Home

Určete pád

Test - Určování kategorií podstatných jmen 1 (10

Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády a pádové

Jediný předložkový pád je pád 6.! Ve větě si vybereme slovo, které rozvíjí dané podstatné jméno, a s tímto slovem vytvoříme otázku. Jestliže je před rozvíjejícím slovem předložka, použijeme ji také. Zadání: Určete pád podstatného jména ubrusu v této větě: V kuchyni stál stůl bez ubrusu 4 Určete pád, číslo a rod u slov zvýrazněných ve výchozím textu. Do záznamového archu zapište číslo a rod celými slovy, nepoužívejte zkratky. Řešení potravy - 2. pád, číslo jednotné, rod ženský polích - 6. pád, číslo množné, rod střední nouzí - 7. pád, číslo jednotné, rod ženský max. 3 bod 4) Určete pád zájmen: v naší třídě s mými dětmi před jejím domem půjčil mi seši

2. Zeptejte se na podstatná jména oběma pádovými otázkami a podle nich určete pád. Doplňte i číslo a rod pohádky - 4. pád (V dětství jsem rád poslouchal Koho? Co?) o láčkovcích - 6. pád (Včera jsme se učili O kom? O čem?) příkladu - 3. pád (Stále nerozumím Komu? Čemu?) do kola - 2. pád (Závodníci právě vjíždějí Do koho? Do čeho?) Nástěnk • - určete pád - vyberte správná data testu. Posunout na obsah. home » sklonovani » pady test Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. 46852 Test. Nejlepší borci soutěže zde . Všechny otázky 1. pád Kdo? Co? 2. pád Koho?Čeho? 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád. Oslovujeme, voláme 6. pád O kom? O čem? 7. pád Kým? Čím? bez sešitu: o per

Určete pohybovou a tlakovou složku tíhy tělesa, jejíž velikost je 520 N na 13. Dvě síly stejné velikosti 250 N svírají úhel 60°. Určete velikost 14. Určete výslednici sil 65 N a 72 N, jsou-li na sebe kolmé. 15. Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a 30 N. 14 Určete pád, rod a vzor podstatných jmen, která jsou ve výchozím textu vyznačena tučně. (Rod a vzor zapište celými slovy, nepoužívejte zkratky.) max. 2 body 15 Rozhodněte o každé z následujících dvojic slov, zda je lze ve výchozím textu považovat za slova souznačná neboli synonyma (A), nebo ne (N) Vypište předměty z následujících vět (včetně předložek) a určete jejich pád. Rodiče se o mě neustále strachují. . pád Na konci kurzu jsme dostali osvědčení o absolvování. . pád Detektiv pátral celý den po pachatelích zločinu. . pád PŘÍDAVNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_01 Autor: R. Mikšíková Období vytvoření: prosinec 2011 Roník: 5. Vzdělávací oblast: ICT _ Jazyk a jazyková komunikace, eský jazyk Způsob použití ve výuce: Prezentace obsahuje přehled uiva o přídavných jménech.Představuje mluvnické kategorie přídavných jmen a jejich urování Z výše uvedeného textu vypište podstatná jména a určete pád, číslo, rod, vzor: Určete podstatná jména konkrétní a abstraktní.

- volný pád zkoumán na Měsíci - Apollo 15 - velitel David Scott z výšky 1,6 m nechal současně padat geologické kladívko a sokolí peříčko - obě dopadla současně ⇒ padala se stejným zrychlením . ⑦ Určete rychlost dopadu tělesa z výšky 5 m Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení; Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení Přídavná jména vyjadřují vlastnosti, charakteristiku podstatných jmen. Ptáme se na ně: Jaký? Který? Čí? Příklady: Bílá zeď, Hbitý student, Moje maminka, červené jablko, nové domy, otcovy knihy, Jirkovi přátelé U přídavných jmen určujeme: Pád (1. - 7. pád) Číslo (jednotné: pěkný stůl, malý člověk; množné: zlobiví chlapci, utřené stoly) Rod. Pozor na tvar 4. pádu množného čísla: v mužském i ženském rodě píšeme tvrdé y: Dívky jsme našli doma samy. Bratry jsme našli doma samy. Na rozdíl od 1. pádu množného čísla, kdy píšeme v mužském rodě měkké i: Chlapci byli sami doma. Ve 4. pádu jednotného čísla mužského životného je spisovný tvar pouze samého, tvar sama je nespisovný

