvláštnosti sklo ování podstatných jmen zakon ených na - , - , - Zvláštní sklo ování n kolika podstatných jmen zakon ených na - Sklo ování podstatných jmen mužského rod

Joomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systém. OČI, UŠI, RUCE, NOHY (skloňování) Se skloňováním těchto čtyř slov v jednotném čísle nejsou žádné větší problémy Pracovní list, ve kterém žáci vybarvují políčka se slovy podle pádu podstatného jména. Kontrolou je vzniklý obrázek - kostra ryby. Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Pády podstatných jmen v obrázku (řešení).doc Pády podstatných jmen v obrázku.doc GROSSOVÁ, Alena

Pády

Mluvnické kategorie podstatných jmen. UČIVO O PODSTATNÝCH JMÉNECH - ROD, ČÍSLO A PÁD PODSTATNÝCH JMEN: Mluvnické kategorie sloves: URČUJEME OSOBU, ČÍSLO A ČAS: Význam slov. SLOVA SOUZNAČN Ukázali jsme si způsob stupňování přídavných jmen v angličtině a tvoření komparativu (druhého stupně) a superlativu (třetího stupně). Pojďme si vše ještě krátce shrnout. Přídavná jména se dělí na krátká (mají jednu či dvě slabiky) a dlouhá (dvě a více slabik) Dort steht ein Mann. Tam stojí (nějaký) muž. Představme si třeba situaci, kdy sedíme v nějaké kavárně, upíjíme z šálků a hovoříme. Najednou se dialog zadrhne a my mlčíme, podíváme se z okna naproti přes ulici a vidíme u dveří domu stát nějakého člověka, kterého jsme nikdy neviděli. Prostě oznámíme, že tam stojí nějaký muž, kterého neznáme, mluvíme o. Skloňování podstatných jmen je velmi jednoduché. Rozlišuje se pouze jednotné (singulár) a množné (plurál) číslo a dva pády (nominativ - základní pád, genitiv - přivlastňovací pád). Nejčastější koncovky množného čísla jsou -or, -ar, -er. Některá neutra (jména středního rodu) jsou v množném čísle bez.

Pády podstatných jmen - Slovní druh(y

Č: opak. - pád, rod, číslo podstatných jmen, test na určování pádů, rodů a čísel podst. jmen, čtení vlastní knihy nebo procv. vyjm. slov na kartičkách M: sčítání a odčítání pod sebou - procvičování, logické úlohy (ústně), procvičování násobení velkých čísel - minutovky str. 26/4 Skloňovanie podstatných mien. Substantíva v slovenčine ohýbame (skloňujeme) podľa viacerých vzorov. Každý gramatický rod (mužský, ženský a stredný) má svoje vlastné vzory. Tak ako musíme v slovenčine vedieť, akého rodu je to-ktoré substantívum, musíme tiež vedieť, podľa akého vzoru sa skloňuje Substantiva se v latině skloňují podle 5 sklonovacích typů (vzorů), jejichž určujícím znakem je jedna z 5 samohlásek. První deklinace zahrnuje tvz. a. kmeny, převážně feminina a několik maskulin

- vzora rodu mužského IV, pády - vzory rodu mužského - koncovky - vzory rodu mužského - koncovky II - vzory rodu mužského - DIKTÁTY - VZORY PODSTATNÝCH JMEN - SOUHRNNÁ CVIČENÍ - VZORY PODSTATNÝCH JMEN - TAJENKY - KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - všechny vzory - podstatná jména- kategorie - pravopis -ě, -j Pády v němčině. Pády v němčině, skloňování podstatných a přídavných jmen a zájmen v němčině, patří bezesporu k nejméně oblíbeným částem německé gramatiky. Pravděpodobně jste si již všimli, že nejen německé členy der, die, das a die pro množné číslo mění své tvary (skloňují se) v. Podľa tohto typu se skloňuje väčšina podstatných mien rodu mužského a stredného. Ve 2. páde jednotného čísla priberá podstatné meno koncovku -(e)s, ostatné pády sú bez koncovky.. Koncovku -es majú podstatné mená na -s, -sch, -st, -ß (ss), -x, -tsch, -z. Koncovku -s priberajú napr. niekoľkoslabičné podst. mená s neprízvučnou koncovou slabikou -al, -chen, -e, -el. U podstatných jmen zakončených na -k(a), -h(a), -ch(a) je spisovné zakončení -ích (-ách je pouze hovorové): bok - v bocích (ne v bokách), břeh - na březích (ne na břehách), dluh - v dluzích (ne v dluhách), rybník - v rybnících (ne v rybníkách), monarcha - o monarších (ne o monarchách), hromadné prostředky.

