Home

Důsledky 2. světové války ppt

Důsledky druhé světové války - Digitální učební materiály RV

- 11. 2. 1945 v Jaltě na Krymu. Koordinovala úsilí Spojenců v závěrečné fázi 2. světové války, stanovila jejich politiku vůči Německu na období do konce války a po jeho očekávané kapitulaci, dále zásady společné správy poraženého Německa, jeho demilitarizaci a denacifikaci Světové dějiny/Důsledky 2. světové války. Z Wikiknih < Světové dějiny. Amerika po vstupu do války způsobila obrat, stejně jako v případě První světové války. V roce 1944 hospodářské zdroje spojenců již třikrát převyšovaly zdroje nacistů. Němci svému hospodářství vypomáhali nucenými pracemi Ekonomické důsledky 1. světové války byly velké a jejich odstraňování bylo dlouhodobou záležitostí. Evroý průmysl se během války přeorientoval téměř výhradně na zbrojní výrobu. Nedostatek financí způsobil velkou zadluženost vítězných mocností u USA.. Německé hospodářství bylo ve 20. letech 20. století zasaženo reparacemi vyplývajícími z Versailleské.

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939-1945, jehož se zúčastnila většina států světa.Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Brzy po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 vypukla válka v Evropě DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1.9.1939 - 2.9.1945)‏ Lucie Klobouková 174388 (De,OV) Spojenci (Velká Británie, Francie, USA, SSSR)‏ x Fašistické mocnosti (Německo, Japonsko, Itálie + satelitní státy)‏ Začátek války - zahájení války přepadením Polska (záminkou nacisty zinscenovaná provokace); 4 fáze války 1) 1939 - 41 Německo ovládlo téměř celou Evropu; (ČSL.

Důsledky 2. světové války pro Evropu • důsledky druhé světové války pro Evropu: • obrovské materiální ztráty - oslabení ekonomik evroých zemí • evroé ekonomiky orientovány na válečnou produkci • nutnost vypořádat se s válečnými zločinci (Norimberský proces) • silný politický vliv SSS Důsledky 2. světové války: na frontě a v zázemí padlo 38 mil. lidí (50 mil.) soudní procesy s válečnými zločinci (Norimberk

Důsledky 2. světové války, D - Dějepis - - unium.c

 1. Konec války. V roce 1644 byla ve městech Osnabrück a Münster ve Vestfálsku (severozápadní Německo) zahájena mírová jednání, proto se dohoda uzavřená v roce 1648 nazývá vestfálský mír. Kromě třicetileté války se jednání týkala také tzv. osmdesátileté války, sporu mezi Španělskem a Nizozemskými provinciemi
 2. Důsledky 1. světové války Politické a územní změny Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 . Mapa Evropy po 1. sv. válce. Rozpad Rakousko-Uherska - vznik nástupnickýc
 3. LIT - Literatura - Ohlas 2.světové války v čes., slov., a světové literatuře D - Dějepis - Francouzská revoluce, její příčiny a důsledky, Napoleonské války a Evropa po Vídeňském kongresu. D - Dějepis - Osvícenský absolutismus u nás a v Evropě, české země od třicetileté války do konce 18. století
 4. Výkladová prezentace se zabývá tématem první světové války 1914-1918. Začíná popisem vojensko-politických bloků v Evropě v r. 1914, popisuje příčiny (sarajevský atentát a červencová krize) války a cíle jednotlivých zúčastněných zemí. Po celkové charakteristice konfliktu se zaměřuje na nejdůležitější vojenské události války na západní a východní.
 5. PERIODIZACE. fáze: 1.9. 1939-22. 6. 1941 (napadení Polska - napadení SSSR); fáze: 22. 6. 1941-1942/43 (bitva u Stalingradu); fáze: 1942/43-6.6. 1944 (otevření 2. fronty); fáze: 6.6. 1944-8. 5. 1945 (konec války v Evropě); fáze: 8.5. 1945-2. 9. 1945 (konec války v Tichomoří); ÚVOD. 23. srpna 1939 smlouva Ruska a Německa Pakt o neútočení, podepsána v Moskvě.
 6. Důsledky 1. světové války. zpustošení Evropy; zemřelo 10 mil. vojáků a 7 mil.civilního obyvatelstva; 20 mil. vojáků zmrzačeno ztráta víry (úbytek věřících) ztráta mravních hodno
 7. Vznik druhé světové války: pakt Ribbentrop-Molotov mezi Třetí říší a Sovětským svazem o vzájemném neútočení ( 23. srpen 1939 ) a jejich společný útok na Polsko spojenci = Francie, Anglie a s ní spojené státy vyhlásili válku pouze Německ
Moderní-Dějiny