Podstatná jména pro třeťák

Z vět vypište předměty a určete jejich pád: 1) Zhluboka se nadechl čerstvého vzduchu. vzduchu ­ 2. pád 2) Se všemi jsme se srdečně pozdravili. se všemi ­ 7. pád 3) Pro nový muzikál hledáme nové talenty. pro muzikál ­ 4. pád talenty ­ 4. pád Volný pád je pohyb tělesa o hmotnosti v tíhovém poli, při kterém počáteční rychlost tělesa je nulová a kromě tíhové síly na těleso nepůsobí žádná další síla, popř. jsou další síly zanedbatelné (tzn. odpor prostředí se zanedbáv

Slovní druh

 1. Jak si s tím poradíme? Jak je to s 2. pádem? Začínáme tomu rozumět! A jdeme dále! Hurá! Rozumíme tomu! A jak na 6. pád? A je tady 7. pád! Pochvala pro žáky! Určete pád u podstatných jmen. Určete pád u podstatných jmen. Určete pád u podstatných jmen. Sami určete pád podstatného jména. Sami určete pád podstatného.
 2. určete pád a vzor. pád a vzor ve větě v malém množství,za barevnými skly,hezkými slovy. 2 reakce Anonym Wuqyvid. 05.02.2015 21:33 | Nahlásit
 3. ulých závodech. Viděl (ona) z okna
 4. Vypište přídavná jména s podstatným jménem z několika vět a určete u nich: Pád, číslo, rod, vzor Druhy přídavných jmen: Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: tvrdá - mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: - ý, -á, -é ( mladý, mladá, mladé

Určete počet slabik a oddělte je čarami. Řešení: Za jí ma vý vý let (6 slabik), dál ko vý au to bus (6 slabik), let ní prázd ni ny (5 slabik), ja ho do vá zmrz li na (7 slabik), vel ký ryb ník (4 slabiky), pěk né po ča sí (5 slabik), les. dveře babičku noviny o kamarádovi do něho oříšky 1) Uvedená slova použijte ve větách jako předměty a určete jejich pád: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Včera jsem četl noviny (4. pád) Ústně určete pád a číslo u všech podstatných jmen. Středa 4. 11. 2020: Str. 14/cv. 28 - nejdřív ústně, potom napsat do cvičného sešitu. Str. 14/29 ústně + a), b), c) - ústně. Čítanka str. 18 - báseň Papíroví draci. Naučit se a poslat video přes WA, office, mail. (Do 10. 11.) Čtvrtek 5. 11. 2020 Určete z jaké výšky by muselo padat těleso, aby dopadlo rychlostí 756 km/h na zemský povrch a jak dlouho by trval pád. (210 m, 21,4 s) Volně padající těleso má v bodě A rychlost 30 m/s, v níže položeném bodě B rychlost 70 m/s Řekněte pádovou otázku a určete pád u daných podstatných jmen. o psovi _____ se psem _____ pes _____ bez psa ____

Doplň. Tu krabic__ polož sem. Až půjdeš spát, vypni televiz__. Nedokážu si představit Velikonoce bez ozdobených krasli__. Lupič ukradl z kas__ dva tisíce Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit U podstatných jmen určete pád, číslo a rod. U sloves určete osobu, číslo a čas. Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka. Březen dá první lžičku medu, v dubnu se čistí studánka. Květen se říká podle kvítí, v červnu zlaté slunce svítí