Druhy vět - kartičky na skládání,karty pro žáky,karty na

4.r. - Pády podstatných jmen - umět všechny pády vyjmenovat i s pádovými otázkami apodle nich skloňovat podstatná jména, určit pádovou otázku a číslo pádu podle tvaru podstatného jména, opakování vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzným (B, L PROCVIČUJ SI. Jazyk český. 1. skolicka6.sweb.cz/SPOJOVACKY/OPOZITA/2.html ( Spojování - opozita ) skolicka6.sweb.cz/SPOJOVACKY/SYNONYMA/SYNONYMA.htm

Podstatná jmén

Skloňování podstatných jmen & členů Německá podstatná jména a jejich členy řadíme k ohebným slovním druhům, což znamená, že je můžeme skloňovat. Z toho vyplývá, že jak německá podstatná jména v některých pádech, tak především členy podstatných jmen v němčině mění svůj tvar, v závislosti na tom. Množné číslo se tvoří přidáním koncovky nebo přehlásky. Nejčastěji se užívá koncovka -(e)n (např.: die Katze - die Katzen). Dále se používá koncovka -er a někdy přehláska (např.: das Buch - die Bücher). Další koncovkou je -s.Ta se často užívá u podstatných jmen cizího původu (např. das Auto - die Autos) Obecné poučení. Pátým pádem (vokativem) se v komunikaci oslovuje (pane inženýre) nebo se zvoleným oslovením hodnotí adresát (drahoušku, sketo).Proto se běžně užívá jen u názvů osob nebo zvířat; 5. pád neživotných podstatných jmen má obvykle funkci personifikace (obušku, z pytle ven; foukej, větříčku).Oslovení 1. pádem je přípustné pouze v neoficiálních. Postup při určování vzorů podstatných jmen. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.... Jsou to slova ohebná, skloňují se. Určujeme u nich mluvnické kategorie jmenné. (pád - číslo - rod - vzor) Postup při určování vzorů podstatných jmen 1) Určete rod podstatného jména

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu mužskéh

11. 9. Čt - dobrovolný úkol - vymyslet básničku o čemkoli ze školy, krátkou, na pondělí 16. Menu. Úvod; Domácí úkoly; Český jazyk; Matematika. Základní škola Dobřany. Počasí dnes: 3. 12. 2020. Bude zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, na východě postupně srážky smíšené nebo dešťové, zpočátku i mrznoucí Množné číslo podstatných jmen - PDF. 2 Množné číslo podstatných jmen Plural of Nouns 1. pravidelná podstatná jména množné číslo podstaných jmen se v angličtině tvoří přidáním koncovky S k podstatnému jménu a pen pens two pens cars four cars a car a book books three books apples six apples an apple try to write what is. Test na pády se zájmeny. za námi, pod tím, u vás, s tebou, do toho, kolem toho, kvůli ní, na tom, u vás, o mně, po kom, v čem, my, pro něho, od nich, s. Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky.. U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e). U podstatných jmen ženského rodu bez koncovky rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu dvojí skloňování, a.

Český jazyk III.třída: Podstatná jména-pády. Přehledná tabulka k určování mluvnických kategorií (rod, číslo, Jakékoliv texty-práce s nimi-vyhledávání a určování slovních druhů, určování podstatných jmen-rod, číslo. 2.část - od 30.3. do 10.4 1.,4.,5. pád: ruce: nohy: kolena: ramena: prsa: 2. rukou: nohou i noh: kolenou i kolen: ramenou i ramen: prsou: 3. rukám: nohám: kolenům: ramenům: prsům: 6. (o. Životné tvary podstatných jmen vyžadují ve shodných tvarech jmen přídavných a příčestí měkké -i, neživotné tvary tvrdé -y. Např. Uzenáči byli na skladě vedle Uzenáče byly na skladě. Mohutní ledoborci vypluli na pomoc vedle Mohutné ledoborce vypluly na pomoc. Na poradě byli zhodnoceni ukazatelé prosperity podniku. V českém jazyce je třeba, abyste denně opakovali vyjmenovaná slova i jejich význam, pádové otázky, slovní druhy (jak je poznáte ve větě), vzory podstatných jmen. Nejsme dokonalí, pokud nevíte, jak se slovo píše pravopisně správně nebo mu nerozumíte, neváhejte si pomoci Pravidly českého pravopisu, encyklopediemi, zkuste vyhledat slovo na internetu a..