Ještě během 1. světové války zaniklo carské Rusko a na jeho území vznikla v lednu 1918 Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFDSR), na jejímž základě (po násilném připojení Ukrajiny, Zakavkazska a Běloruska) vznikl Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) V důsledku první světové války došlo především v Evropě, ale též v Asii, Africe, ale i v dalších světových oblastech, k drastickým politickým, kulturním a společenským změnám, jež zásadním způsobem ovlivnily další průběh 20. století.Vznikly nové státy a dřívější státy zanikly. Zřízeny byly nové mezinárodní organizace, přičemž hlavní z nich. Důsledky války . Válka přinesla celkem deset milionů obětí, z toho sedm milionů v řadách civilistů. Nejvíce civilistů zahynulo v Rusku, nejvíce vojáků v německé armádě, dále ve francouzské a britské. Byly použity nové technologie a strategie: zákopy, kulomety, tanky a chemické zbraně Světové dějiny 20. století 6 1.1 Mezinárodní politika na přelomu 19. a 20. století Po skonþení prusko-francouzské války, která probíhala v letech 1870-1871, se mezinárodní vztahy v Evropě þásteně uklidnily a v následujícím období až do vypuknutí 1. světové války v roce 1914 zd

Dúsledky 2. Světové války by Karel Černoc

 1. Německo označeno za viníka rozpoutání světové války - důsledky: ztráta 1/3 území, Alsaska, Lotrinska, válečné reparace 1919 - 1920 mírové smlouvy s Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem a Turecke
 2. o následující den USA vyhlásily Japonsku válku a zapojily se do války v Evrop, a Spojenci se souasn zapojili do války v Pacifiku o za šest msíců Japonci ovládli Filipíny, Malajsii, Indonésii a Barmu o a stejn jako Nmci v Polsku , i Japonci vykořisťovali podmanné národy a rasov je pronásledovali Karta se obrací 1942 - 194
 3. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 4. Druhá světová válka a její ekonomické důsledky. Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky války trvají dodnes, šedesát let po jejím skončení, a hluboce ovlivňují životy mnoha lidí
 5. Rozhodování ve velké válce (15.2.2017) Češi v době I. světové války (25.5.2016) Fotografie z I. světové války - všudypřítomná zkáza a život v zázemí (10.4.2016) Novinové ilustrace z bojišť I. světové války (1918) (22.3.2016) Fotografie vojáků a vojenské techniky z I. světové války (1918) (11.3.2016

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ DŮSLEDKY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY_ZADÁNÍ.doc Loadin Ekonomické příčiny a důsledky 2. světové války. Kategorie: Ekonomie, Historie. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Dokument popisuje příčiny druhé světové války z ekonomického hlediska - uzemí a hospodářství Německa, Maďarska, SSSR, Itálie, Japonska, ale i demokratických velmocí Velké.

Důsledky druhé světové války Učebnice dějepisu on-lin

Diplomová práce Holokaust - Příčiny, důsledky, jak zabránit opakování. 1.9.2. Období II. světové války 5 24 - Důsledky 2. světové války.docx Loadin K rozpoutání 1. světové války vedly mocenské dohady o světové kolonie. Jako záminka byl však označen atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda. Pokud byl atentát označen za záminku rozpoutání války, odehrál se v roce 1914. Válka skončila v roce 1918. Během války na země patří do Rakousko- Uherské monarchie

011. Práce s textem dopisu vojáka první světové války.docx. (78k) Richard Mareda PŘÍČINY, PRŮBĚH, DŮSLEDKY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Druhá světová válka představuje největší katastrofu v dějinách lidstva (do válečných akcí vstoupilo 48 států - 4/5 veškerého lidstva, bojovalo 110 mil. vojáků). Konflikt mezi Hitlerovskou koalicí (osa Berlín - Řím - Tokio) a Spojenci (USA, VB, od r. 1941 SSSR a. Českoslovenští piloti v bojích na západní frontě za 2. světové války - prezentace (15.3.2013) Českoslovenští piloti v bojích na západní frontě za 2. světové války - soubor pramenů (16.2.2013) Českoslovenští piloti v bojích na západní frontě za 2. světové války (14.2.2013) 2. světová válka 1939-1941 (20.12.2011 Podpisem Tokio stvrdilo porážku 2. září v Tokijském zálivu na palubě americké bitevní lodi USS Missouri. Japonský premiér vyjádřil zármutek nad oběťmi druhé světové války Japonský premiér Šinzó Abe včera vyjádřil hluboký zármutek nad všemi oběťmi druhé světové války