3. Určete pád a vzor následujících podstatných jmen z textu: a/ nádraží - 4. pád, stavení b/ strýc - 1. pád, muž 4. Určete druh, pád a vzor přídavného jména zavazadlový z textu: tvrdé, 4. pád, mladý 5. a/ Určete druh zájmena - ho: osobní (on) b/ Které podstatné jméno v textu je tímto zájmenem zastoupeno? kuf Skloňování podstatných jmen přejatých 1. pád idea idey / ideje 2. pád idey / ideje idejí 3. pád ideji ideám/idejím 4. pád ideu idey/ ideje 6. pád ideji ideách / -jích 7.pád ideou / idejí ideami/ -jemi Zvláštnosti: Spojení jména a příjmení ve vzoru pán - ve 3.a 6. páděje -ovi je až u posledního jména (Karlu. Volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb. Proto můžeme určit dráhu, kterou těleso urazí v časovém intervalu ∆ vztahem ∆ = ∙∆ , kde v p je průměrná rychlost na úseku ∆ . Průměrnou rychlost lze jednoduše vypočítat ze zadaných hodnot = ∆ ∆ = 60 2 = 30 m ∙s−1 4) Určete pád vztažného zájmena. Doplňte vhodný tvar zájmena jenž, jež - naznačte vznik tohoto zájmena. Dívka, s (7.) ní+ž → níž jste včera mluvili, je moje kamarádka. Dívali jsme se za Jardou, (1.) jenž rychle odcházel z pokoje. Čepice, (4.) ji+ž → již pletla maminka, je velmi teplá

Test č1Skloňování zájmen jenž a jež | Czech tongue

13. Mluvnické kategorie jmen a sloves - Český jazy

určete dráhu, kterou uletí za 60 s, je-li jeho počáteční rychlost 164 m.s-1 a jeho zrychlení je konstantní. Zjištěnou hodnotu ověřte výpočtem. Volný pád teorie Jedná se o zvláštní případ rovnoměrně zrychleného pohybu (v0 = 0). Těleso volně padá ve vakuu v blízkosti povrchu Země Voľný pád je rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb so zrýchlením rovným gravitačnému. Pre výpočet dráhy telesa pohybujúceho sa takýmto pohybom existuje vzťah, ktorý máš určite v učebnici alebo učebných materiáloch, prípadne sa dá vyhľadať na nete Opište do sešitu a u vyznačených podstatných jmen určete - pád, číslo, rod a vzor - vytvořte tabulku a určete pád, číslo, rod, vzor. Povídal si se mnou o svých učitelích. Rád si četl knížky v posteli. Vždycky byl mým věrným. ochráncem. Štítil se hadů. Příslovce se neskloňují. Ocitl se v časové tísni b) Vypište předměty a určete jejich pád: oběd - 4. p., na kolemjdoucí - 4. p. c) Vypište příslovečná určení místa: na sluníčku, v úlu, v rybníce, na větvích, v rákosí, v ohradě, na pódiu, ve výběhu. 13. Vysvětlete, co znamenají tato přirovnání. Kterým větným členem přirovnání jsou? Pracujte ve skupině 3. Určete pád a vzor následujících podstatných jmen z textu: a/ nádraží - b/ strýc - 4. Určete druh, pád a vzor přídavného jména zavazadlový z textu: _____ 5. a/ Určete druh zájmena - ho: b/ Které podstatné jméno v textu je tímto zájmenem zastoupeno? 6. Vypište z textu číslovku a určete její druh: 7

Větné členy - přehle

Druhy číslovek - Číslovky: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Určete, který druh záporu je v následujících větách (větný, členský, slovní): číslo a pád - shoduje se s ním = přívlastek shodný, doplněk shodný (malá Věrka, Jana se cítí zdráva) b) řízeností - řídící člen určuje (řídí) pád členu závislého = předmět, neshodn Určete pád, s kterým se pojí předložka: Vyskočil z kůže. Strčil ruku do ohně. Zajíc v pytli. Stříkačky stříkaly přes střechy. Kdo na jiného jámu kopá, sám do ní padá. Z deště pod okap. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Pro strýčka Příhodu. Nakoupil vše kromě másla. Byl jsem mimo dosah Proveďte rozbor - najděte základní skladební dvojici(Po a Př), označte obyč. tužkou slovní druhy, vypište podst.jm. - určete pád, číslo, rod, vzor, vypište sloveso -určete os., číslo, čas. Pošlete spolu s včerejší prací(13/25) na školu v pyžamu ke kontrole