Slovní druhy .cz » Pády

Vzory podstatných jmen / Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (karta) Pravopis koncovek podstat. jmen. znovu Nástěnná verze vzorů podstatných jmen je praktická a elegantní školní pomůcka. kvalitní tisk. oboustranná laminace. zdarma 3 ks Podstatná jména (A5). závěsný systém v cen Vyskloňujte on-line stovky jmen jedním kliknutím. Hromadné skloňování v 5. pádě. Zadejte jména či příjmení, která chcete skloňovat (každé na samostatný řádek) a nástroj vytvoří oslovení v 5. pádě VRBOVÁ, Tatjana. Metodický portál, Digitální učební materiály: Řetízky - pády podstatných jmen [online]. 14. 09. 2010. [cit. 15 Vzory podstatných jmen přehled. Vzory podstatných jmen můžeme uvést diskuzí s dětmi o tom, kdo je jejich vzorem. přiřadit podstatné jméno ke vzoru tvořit správné tvary podstatných jmen Vzory skloňování podstatných jmen.Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat

Pády podstatných jmen - Skolakov

Procvičuj s Luckou podstatná jména V krabičce jsou umístěny 4 učební pomůcky určeny k procvičování podstatných jmen. U každé pomůcky je stručný návod + kartičky ke kontrole nebo zalaminovaný list ke kontrole. 1-Společenská hra - podstatná jména Žáci hrají společenskou hru. Na jednotlivých políčkách herního plánu jsou podstatná jména, u kterých musí. 23/11 On-line výuka od 12 hod : Tvary podstatných jmen podle vzorů - uč. str. 20 tabulka- přehled vzorů pod.jmen, cv. 1,2 ústně - uč. str. 21 tabulka tvary pod.jmen vzorů pán, muž, předseda, cv. 4 písemně řádek se 3. pády jed.čísla., řádek s 1. pády mn. čísla a řádek s 6. pády mn. čísla 26/11 Tvary podstatných jmen- procvičován

Slovní druhy - Kupka Petr a kolektiv | Learning worksheets

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování

Skloňování podstatných jmen 2 - Pravoxeso (6) Máte problémy s pády podstatných jmen? Tak právě pro vás jsme vytvořili toto jednoduché cvičení na skloňování podstatných jmen - online. Celé cvičení vám zabere maximálně minutu. Jedná se o typ cvičení podobné pexesu, stačí přiřadit správné. Pády podstatných jmen pracovní list. Tabulka Vzory podstatných jmen ženského rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4. - 9. roč. základní školy. Pomocí moderní grafiky zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen ženského rodu. Výrobek poskytuje žákům a učitelům přehledné skloňování vzorů. Naučná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen je tvořena v návaznosti na předchozí didaktickou pomůcku SLOVNÍ DRUHY I - ohebné. Před vlastním přehledem vzorů je definice podstatných jmen a vzoru a také humorně ilustrovaný přehled pádových otázek

Podstatná jména: Určování vzoru - Moje čeština - Čeština

pracovní sešit str. 68 opsat pády a pádové otázky do sešitu, naučit se pády zpaměti a vypracovat celou stranu. Pravopisné pětiminutovky str. 16 celá; Čítanka str: 17-18 přečti si a do sešitu vypiš z textu 5 podstatných jmen a 5 sloves Matematika. Matematiky 7 (krtek)- str. 20/ cv. 4,5. Matematika 7 (krtek)- str. 21/cv. 1, 2, 3 Nadpis: Kategorie podstatných jmen zeleně podtrženo. slova vypsat do sloupečku a určit rod, číslo, pád. Rozvička - pády zpaměti, určování pádů Učebnice str. 42/13 a) b) + dvojice slov(žlutá tabulka) 3. PL - určování pádů, předložky a předpony. Tabulka nám umožňuje vkládat do jejích buněk elementy, které jsou potom hezky uspořádané. Na rozdíl od odstavců, které se vždy.. Učírna - Druhy zájmen . o: Skloňování v češtině - Kupka, Petr; kolektiv ; Tabulky všech základních vzorů podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen Číslo podstatných jmen Učebnice str. 69 Žlutá tabulka opsat do sešitu 1 a ještě cv. 4 Nadiktovat prosím diktát do sešitu 1 Učebnice str. 94 cv.10 a nechte je prosím, ať si sami najdou chyby podle učebnice a opraví to pod ten diktát, a takto mi to prosím ofocené uložte do Pyžama