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern ě Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada: 2 Číslo materiálu v sadě: 3 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Příčiny, průběh a důsledky první světové války. Vznik dohody a trojspolku. Období industriální společnosti bylo založeno na průmyslové výrobě. Na konci 19. století se výroba neustále zvyšovala, tudíž byla třeba řada odbytišť. Trh v kolonizovaných zemích byl však nasycen a země bez kolonií se dostávaly do. 3.2.3 Důsledky Libyjské občanské války Počet mrtvých v tomto konfliktu byl u povstalců až 3 000, z Kaddáfího strany kolem 2 000 vojáků a dále přibližně 20 000 civilistů V pátek, 1. září 1939 napadlo Německo Polsko po dlouhotrvající politické krizi. Německá invaze začala leteckým útokem na nebráněné město Wielun v 4:40 ráno. Přes 1200 lidí bylo zabito. Toto byl první válečný zločin během 2. světové války. 4:45 ráno německá cvičná bitevní loď Schleswig-Holstein (na tzv. přátelské návštěvě) zahájila palbu na polské. Hlavní článek: Důsledky druhé světové války. Obrázky, zvuky či videa k tématu Důsledky druhé světové války ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 7 podkategorií z celkového počtu 7 podkategorií v této kategorii. M Mírové smlouvy po druhé světové válce‎ (7 str.

2.světová válka - příčiny, průběh, důsledky

Důsledky 1. světové války Prezentace s pomocí názorných map a přehledů vysvětluje důsledky první světové války zejména ve vztahu k Německu Stupeň: Základní 2. stupe 1.9.1939 propukla 2.světová válka ( Německo vpadlo do Polska). Příčiny války představovaly důsledky Versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením. Významné bitvy 2. světové války. Vysielací čas, stručný popis a ďalšie zaujímavé informácie o programe Největší bitvy 2. světové války (13. júl), ktorý vysiela televízia Spektrum V samotném závěru světové války byla ustavena Organizace spojených národů, jejímž ústředním cílem byla a Mezi jiné významné technologické a technické počiny dosažené. důsledky 2. světové války propaganda atlas map příčiny a důsledky vidíme pod povrch pramene 1938 1945 1968 V rámci cvičení žáci analyzují mapový list z Historického atlasu revolučního hnutí z 50. let, který ilustruje proměny hranice Československé republiky po druhé světové válce Viz též německé válečné zločiny zve 2.světové válce a válečné zločiny SSSR za 2.světové války. Mezi důsledky druhé světové války patří hegemonie SSSR a vytvoření dvou bloků: západního bloku, který se zformoval v NATO, a východního bloku, který na sebe vzal podobu Varšavské smlouvy tvořené SSSR a jeho satelity

Konflikt mezi Ruskem a Německem na východní frontě za 2. světové války si vyžádal miliony životů. Tato publikace přináší souhrnný a srozumitelný úvod pro každého, kdo chce proniknout do tohoto rozsáhlého a komplikovaného tématu. Předkládá čtenáři sy důsledky 2. světové války; propaganda; atlas map; příčiny a důsledky; vidíme pod povrch pramene; 1938; 1945; 1968; V rámci cvičení žáci analyzují mapový list z Historického atlasu revolučního hnutí z 50. let, který ilustruje.