Určete a) velikost rychlosti a dráhu traktoru za 5 s od chvíle, kdy začal brzdit b) dobu, za kterou zastaví. Brzda Automobil brzdí se zrychlením 5 m/s-2. Určete brzdnou dráhu automobilu, je-li jeho počáteční rychlost a) 54 km/h, b) 108 km/h. Vypočítané brzdné dráhy vzhledem k daným rychlostem porovnejte. Dva hmotné bod Vypište podstatná jména, rozlište konkrétní a abstraktní, určete jejich pády a vzory: Jsem od narození zázračné dítě. Všichni říkají, že to bude zázrak, jestli ze mne něco vyroste. Myslela jsem až do zblbnutí, ale nevymyslela jsem nic. Můj pád zavinil nával u dveří, jak kluci neradi opouštěli školu 1. Určete pád označených podstatných jmen: Půjčím si dvě . knihy. Knihy jsou vystaveny ve výloze. Vážím si té knihy. Okna otvíráme ráno. Okna se otvírají vždy ráno. Chlapci se poprali. Chlapci, neperte se. Ta roztržka chlapci otřásla. Chlapci to nevadilo 4. Najděte ve větách slova ve funkci předmětu a určete jeho pád: Zavolej mamince. Pavel se napil džusu. Babička pěstuje na zahrádce ředkvičky, kedlubny a cibuli. Marek se svěřil se svým problémem kamarádovi. Koupila jsem bratrovi dvě knížky. Horolezci zdolali strmý vrchol. Břehy řeky lemovala přístaviště s pramicemi. 5

Určete hloubku studny, když volně puštěný kámen slyšíme dopadnout za 6 sekund. 6. Míč vyhozený svisle vzhůru dosáhl výšky 15 m. Jak velkou počáteční rychlostí 7. Kámen vyhozený svisle vzhůru dopadl zpět na zem za 4 s. Určete výšku vrhu a 8. Podavač hodí cihlu svisle vzhůru počáteční rychlostí 7,5 m/s Vyhledejte v následujících větách předměty a určete jejich pád. 1) Dotkl se mě rukou. 2) Napsal dlouhý dopis bratrovi. 3) Jitka zapomněla na svého kamaráda. 4) Podej mi židli. 5) Poznali jsme jeho nedobré úmysly. 6) Je třeba pamatovat i na babičku a dědečka Určete přírůstek vnitřní energie těles. (5,4 J) 2) Letadlo o hmotnosti 60 t vystoupilo z výšky 1 000 m do výšky 3 000 m, přičemž zvětšilo rychlost ze 160 m × s -1 na 200 m × s -1 Cílem Fořtíkova seznamu není vytvořit tzv. černou listinu nekvalitních škol, ale naopak informovat o zajímavých aktivitách pro mimořádně intelektově nadané děti a mládež ve školách nejen v ČR, ale časem i v zahraničí. Vypracovali jsme několik bodů, které mají. 11 TVAROSLOVí podstatné jméno K/A pád vzor 2 Doplňte -i/-í, -y/-ý, u vyznačených podstatných jmen určete pád a vzor a u všech podstatných jmen rozlište, zda jsou konkrétní, nebo abstraktní: orl lovil drobné savce, nechutnalo to ani psov, červ hlodal v mrkv, ledňáčci lov l ryb, dával mu signál, oba poločas skončil , rozmanitý