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

Naučte děti skloňovat podstatná jména velice efektivně a zábavně díky této knize. Autorky používají vědecko-fantastický příběh, v němž se skrývají nejrůznější slova ke skloňování. Děti si je během čtení dobře zapamatují, každá stránka je doplněna o pěkné ilustrace s pádovými otázkami. O názornosti se přesvědčíte v PDF souboru na konci článku. Kniha zkušené autorské dvojice doplňuje jejich dvě velmi úspěšné předchozí knihy, Výři nesýčkují a Strasti zkoušeného Standy, a zaměřuje se tentokrát na obtížnou a cvičebními materiály opomíjenou oblast, jíž je skloňování podstatných jmen, které se probírá ve 4. třídě. Knihu tvoří napínavý příběh s prvky sci-fi, v němž vedle dětí vystupují. Učivo: rod a číslo podstatných jmen. PL podstatná jména - vyhledávání; přečíst si druhý žlutý rámeček s. 29 (číslo a rod podstatných jmen) do sešitu: s. 29/7a, s. 30/8b (udělejte si tabulku, do prvního sloupce opište slova, do druhého pište rod, do třetího životnost u rodu mužského) procvičování na PC

Skloňování německých podstatných jmen

procviČujeme slovesa - osobu, ČÍslo, Čas, zpŮsob. celý příspěvek | rubrika: jazyk ČeskÝ. klauni - test. 24. 4. 201 Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Přehledná tabulka vzorů pro mužský rod. Skloňování jednotlivých vzorů: PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek. 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z. Český jazyk Cíl: pády podstatných jmen - NOVÁ LÁTKA - POZOR!! Nenechávej to až na konec týdne, začni HNED a každý den tomu chvilku věnuj!. Tak jak na to: Tady je pomůcka - buď si ji vytiskneš (podlepíš nějakým tvrdším papírem nebo zalaminuješ) a nebo si doma vyrobíš tuhle tabulku Většina silných ženských podstatných jmen má v nominativu jen holý kořen s u-přehláskou, je-li to možné (āst - přízeň, fǫr - cesta). Nominativ mn. č. všech silných mužských i ženských podstatných jmen končí na r (fiskar, āstir). Akuzativ mn. č. ženských podstatných jmen je stejný jako jejich nom. mn. č. (ástir)

Pády u podstatných jmen 6. U složených podstatných jmen je rod určen posledním slovem:das Auto + der Schlüssel der Autoschlüssel klíč od autadas Haus + die Tür die Haustür domovní dveřePravidla pro určení roduU některých druhů podstatných jmen lze rod odvodit pomocí určitých pravidel Záložka - Podstatná jména (vzory. Apr 20, 2020 - Připravili jsme pro vás přehled vzorů podstatných jmen. Snad vám i vašim dětem pomůže při domácí přípravě ČJ-pracovní list-doplňování y, i a pády M-pracovní list zlomky PŘ-pracovní sešit str.28 Úterý 26.5. ČJ-pracovní list-y, i kategorie-první tabulka s doplňováním i, y a určováním kategorií u podstatných jmen M-pracovní list obvod a obsah 1.strana (4 úkoly) PŘ-pracovní sešit str.29 Středa 27.5

 • Národnosti v rusku.
 • Kingdom come kostky pravidla.
 • 60fps.
 • Třída yamato.
 • Pomsta intikam 5.
 • Dusena růžičková kapusta recept.
 • Vlastivěda online.
 • Maska rytíř výroba.
 • Turecko oblečení ženy.
 • Sprej do krku tantum verde.
 • Legenda film online.
 • Hornbach ytong.
 • Artroskopie kolene dren.
 • Filmy se žraloky 2016.
 • 50 cent nicole scherzinger.
 • Alu kompozitní panely.
 • Www tescoma cz video.
 • Evanella diskuze.
 • Barvy španělsky.
 • Hair musical movie.
 • Čokoládové filigránky.
 • Instagram followers buy.
 • Shark prilby.
 • Zápach moči v bytě.
 • Rušivý element.
 • Mazda 6 2.5 mzr.
 • Nultý ročník zubní lékařství.
 • Nestravena ryze.
 • Floor plan 3d.
 • Josef bublík.
 • Cedulky na oblečení vysvětlivky.
 • Amann nitě.
 • Bonbony velké balení.
 • Šikulové h0.
 • Smrt potápěče.
 • Křivák ramones.
 • Volba povolání wikipedie.
 • Nejprodávanější auta 2019.
 • Typy zen podle mesice narozeni.
 • Americký vrtulník.
 • Přenosný reproduktor niceboy.