PPT - STUDENÁ VÁLKA PowerPoint Presentation, free download

Tynto stránky se věnují historii druhé světové války.. Jdi na obsah Jdi na menu. 2. Světová Válka Úvod » Bitva o Francii. Dva dny po vyhlášení války Německu podnikli Francouzi omezenou a spíše symbolickou ofenzívu do Sárska. Následovalo klidné období na západní frontě. důsledky první světové války odkazují na hluboké změny, které vytvořily první nejdůležitější válku, kterou člověk žil. Počet úmrtí a úroveň destrukce, která žila mezi lety 1914 a 1918, kdy byla první světová válka rozšířena, byla v historii člověka bezprecedentní. Také jeho důsledky byly tak velké, že se. Poznejte nejdůležitější události 2. světové války probíhající v Evropě. Kniha se zaměřuje nejen na samotné vojenské operace, ale i na společnost a hospodářství jednotlivých zemí, na odbojová hnutí i kolaborace. Přehledně rozebírá všechny faktory, kt Důsledky první světové války Podrobnější informace naleznete v článcích Důsledky první světové války a Pařížská mírová konference 1919. Konečná mírová jednání byla zahájena 18. ledna 1919 na zámku Versailles u Paříže

Důsledky 2. světové války

 1. - zúčastnil se 1. světové války - italská fronta - 1. americký, který byl zraněn - pobývá ve Francii, Paříži - Gertruda Steinová - díky ní se seznámil s Francií a poskytla mu literární zázemí (Tolstoj, Čechov) - účastnil se prvních loveckých výprav v Afric
 2. Japonské zaměstnání během 2. světové války zavinilo vietnamský hladomor 1945, který způsobil 2 milióny smrtí. Následovat sjednocení země po vietnamské válce, Vietnam stručně zažil hladomor v 80-tých letech, který podnítil mnoho lidí uprchnout ze země
 3. Práce se zabývá vztahy Japonska s okolními státy a důsledky dění druhé světové války na tyto relace v kontextu válečné zodpovědnosti a poválečného vyrovnání. Nejprve se zaměřuje na pojem válečné zodpovědnosti a jeho obsahem a významem v diskurzu současné japonské společnosti

8. května 1945 skončila na zříceninách Říše hrozná válka. Civilní obyvatelstvo oslavovalo vítězství. Byl to radostný čas, ale oslavy trvaly jen několik dní.. Evropa po první světové válce Výsledek 1. světové války určoval poválečné uspořádání Evropy a světa. V Evropě se rozpadlo několik monarchií a vznikly nové státy. Na pařížské mírové konferenci vypracovali zástupci vítězných států podmínky mírových smluv 03. Tajná mise v severní Africe Tajemství 2. světové války Secrets-of World War II 1998.av Příčiny, průběh a důsledky 2. světové války. Charakter protifašistického odboje Čechů a Slováků během 2. světové války; 28. Vznik studené války a hlavní ohniska konfliktů mezi východem a západem v 50. - 60. letech 20 stolet

Důsledky 1. světové války v Evropě největším důsledkem První světové války bylo rozpad 4 monarchií - Rakousko-Uhersko , Německé císařství, Osmanská říše a Rusko 28. října byla vyhlášena ČSR (První republika), Halič se připojila k Polsku , vzniklo Rumunsko , Království Srbů, Chorvatů a Slovinců , vznikly nové. 2. světová válka v Evropě - úvod, Polsko, Skandinávie, Francie Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 10. 1. 2013 Datum pilotáže: 11. 1. 2013 Metodika: krokování využít k postupnému zápisu do sešitu Anotace: prezentace shrnuje úvodní události 2. světové války od napadení Polska po obsazení.

2.světová válka - příčiny, průběh, důsledky - Dějepis ..

Světové dějiny/Důsledky 2

Vývoj bombardérů za první světové války se kupředu příliš nepohnul, docházelo spíše než k vytváření nových modelů k zvětšování kapacity a posilování motorů. Letadla Britský stíhací i bombardovací De Havilland DH-2 l Britská stíhačka Sopwith7F1_Camel Historici a badatelé se stále nemohou shodnout, která země zavinila vypuknutí první světové války. Školní osnovy se zaměřují na její dlouhodobé příčiny a důsledky, jež naznačují, že hlavním agresorem bylo Německo. Deset špičkových akademiků nabízí v internetovém článku pro BBC vlastní vysvětlení Její proměny souvisejí nejen s vlastním vývojem vědního oboru, ale zejména se závažnými důsledky první světové války, které jsou představeny v širších historických, politických, hospodářských, kulturních a vědeckých souvislostech. Pozornost je věnována mezinárodním kongresům matematiků, zrodu, krizi a. Charakter a důsledky 2.světové války. ZEM_4_11Charakter a důsledkyWW2.pptx (1565539) Štítky:. Dějepi Příčiny, průběh a důsledky 2. světové války. Charakter protifašistického odboje Čechů a Slováků během 2. světové války - soubor ke stažení