Volný pád Těleso padající volným pádem prošlo za posledních 0,5s dráhu 10m. Určete rychlost tělesa v okamžiku dopadu. Propast Do propasti byl puštěn kámen: po 12 vteřinách bylo slyšet náraz na dno. Jak hluboká je propast (zanedbáme odpor vzduchu)? (tíhové zrýchlení g=9,81 m/s 2 a rychlost šírení zvuku vo vzduchu v. c) Vypište všechna podstatná jména ve spojení s předložkami a určete u nich pády a vzory. do kaple - pád 2., vzor růže, před knězem - pád 7., vzor muž, věrností - pád 7., vzor kost, srdce - pád 1., vzor moře, klidu - pád 2., vzor hra Do pondělka 3.10. cvičení str.11 Opakování mluvnických kategorií podstatných jmen. U přetištěných slov určete: pád, číslo, rod a vzor . Do pátku 30.9. přečíst ukázku z čítanky ze strany 127-131 . V úterý 4. 10. si napíšeme srovnávací prověrku z 5. ročníku. Prověrka bude vypadat asi takto 1.úloha - 14 bodů U podtržených podstatných jmen určete pád a vzor: : Děvčata házela do potoka proutky.Babička přinesla v nůši jablka.Věci jsou přáteli člověka. Co máš na srdci?Slepice svolává kuřátka.Na polích dozrávalo obilí.: Děvčata _____________________________________________________________________________________________________________________

PPT - VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO PowerPointPPT - VZORY PODSTATNÝCH JMEN PowerPoint Presentation, free

1. Vyhledejte v následujících větách předměty a určete jejich pád. 1) Dotkl se mě rukou. 2) Napsal dlouhý dopis bratrovi. 3) Jitka zapomněla na svého kamaráda. 4) Podej mi židli. 5) Poznali jsme jeho nedobré úmysly. 6) Je třeba pamatovat i na babičku a dědečka. 7) Četl jsem dobrou knihu TEST: 1. Určete a přeložte: cum fēminīs, in īsulā, cantat, ante portās, 2. Přeložte: Incolae labōrant, nam portam aedificant. Puellae ā poētīs cantantur 4. Určete pád, číslo, rod a vzor u podtržených podstatných jmen: postavili sněhuláka 4., j, m, pán před válkou 7., j, ž, žen

Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas - Pančelčin

Kdo zapisuje pád klienta? Správně by měl vždy ten, které pád viděl jako první. Formulář Protokol o pádu proto může být upravován více uživateli, například v situaci, kdy základní údaje k pádu zaznamená pečovatel, uloží a následně formulář znovu otevře a doplní sestra s údaji o ošetření po pádu. V sekci Evidence pádů klepněte na zelené tlačítko Přidat VY_32_INOVACE_045 Český jazyk PÁDY PODSTATNÝCH JMEN 2/4 2. Zeptejte se na podstatná jména oběma pádovými otázkami a podle nich určete pád Určete pád, číslo, rod a vzor podstatného jména, zapište do sešitu: odpovědět mamince, pohlédnout do očí, zaparkovat u stromu, nakydat hnůj, slyšet hudbu, mluvit o květinách, letět letadlem, pokládat za lháře, sedět se sousedem ZÁVĚR Napište větu podle daného schématu: 1 5 4. 5 2 1. 2 1 5 1. 1 3 5 4