Úvodní stránka > Charakteristika a důsledky 2.světové války Charakteristika a důsledky 2.světové války ZEM_4_11Charakter a důsledkyWW2.pptx (1565539 Důsledky 2. světové války. Jaké byly důsledky 2.světové války pro ČSR? Témata: dějepis. 2 reakce thriller. 25.03.2013 17:58 | Nahlásit. Mimo jiné zastavení prvorepublikového rozvoje československa - nebyly peníze, přestalo se stavět, dřívější plány na rozvoj měst jako bourání a stavba nových domů v současných. K nám přicházejí r. 1200 a po celém území se nachází mnoho komend - Plzeň, Praha, Moravský Krumlov (největší), Bruntál, v jejich vlastnictví se nachází hrad Bouzov a zřícenina Sovinec. Velmi fanatičtí rytíři, kteří jsou velmi odhodlaní bojovat za své ideály. Za 2. světové války podporují Adolfa Hitlera Důsledky 2. světové války na Československo; ztráta Podkarpatské rusi, vyhnání Němců, asi 360 000 obětí na životech, z toho asi 200 000 židů, materiální škody, orientace na SSSR, pozdější změna režimu, zisk Těšínska Vyhnání Němců z Československa; Němci byli v Sudetech už od dob Přemysla Otakara I Klasické letadlo němců 2.světové války.Heinkel He 111 bojoval na fšech frontách kde bojovalo Luwtwaffe.V 2.světové válce byl používán k tajným průskumným mysím.Vzhledem ke své váze a nedostatečnému výkonu byl neůspěšný.Některé z těchto strojů bojovali v Španělské občenské válce.Jeho výzbroj byla jeden kanon jeden kulomet v dozrální řásti trupu několik.

- odvracení světové války a jaderných konfliktů, boj s terorismem (přímo se netýkají ekonomiky, ale jsou s ní spojeny) - důsledky problémů se často projevují pozvolna po mnoha letech = nejsou vnímány státy jako naléhavé, zdá se, že na jejich řešení je dost čas Vietnamská válka jeho začátky když francouzská kolonie pojmenovala Indochina, zahrnovat Vietnam, Laos a Kambodža, byl napadnut Japonci během 2. světové války \ t.. V odezvě na invazi Japonska, vietnamské nacionalistické hnutí volal Viet Minh byl vytvořen v 1941 a byl zaveden Ho Chi Minh, komunista, který vypustil partyzánskou válku vytvořit odpor vůči okupantům. Výroba byla roku 1921 přesunuta z firmy Webley do zbrojovky Royal Small Arms Factory v Enfieldu. Roku 1932 byl nahrazen revolverem Enfield No.2 Mk.I v ráži .380 (9 mm), který byl podobné konstrukce. Revolvery Webley Mk. VI zůstaly ve výzbroji britské armády i za druhé světové války a byly vyřazeny až roku 1947. Tento revolver.

PPT - VERSAILLESKÁ MÍROVÁ SMLOUVA PowerPoint PresentationPPT - Kolonialismus a imperialismus PowerPoint

Velká hospodářská krize - Wikipedi

Druhá světová válka - Wikipedi

42. Světová hospodářská krize, zrod fašismu a další důsledky krize, pokusy o její řešení 43. Příčiny, průběh a důsledky 2. světové války 44. Naše země za 2. světové války, život v protektorátě 45. Československo v letech 1945-1960 46. Poválečný vývoj ve světě do konce 60. let 20. století 47 a důsledky 1. světové války. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis ICT = Předmět / téma Dějepis/Novověk Očekávaný výstup Žák časově zařadí 1. světovou válku, zná příčiny i záminku, hlavní body průběhu a důsledky války Průběh první světové války. Příčiny a vyhlášení války. Státy dohody (Anglie, Francie, Rusko) bojovaly proti Ústředním mocnostem (Německo, Rakousko-Uhersko, později i Bulharsko a Turecko) Cílem Německa a jeho spojenců bylo nové rozdělení světa, zvláště kolonií

dějepis.co

Odraz 2. světové války ve světové a české literatuře, LIT ..