PPT - VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY

Internetová jazyková příručka: Skloňování mužských jmen

 1. Z první věty cvičení vypište podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor). 3. Určete slovní druhy (vycházejte z úvodního textu): několik - dolů - honící - odtud - za - ním - praskot - poznat -.
 2. Průměrná rychlost je jedna pro celou cestu. Říká, jak jsme celkově jeli rychle, není z ní vidět, kde jsme brzdili a kde zrychlovali. Je to taková rychlost, kterou bychom museli jet celou cestu, abychom ji urazili za stejnou dobu
 3. Určete: a.) kinetickou energii vlaku před brzděním; b.) práci, kterou musí brzdy vykonat, aby se vlak zastavil; Řešení: Rozbor: m = 200 t = 2.105 kg, v = 54 km.h-1= 15 m.s-1, Práce, kterou musejí brzdy vykonat, aby vlak zastavil se rovná kinetické energii vlaku před brzděním. E k = W = 22.
 4. d) Určete, zda samotné zatížení od větru způsobí pád konzoly. e) Vypočítejte a vykreslete smyková napětí xy a xz ve vetknutí, včetně znamének a směrů. Řešení: M y.el =33.875 kNm, M y.pl =38.475 kNm
 5. - 3 - c) Určete mluvnické kategorie slova hrneček. Řešení: hrneček - 4. p., č. j., r. m. neživ., vzor hrad d) Vymyslete slovo opačného významu ke.
 6. U vyznačených podstatných jmen v následující větě určete do sešitu pád, číslo, rod a vzor (POZOR! U mužského rodu nezapomeňte na životnost!): Hotovo! a jako had, s břichem na zemi, peláší bídná kreatura z místa činu. 3. Rozlište u následujících podstatných jmen, zda se jedná o podst. jm
 7. Popis stránky * • Člen určitý der a neurčitý ein - pádové otázky - pády v němčině • J.číslo:1. pád der Vater die Mutter das Kind 2. pád des Vaters der Mutter des Kinds 3. pád dem Vater der Mutter dem Kind 4. pád den Vater die Mutter das Kin

PRAVIDLA - Sloves

 1. 1. Pád okolo okna Volně padající těleso přeletělo před oknem výškové budovy za dobu t. Výška okna je b. a) Určete rychlost v1 tělesa při horním okraji a v2 při dolním okraji. b) Jakou dobu t1 padalo těleso do okamžiku, kdy se objevilo při horním okraji okna? c) Z jaké výšky h od dolního okraje okna bylo těleso volně.
 2. Rozdělte si je na vzory životné a neživotné (1. a 4. pád). Ústně si také projděte řadu vzorů a vždy si řekněte jejich tvar v 1. a 2. p., jednotného č. Prohlédněte si tabulku vzorů podstatných jmen mužského rodu na obrázku
 3. 1) Určete druhy těchto slov v textu: HNED, SVÉM, I hned - příslovce svém - zájmeno i - spojka 2) U slova SHROMÁŽDĚNÍ v textu určete: číslo a pád č.j., p.4. 3) U slov KLADLI v textu určete: způsob, vid, vzor zp.oznam., vid N., vzor 4) Vypište z textu příslovečnou spřežku slovo složen
 4. Vyhledejte v následujících větách předměty a určete jejich pád. 1) Dotkl se mě rukou. 2) Napsal dlouhý dopis bratrovi. 3) Jitka zapomněla na svého kamaráda. 4) Podej mi židli. 5) Poznali jsme jeho nedobré úmysly. 6) Je třeba pamatovat i na babičku a dědečka. 7) Četl jsem dobrou knihu
 5. ut zastavíte.Pokračujete dvouhodinovou jízdou stálou rychlostí 90 km.h-1 až do cíle. Určitě průměrnou rychlost cestování
 6. Volný pád 4.1 Určete hloubku studny, dopadne-li spuštěný kamínek na hladinu za čas 2,7s. 4.2 Jak velkou rychlostí dopadneme, seskočíme-li volně z výšky 170 cm? 4.3 Sestrojte graf závislosti rychlosti na čase a graf závislosti dráhy na čase pro volný pád v časovém intervalu 0 až 6

Test: Určování pádů 7 - Moje čeština - Čeština na

Pokud slovesa nejsou napsána v infinitivu, určete jejich osobu a číslo a napište, jak bude vypadat infinitiv daného slovesa. Následující spojení si přepište na papír - doplňte i, í/y, ý. U každého podstatného jména určete pád, číslo, rod a vzor. Vložte prosím do portfolia 1. Určete počet vět v souvětí_____ 2. Určete v textu slovní druh podtržených slov (číslicí nad slova) 3. Z druhé věty souvětí vypište podmět a přísudek _____ 4.Určete jmenné kategorie (pád, číslo, rod, vzor) těchto podstatných jmen ze souvět Doplňte do veršů P. Bezruče zájmena, určete jejich druh a mluvnické jim - osobní, 3. pád, číslo množné, rod střední . ty - osobní, 1. pád, bezrodé . 6. Rozhodněte, která varianta je správná a dohledejte v normativní příručce nebo učebnici poučení k danému jazykovému jevu