Soud trestající zločiny 2. světové války začal přesně před 75 lety. Francouzská žaloba měla na starosti důsledky německé okupace v Západní Evropě, zatímco sovětská se kromě zvěrstev páchaných na sovětském území zabývala i situací v Československu (využit zejména tragický osud Lidic), Polsku a Jugoslávii. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 6 9 Datum tvorby 25.května 2013 Anotace Předkládaný materiál zahrnuje okolnosti vzniku 1. svět. války a její průběh a důsledky Metodický pokyn doporučuje se při seznamování se s novými událostmi a uvědomění si souvislostí PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1. světová válka Ve 2. polovině 19. stol

1. světová válka 1914-1918 - Digitální učební materiály RV

Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá Charakteristika: Devatenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky popisuje předpoklady, průběh, účastníky i důsledky první světové války 2. světová válka 1. Jakým edostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930. 1945. 3. Co se stalo v březnu 1939 se Slovenskem? Bylo okupováno Německem. Připojilo se k Maďarsku. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Konec 2. světové války na Mirovicku vypracovala samostatně pod vedením PaedDr. Františka Parkana s využitím pramenů a literatury, které jsou uvedeny na konci v seznamu použité 3.2.5.2 Atentát na Heydricha a jeho důsledky pro Mirovicko.. 35 3.2.5.3 Kulturní a školní. 2, rozdílný vývoj na severu a jihu - rozdělení poloostrova 3, severokorejský útok, reakce OSN 4, válečné operace 5, 1953 obrat, jednání v Pchanmundžonu 6, čínská a českolovenská propaganda 7, důsledky války 8, Korea dnes 9, statistické srovnání JK a SK 10, literatura k témat

2. SVĚTOVÁ VÁLKA - Dějepisně.c

Týden od 2. 11. - 6. 11. 2020. Moji milí, v tomto týdnu probereme učivo, které se týká českých zemí za 1. světové války (zadání níže je stejné jako v MS Teams). Přikládám prezentaci na téma České země za první světové války. Prezentace slouží jako zápis Předvečer světové války Velká válka (I. světová válka) Snímek 6 Konec války Mírové smlouvy 2. Dvacátá léta 3. Velká hospodářská krize a její důsledky Cesta k nové válce 4. Druhá světová válka Koncepce poválečného uspořádání Výsledky války 5 Tlustá Berta: Největší dělo 1. světové války skočilo ve šrotu Aktualizovali jsme 24.2.2019, 14:13 , 24.02. 13:14 První světová válka představuje jeden ze zásadních zlomů moderních dějin lidstva, jehož důsledky pociťuje dodnes

Důsledky 1. světové války :: Historywebk

Věděli jste, že dnes je významný den České republiky, který se nese na křídlech sokolského hnutí? Dne 8. října 1941 proběhla zhůvěřilá Akce Sokol, při níž gestapo zatklo na 1500 činovníků a členů Sokola. Jaké byly obrysy té smutné události? Co jí předcházelo? A jaké příšerné důsledky měla? Na tyto otázky odpoví jedna z nejpovolanějších. svĚt a Československo v letech 1918 - 1938 situace ve svĚtĚ po prvnÍ svĚtovÉ vÁlce situace ve svĚtĚ po prvnÍ svĚtovÉ vÁlce situace ve svĚtĚ po prvnÍ svĚtovÉ vÁlce situace ve svĚtĚ po prvnÍ svĚtovÉ vÁlce situace ve svĚtĚ po prvnÍ svĚtovÉ vÁlce nĚmecko - nacismus nĚmecko na poČÁtku 30 2. ČESKOSLOVENSKÉ Naše legie svedly za 1. světové války řadu slavných bitev (např. u Arrasu, na Piavě, u Terronu,...), symbolem statečnosti našich legionářů však trvale zůstane bitva u Zborova v červenci roku 1917. Netradičním postupem se 3 500 československým legionářům podařil a důstojníků za I. světové války, sedmidenní války a bojů na Slovensku proti Maďarsku. Do semináře každý posluchač zpracuje krátkou prezentaci o vybrané osobnosti z období 1. světové války až 2. světové války (čs. legie, domácí odboj a zahraniční odboj) Kromě toho, že kniha ukazuje příčiny a důsledky konfliktu, také: • podává přehled o bojích na pevnině, • obsahuje části věnované společnosti a hospodářství, odbojovému hnutí a kolaboraci, technologiím a rozvědce, spojenectvím a strategii a válce ve vzduchu i na moři, • hodnotí důsledky války a ukazuje.