Určete pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen. Uveďte množné číslo podstatného jména člověk. VJR. Kdo často mění své názory, je bezzásadový člověk. Určete počet vět. V první větě určete podmět a přísudek. Určete slovní druhy. Kterým jiným slovním druhem může být tvar je ? Uveď příklad ve větě 4. Určete velikost úhlu. Úhly u vrcholu C a D jsou pravné (Thaletova kružnice). Součet úhlů ve čtyřúhelníku je 360 stupňů. 360 - 138 - 90 - 90 = 42 $\alpha = 42^{o}$ ČESKÝ JAZYK. VÝCHOZÍ TEXT. Sotva však vyrazili na další pouť, uviděli skupinu větrných mlýnů, které napřahovaly svá ramena k nebi jako nestvůrné. Určete zrychlení letadla a jakou dráhu urazí letadlo s = 1/2 at2 s = 500 m Zrychlení letadla je 10 m/s2 a urazí dráhu 500 m. t v a 0 Volný pád. Volný pád těles Volný pád je zvláštní případ rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční rychlostí. Zrychlení volného pádu se nazývá tíhové zrychlení

Urči pád vyznačeného předmětu Viděl pilota ( 4. ), sekat se s přáteli ( 7. ), nesl kufřík( 4. ), bojovali s tygrem ( 7. ) přeje s určete slovesný čas a odpovězte: má slovesný čas funkci syntaktickou, nebo onomaziologickou (tj. pojmenovávací)? Určete pád všech substantiv a odpovězte: má pád substantiv v této větě funkci syntaktickou, nebo onomaziologickou? Určete rod substantiva ve funkci subjektu. Jde o rod přirozený, nebo gramatický 2) Jednotlivé body následujícího popisu pokoje smysluplně očíslujte. Napište, jak by bylo možné popis vylepšit. Podtrhněte přídavná jména tvrdá modře, měkká červeně a přivlastňovací zeleně. U zvýrazněných přídavných jmen určete pád, číslo, rod, vzor a napište 2. a 3. stupeň Určete počet vět v souvětí. 2. Vypište základní skladební dvojice. 3. Vypište z poslední věty podstatná jména a určete u nich pád a vzor. 4. Vypište všechna zájmena a určete jejich druh. 5. Označte správné mluvnické kategorie u následujících tvarů rod ženský, číslo množné, pád 5., vzor žena. 6. Který z následujících výroků byste si mohli přečíst v knihách o Rychlých šípech: a) Mirek přišel k odvodní komisi a byl ihned odvelen na frontu. b) Určete druh zájmena ve větě: Kdo rychle dává, dvakrát dává..

Napište 6.pád, množného čísla od slova rameno. Podle kterého vzoru se skloňuje slovo pouť? H. Celovečerní autorský film režiséra Bohdana Slámy na plátno převedl hrdiny zasazené v autentickém prostředí. Vyznačte větné členy. Napište antonyma ke slovům: hrdiny, autentické. Určete všechny kategorie u slovního na plátno a) Ve větě Zítra se budeme učit skloňování zájmen určete pád slova skloňování. Je-li víc možností, uveďte všechny. b) Nahraďte slovní spojení skloňování zájmen jednoslovným označením některého školního předmětu, jehož tvar bude ve větě jednoznačný. Pokud jste našli v bodě a

Postupně vypracujte všech osm částí čtvrtletní práce. 1. Postupně doplňte vynechaná písmena: Řemeslníci přib l obraz s nov m rám.Děti se nas til různým sladkostm.Vlci v l na b l měs c. Jak se naz val tyto ul ce se starob l m dom?Ve v loze klenotnictv se třp til šperky z ryz ho zlata s vzácným drahokam.Špinav vrabci se čep řil v kaluži. 2 1 1.6.4 Svislý vrh Předpoklady: 1126, 1602 Pedagogická poznámka: Obsah odpovídá spíše dv ěma vyu čovacím hodinách. Z hlediska dalších hodin je d ůležité dopo čítat se k příkladu číslo 7 obraz - 1. pád číslo jednotné, 4. pád číslo jednotné. Na stěně visí obraz.(1.pád) Dívali jsme se na krásný obraz.(4.pád) Strana 59. cvičení 6 a) doplňte a za b) určete pád doplňovaných slov. Příklad: Učit se o orlovi 6.p., bavit se s kamarádem 7.p., zapomenout na svačinu 4.p. Cvičení 7 podle zadání 5. Podle textu určete pád, číslo, rod a vzor vypsaných podstatných jmen: pád číslo rod vzor podrobností mládenci auta 6. Napište slovo mládenci v 5. pádě jednotného čísla: 7. Vypište z textu po jednom příkladu zájmena: a) osobního: _____ b) vztažného: _____ c) ukazovacího: _____ 8

Jak vybrat dálkový ovladač?

když děti učí telka. Zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT. Režie J. Fron 3.Doplň koncovky přídavných jmen: Z žab-ch vajíček se vylíhli mal- pulci. Slunce zalévá krajinu tepl-m dechem. Sníh se třpytil modrav-mi barvami Jako částice alfa (označuje se symbolem α nebo He 2+) se v částicové fyzice označuje jádro helia tvořené dvěma protony a dvěma neutrony.Proud částic alfa se nazývá záření alfa a jedná se o ionizující záření vznikající při jaderných reakcích.. Částice alfa je tvořena atomem - nejběžnějším izotopem helium-4, z něhož byl odstraněn elektronový obal a je. Arial Trebuchet MS Georgia Wingdings 2 Calibri Wingdings Urbanistický 1_Urbanistický 2_Urbanistický 3_Urbanistický VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO Co se skrývá v těchto přesmyčkách? Doplňte podle předlohy: Vyskloňujte tato slova: Spojte se vzorem. Doplňte i/y a určete pád, číslo, rod a vzor. A teď obráceně ninjutsu. 7. pád - s myšmi, s nocemi Jména krátící kmenovou samohlásku U některých dvojslabičných slov vzoru růže a žena se především v 2. pádě krátí kmenová samohláska: 1. pád množného čísla 2. pád množného čísla práce prací chvíle chvil lípa lip brána bran vrána vran

 • Love the way you lie lyrics.
 • Šedá a hnědá kombinace.
 • Injekce imunoglobulinu.
 • Ordinace v růžové zahradě 2 678.
 • Jak odstranit balakryl z oblečení.
 • Minecraft očarování knihy.
 • Smrt stalina.
 • Lucie bílá desatero autor textu.
 • Vape jak na to.
 • Meningitida následky.
 • Pánský společenský svetr.
 • The gael you tube.
 • 27 českých pánů.
 • Prodloužení hrdla jímky.
 • Litr vína každý den.
 • Jugoslávie rozloha.
 • Pěstování majoránky.
 • Nalezení psi moravskoslezský kraj.
 • Sedlice přehrada.
 • Šicí stroje toyota recenze.
 • Práškové lakování brno.
 • Jak ostříhat vlasy vzadu.
 • Svátek andrea slovensko.
 • Benigní záchvatovité vertigo.
 • Snehove retezy 120.
 • Země svatého patrika.
 • Čerstvá vejce.
 • Bavorský kurfiřt.
 • Internet mall a.s. prologis park.
 • Erik xiv.
 • Divoké keře.
 • Grubhof camping webcam.
 • Jak zlikvidovat dravčíka.
 • Mžik jak myslet bez přemýšlení pdf.
 • Brániční kýla wikiskripta.
 • Americká znaková řeč.
 • M36 jackson.
 • Sulc z uzeného kolena.
 • Tázací zájmena španělština.
 • Počasí dolní morava stezka v oblacích.
 • Archetyp rebel.