4.2. Před a po 2. sv. válce Zápisy do dějepis

Autor S. P. Mackenzie ve své knize popisuje nejdůležitější události druhé světové války probíhající v Evropě, jak na frontě, tak v týlu, a vysvětluje, proč se štěstěna nejprve usmívala na Osu a poté zase na Spojence. Kromě toho, že kniha ukazuje příčiny a důsledky konfliktu, také: • podává přehled o. tí do počátku druhé světové války. Její proměny souvisejí nejen s vlastním vývojem vědního oboru, ale zejména se závažnými důsledky první světové války, které jsou před-staveny v širších historických, politických, hospodářských, kulturních a vědeckých souvislostech. Pozornost je věno definovat agresory 2. světové války, popsat jak se tvořila protinacistická koalice, vysvětlit co bylo konečné řešení a holocaust, popsat důsledky 2. světové války. Čas na studium: naplánujte si na tuto studijní část asi 3 hodiny. Hodně bude záležet na Vašich vstupních znalostech dějin 2. světové války Důsledky 1. světové války zpustošení Evropy zemřelo 10 mil. vojáků a 7 mil. civilního obyvatelstva 20 mil. vojáků zmrzačeno ztráta víry (úbytek věřících) ztráta mravních hodnot sociální revoluce (socialismus) rozpad významných velmocí Vítězné mocnosti..

Důsledky první světové války - Wikipedi

bojujících za první světové války a zároveň se snaņí udrņovat a mapovat vojenské hroby nejen v eské republice, ale i v zahranií. V úvodních kapitolách diplomové práce je vyuņita předevńím sekundární literatura. Pro základní přehled k danému tématu jsem pouņila výńe zmíněn Ruské velvyslanectví v Berlíně okomentovalo slova předáka v Polsku vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského o tom, že Rusko musí stejně jako Německo nahradit škody způsobené v letech 2. světové války. Patřičná zpráva byla zveřejněna na facebooku diplomatické mise Brno, 2. května 2018 - Osudový rok 1918 připomíná letošní největší výstava Muzea města Brna na hradě Špilberku. 100 let republiky oslaví připomínkou vzniku samostatného československého státu, ale také odvahy i bázně našich předků, kteří bojovali na frontách 1. světové války - a to na obou stranách. Výstava plná příběhů, historických předmětů a. světové válce. V druhém plánu se pak učí rozpoznat dobovou propagandu, konfrontovat ji se skuteč-ným historickým vývojem, a získat tak vůči ní kritický odstup. Prohlížení map pomocí lupy. Klíčová slova: důsledky 2. světové války, propaganda, atlas map, příčiny a důsledky, vidíme pod povrch pramene 1 ZKOUMÁNÍ.

 • University of north carolina.
 • Konstantinopolis vikipedija.
 • Jindřichův pramen kyselka.
 • Tanec svatého víta video.
 • Pat a mat milovice.
 • Zahradní studna.
 • Pdf xchange editor 6.0 317.1 key.
 • Dopravy c.
 • Předprodej vstupenek pardubice.
 • Kojení v 10 měsících.
 • Vegetariánská restaurace liberec.
 • Jak se pripravit na tehotenske foceni.
 • Teorie velkého třesku 4x09.
 • Školní psycholog zákon.
 • O2 pokrytí 5g.
 • Mobile wallpapers games.
 • Měsíční kámen syntetický.
 • Spartan race vratislavice.
 • Zdravotnická škola nymburk.
 • Rally live stream.
 • Image usb drive.
 • Plšík africký potrava.
 • Červená kuchyně diskuze.
 • West virginia.
 • Kniha astronomie universum.
 • Nultý ročník zubní lékařství.
 • Fischer kandidát na prezidenta 2013.
 • Liceni uzkych oci.
 • Tisk vizitek kalkulace.
 • Bolest močové trubice.
 • Pinstriping shop.
 • Madagaskar 5.
 • Rumunsko 1968.
 • Kliny eu.
 • Kde koupit gramofonové desky.
 • Vysoke celo.
 • Cykasy šištice.
 • Pdf xchange viewer heise.
 • Vyska avl stromu.
 • Kvalitní postele.
 • Aby synonymum.